Muuttolintujen saapuminen yhdistyksittäin

Pajulintu. Kuva: Micha Fager

Lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamat havainnot osoittavat  lintuyhdistyskohtaisesti, mihin aikaan kustakin lajista tehdään vuoden ensimmäinen havainto. Alla olevaan taulukkoon on listattu lintuyhdistyksittäin 14 vuoden (2007–2020) aineiston mukainen kunkin lajin ensimmäisen havainnon kirjaamisen mediaanipäivä. Kaikkein harvinaisimpia lajeja ei ole otettu taulukkoon mukaan: mukana on lajit, jotka on havaittu yhdistyksen alueella vähintään seitsemänä vuonna. Taulukosta voi vertailla vaikkapa tietyn lajin saapumisen ajoittumista eri puolilla Suomea.

Taulukon käyttöohje:

  • Hae laji: voit hakea taulukosta haluamasi lajin kirjoittamalla sen nimen Hae (Search) -kenttään.
  • Hae yhdistys: voit suodattaa taulukosta haluamasi yhdistyksen kirjoittamalla yhdistyksen nimen lyhenteen Hae (Search) -kenttään.
  • Hae laji ja yhdistys: voit myös käyttää edellisten yhdistelmää ja kirjata Hae-kenttään esimerkiksi “Tringa haarapääsky”.
  • Poista talvehtivat: voit suodattaa taulukosta pois talvehtivat lajit (lajit, joiden ensihavainnon mediaani on tammikuussa) kirjoittamalla Hae-kenttään tähti-merkin “*”
  • Järjestä: voit järjestää taulukon uudestaan sarakeotsikoita klikkaamalla.
  • Lintuyhdistysten havaintojenkeruualueet löytyvät omalta sivultaan.
järjestysyhdistyslajimediaanitalvi
1Hakkikyhmyjoutsen1.1.
1KPLYkyhmyjoutsen1.1.
1KyLYkyhmyjoutsen1.1.
1MLYkyhmyjoutsen1.1.
1PHLYkyhmyjoutsen1.1.
1PLYrykyhmyjoutsen1.1.
1PSLYkyhmyjoutsen1.1.
1RSLHkyhmyjoutsen1.1.
1SpLYkyhmyjoutsen1.1.
1TLYkyhmyjoutsen1.1.
1Tringakyhmyjoutsen1.1.
1ÅFFkyhmyjoutsen1.1.
57PiLYkyhmyjoutsen2.1.
63PPLYkyhmyjoutsen2.1.
84Apuskyhmyjoutsen20.3.*
85KHLYkyhmyjoutsen9.3.*
94EKLYkyhmyjoutsen25.3.*
99LHLHkyhmyjoutsen1.4.*
115KSLYkyhmyjoutsen3.4.*
120Orioluskyhmyjoutsen12.4.*
128SSLTYkyhmyjoutsen12.4.*
143Kuikkakyhmyjoutsen23.4.*
151PKLTYkyhmyjoutsen24.4.*
184Xenuskyhmyjoutsen21.5.*
79LHLHpikkujoutsen23.3.*
91Hakkipikkujoutsen18.3.*
94Apuspikkujoutsen25.3.*
101PSLYpikkujoutsen20.3.*
102EKLYpikkujoutsen27.3.*
102KHLYpikkujoutsen27.3.*
103PiLYpikkujoutsen17.3.*
104KPLYpikkujoutsen30.3.*
106PHLYpikkujoutsen29.3.*
109RSLHpikkujoutsen18.3.*
111SpLYpikkujoutsen27.3.*
118PLYrypikkujoutsen15.3.*
118PPLYpikkujoutsen5.4.*
121SSLTYpikkujoutsen7.4.*
122KSLYpikkujoutsen6.4.*
125KyLYpikkujoutsen28.3.*
125MLYpikkujoutsen6.4.*
125ÅFFpikkujoutsen21.3.*
130PKLTYpikkujoutsen17.4.*
134Kuikkapikkujoutsen19.4.*
135TLYpikkujoutsen10.3.*
139Tringapikkujoutsen13.3.*
146Orioluspikkujoutsen23.4.*
186KLYrypikkujoutsen14.5.*
1Apuslaulujoutsen1.1.
1EKLYlaulujoutsen1.1.
1KHLYlaulujoutsen1.1.
1KSLYlaulujoutsen1.1.
1Kuikkalaulujoutsen1.1.
1Kuusamolaulujoutsen1.1.
1LLYlaulujoutsen1.1.
1Orioluslaulujoutsen1.1.
1PiLYlaulujoutsen1.1.
1PKLTYlaulujoutsen1.1.
1PPLYlaulujoutsen1.1.
1SSLTYlaulujoutsen1.1.
2Hakkilaulujoutsen1.1.
2KPLYlaulujoutsen1.1.
2KyLYlaulujoutsen1.1.
2MLYlaulujoutsen1.1.
2PHLYlaulujoutsen1.1.
2PLYrylaulujoutsen1.1.
2PSLYlaulujoutsen1.1.
2RSLHlaulujoutsen1.1.
2SpLYlaulujoutsen1.1.
2TLYlaulujoutsen1.1.
2Tringalaulujoutsen1.1.
2ÅFFlaulujoutsen1.1.
30LHLHlaulujoutsen2.1.
34KLYrylaulujoutsen3.1.
60Xenuslaulujoutsen11.3.*
70Kuusamometsähanhi13.4.*
75KLYrymetsähanhi30.3.*
75LHLHmetsähanhi16.3.*
78PKLTYmetsähanhi29.3.*
81Kuikkametsähanhi30.3.*
82Apusmetsähanhi15.3.*
87Hakkimetsähanhi14.3.*
87LLYmetsähanhi12.4.*
88SSLTYmetsähanhi24.3.*
90Oriolusmetsähanhi2.4.*
92EKLYmetsähanhi21.3.*
93KHLYmetsähanhi21.3.*
93Xenusmetsähanhi13.4.*
95PHLYmetsähanhi21.3.*
96MLYmetsähanhi23.3.*
97PSLYmetsähanhi17.3.*
98KPLYmetsähanhi25.3.*
99PiLYmetsähanhi12.3.*
99SpLYmetsähanhi17.3.*
101KSLYmetsähanhi29.3.*
101PPLYmetsähanhi23.3.*
104RSLHmetsähanhi13.3.*
112KyLYmetsähanhi17.3.*
112PLYrymetsähanhi11.3.*
115ÅFFmetsähanhi7.3.*
132TLYmetsähanhi8.3.*
136Tringametsähanhi10.3.*
94LHLHlyhytnokkahanhi31.3.*
96SSLTYlyhytnokkahanhi30.3.*
98MLYlyhytnokkahanhi26.3.*
104SpLYlyhytnokkahanhi22.3.*
105KPLYlyhytnokkahanhi30.3.*
106RSLHlyhytnokkahanhi17.3.*
107KHLYlyhytnokkahanhi29.3.*
108Hakkilyhytnokkahanhi28.3.*
113PPLYlyhytnokkahanhi3.4.*
115Kuusamolyhytnokkahanhi3.5.*
117PHLYlyhytnokkahanhi2.4.*
119Kuikkalyhytnokkahanhi14.4.*
119PiLYlyhytnokkahanhi29.3.*
120Apuslyhytnokkahanhi7.4.*
120Xenuslyhytnokkahanhi23.4.*
121PLYrylyhytnokkahanhi17.3.*
127PKLTYlyhytnokkahanhi16.4.*
129Orioluslyhytnokkahanhi17.4.*
129PSLYlyhytnokkahanhi4.4.*
132EKLYlyhytnokkahanhi9.4.*
136LLYlyhytnokkahanhi29.4.*
136ÅFFlyhytnokkahanhi27.3.*
140KSLYlyhytnokkahanhi18.4.*
142KLYrylyhytnokkahanhi27.4.*
142KyLYlyhytnokkahanhi4.4.*
143TLYlyhytnokkahanhi19.3.*
154Tringalyhytnokkahanhi31.3.*
80LHLHtundrahanhi23.3.*
95Apustundrahanhi25.3.*
95EKLYtundrahanhi25.3.*
95Hakkitundrahanhi21.3.*
101KHLYtundrahanhi26.3.*
101KPLYtundrahanhi29.3.*
101MLYtundrahanhi27.3.*
101PHLYtundrahanhi26.3.*
106PSLYtundrahanhi25.3.*
106SpLYtundrahanhi23.3.*
107RSLHtundrahanhi17.3.*
108SSLTYtundrahanhi3.4.*
109PKLTYtundrahanhi8.4.*
111Oriolustundrahanhi9.4.*
113PiLYtundrahanhi26.3.*
115PPLYtundrahanhi4.4.*
122PLYrytundrahanhi17.3.*
126KyLYtundrahanhi28.3.*
126ÅFFtundrahanhi21.3.*
128Kuikkatundrahanhi17.4.*
131KSLYtundrahanhi9.4.*
132Xenustundrahanhi27.4.*
136KLYrytundrahanhi25.4.*
136TLYtundrahanhi14.3.*
141Tringatundrahanhi14.3.*
144LLYtundrahanhi1.5.*
152Kuusamotundrahanhi15.5.*
185PPLYkiljuhanhi1.5.*
187LLYkiljuhanhi16.5.*
223KyLYkiljuhanhi11.5.*
72Xenusmerihanhi29.3.*
83LLYmerihanhi9.4.*
85Hakkimerihanhi10.3.*
86LHLHmerihanhi28.3.*
86MLYmerihanhi12.3.*
88Apusmerihanhi22.3.*
88KLYrymerihanhi8.4.*
89KHLYmerihanhi17.3.*
89KPLYmerihanhi10.3.*
89SSLTYmerihanhi25.3.*
93PPLYmerihanhi12.3.*
93PSLYmerihanhi12.3.*
94KSLYmerihanhi25.3.*
95RSLHmerihanhi1.3.*
95SpLYmerihanhi11.3.*
99Kuikkamerihanhi6.4.*
100PiLYmerihanhi12.3.*
102Oriolusmerihanhi6.4.*
105PHLYmerihanhi28.3.*
107KyLYmerihanhi12.3.*
107ÅFFmerihanhi24.2.*
110EKLYmerihanhi30.3.*
110PLYrymerihanhi5.3.*
118PKLTYmerihanhi11.4.*
120Kuusamomerihanhi5.5.*
126TLYmerihanhi18.2.*
132Tringamerihanhi3.3.*
203LLYtiibetinhanhi26.5.*
206Xenustiibetinhanhi10.6.*
229PLYrytiibetinhanhi13.5.*
241EKLYtiibetinhanhi25.5.*
246PSLYtiibetinhanhi6.6.*
252PPLYtiibetinhanhi12.6.*
259KyLYtiibetinhanhi15.6.*
262TLYtiibetinhanhi5.6.*
277Tringatiibetinhanhi23.7.*
190PPLYlumihanhi4.5.*
3Tringakanadanhanhi1.1.
54EKLYkanadanhanhi3.1.
65PHLYkanadanhanhi8.1.
69LHLHkanadanhanhi12.3.*
70Hakkikanadanhanhi31.1.
73PiLYkanadanhanhi8.1.
77Xenuskanadanhanhi5.4.*
78Orioluskanadanhanhi27.3.*
80Apuskanadanhanhi9.3.*
82PKLTYkanadanhanhi30.3.*
83KHLYkanadanhanhi8.3.*
83Kuusamokanadanhanhi23.4.*
88PSLYkanadanhanhi10.3.*
89Kuikkakanadanhanhi2.4.*
89LLYkanadanhanhi14.4.*
90KyLYkanadanhanhi23.1.
90SSLTYkanadanhanhi26.3.*
91MLYkanadanhanhi17.3.*
96KPLYkanadanhanhi22.3.*
96KSLYkanadanhanhi26.3.*
100RSLHkanadanhanhi10.3.*
100SpLYkanadanhanhi17.3.*
102KLYrykanadanhanhi15.4.*
104PPLYkanadanhanhi30.3.*
107PLYrykanadanhanhi2.3.*
107TLYkanadanhanhi7.1.
108ÅFFkanadanhanhi24.2.*
114Hakkivalkoposkihanhi3.4.*
116Apusvalkoposkihanhi5.4.*
116PHLYvalkoposkihanhi1.4.*
120LHLHvalkoposkihanhi15.4.*
121KHLYvalkoposkihanhi6.4.*
123Tringavalkoposkihanhi4.2.*
131PLYryvalkoposkihanhi22.3.*
132PKLTYvalkoposkihanhi18.4.*
132RSLHvalkoposkihanhi2.4.*
135PSLYvalkoposkihanhi6.4.*
135SpLYvalkoposkihanhi5.4.*
136KPLYvalkoposkihanhi13.4.*
136KyLYvalkoposkihanhi1.4.*
136PiLYvalkoposkihanhi8.4.*
138EKLYvalkoposkihanhi11.4.*
142PPLYvalkoposkihanhi17.4.*
144MLYvalkoposkihanhi14.4.*
145TLYvalkoposkihanhi21.3.*
146SSLTYvalkoposkihanhi21.4.*
146ÅFFvalkoposkihanhi2.4.*
150KSLYvalkoposkihanhi20.4.*
150Oriolusvalkoposkihanhi24.4.*
164Kuusamovalkoposkihanhi20.5.*
165KLYryvalkoposkihanhi4.5.*
165Kuikkavalkoposkihanhi29.4.*
166Xenusvalkoposkihanhi12.5.*
180LLYvalkoposkihanhi14.5.*
199Hakkisepelhanhi21.5.*
205LHLHsepelhanhi21.9.*
206PSLYsepelhanhi9.5.*
207Oriolussepelhanhi25.5.*
209Apussepelhanhi23.5.*
209KHLYsepelhanhi22.5.*
209KLYrysepelhanhi27.5.*
209PKLTYsepelhanhi14.5.*
210Xenussepelhanhi22.6.*
212LLYsepelhanhi3.6.*
213PHLYsepelhanhi21.5.*
216EKLYsepelhanhi14.5.*
217KyLYsepelhanhi9.5.*
221TLYsepelhanhi5.5.*
222KSLYsepelhanhi26.5.*
223RSLHsepelhanhi5.6.*
224PiLYsepelhanhi26.5.*
225Kuikkasepelhanhi19.6.*
229SSLTYsepelhanhi16.9.*
229Tringasepelhanhi7.5.*
237KPLYsepelhanhi31.5.*
237SpLYsepelhanhi31.5.*
238ÅFFsepelhanhi26.5.*
241MLYsepelhanhi18.9.*
243PPLYsepelhanhi28.5.*
245PLYrysepelhanhi27.5.*
224PKLTYpunakaulahanhi23.5.*
228EKLYpunakaulahanhi18.5.*
233PSLYpunakaulahanhi21.5.*
234KyLYpunakaulahanhi15.5.*
249Tringapunakaulahanhi13.5.*
108SpLYristisorsa25.3.*
112PPLYristisorsa2.4.*
113RSLHristisorsa22.3.*
116KPLYristisorsa2.4.*
120ÅFFristisorsa15.3.*
121Xenusristisorsa23.4.*
123LLYristisorsa26.4.*
126MLYristisorsa6.4.*
128KLYryristisorsa23.4.*
129PLYryristisorsa20.3.*
130Kuikkaristisorsa18.4.*
132PSLYristisorsa5.4.*
133TLYristisorsa8.3.*
136PKLTYristisorsa19.4.*
137Tringaristisorsa11.3.*
138SSLTYristisorsa18.4.*
139Hakkiristisorsa19.4.*
140KyLYristisorsa3.4.*
141KSLYristisorsa18.4.*
142Oriolusristisorsa22.4.*
144PiLYristisorsa12.4.*
151EKLYristisorsa19.4.*
158KHLYristisorsa24.4.*
164Apusristisorsa29.4.*
182PHLYristisorsa4.5.*
150SSLTYmandariinisorsa22.4.*
159LLYmandariinisorsa5.5.*
160Oriolusmandariinisorsa27.4.*
169KSLYmandariinisorsa26.4.*
177KLYrymandariinisorsa10.5.*
179Tringamandariinisorsa15.4.*
186PiLYmandariinisorsa3.5.*
191TLYmandariinisorsa21.4.*
262KyLYmandariinisorsa29.6.*
4Tringahaapana1.1.
81KyLYhaapana15.1.
84LHLHhaapana27.3.*
85Apushaapana20.3.*
90PHLYhaapana15.3.*
92Hakkihaapana18.3.*
93Kuusamohaapana26.4.*
95KHLYhaapana23.3.*
95KSLYhaapana25.3.*
97Kuikkahaapana5.4.*
98PSLYhaapana18.3.*
99MLYhaapana26.3.*
101PiLYhaapana12.3.*
102PPLYhaapana28.3.*
102Xenushaapana16.4.*
103TLYhaapana6.1.
107KLYryhaapana16.4.*
110Oriolushaapana8.4.*
110PKLTYhaapana8.4.*
110RSLHhaapana18.3.*
111SSLTYhaapana4.4.*
112EKLYhaapana31.3.*
113PLYryhaapana11.3.*
114KPLYhaapana1.4.*
118SpLYhaapana29.3.*
120LLYhaapana24.4.*
123ÅFFhaapana20.3.*
88Tringaharmaasorsa3.1.
120Hakkiharmaasorsa6.4.*
124LHLHharmaasorsa17.4.*
130ÅFFharmaasorsa24.3.*
132KHLYharmaasorsa15.4.*
132PHLYharmaasorsa10.4.*
133RSLHharmaasorsa2.4.*
134KSLYharmaasorsa14.4.*
136PSLYharmaasorsa6.4.*
136Xenusharmaasorsa29.4.*
137PiLYharmaasorsa8.4.*
137PPLYharmaasorsa15.4.*
139Kuusamoharmaasorsa11.5.*
139Oriolusharmaasorsa21.4.*
139SpLYharmaasorsa7.4.*
139SSLTYharmaasorsa18.4.*
140Apusharmaasorsa18.4.*
141EKLYharmaasorsa13.4.*
144KPLYharmaasorsa17.4.*
144Kuikkaharmaasorsa23.4.*
144TLYharmaasorsa19.3.*
145MLYharmaasorsa15.4.*
146KyLYharmaasorsa7.4.*
147PKLTYharmaasorsa22.4.*
148PLYryharmaasorsa3.4.*
164LLYharmaasorsa7.5.*
166KLYryharmaasorsa4.5.*
2KHLYtavi1.1.
3PHLYtavi1.1.
5Tringatavi1.1.
55EKLYtavi3.1.
59Apustavi10.1.
71KSLYtavi15.1.
72PiLYtavi7.1.
79PKLTYtavi29.3.*
82LHLHtavi25.3.*
82Oriolustavi30.3.*
84Kuusamotavi23.4.*
86Hakkitavi13.3.*
86ÅFFtavi7.1.
89PPLYtavi17.2.*
92SSLTYtavi27.3.*
94Kuikkatavi4.4.*
94TLYtavi3.1.
95PSLYtavi14.3.*
101RSLHtavi12.3.*
103Xenustavi16.4.*
104MLYtavi29.3.*
108KPLYtavi31.3.*
109KLYrytavi17.4.*
114SpLYtavi28.3.*
116PLYrytavi13.3.*
121LLYtavi24.4.*
127KyLYtavi28.3.*
176SpLYamerikantavi26.4.*
200Tringaamerikantavi24.4.*
1KLYrysinisorsa1.1.
1LHLHsinisorsa1.1.
2Apussinisorsa1.1.
2EKLYsinisorsa1.1.
2KSLYsinisorsa1.1.
2Kuikkasinisorsa1.1.
2Oriolussinisorsa1.1.
2PiLYsinisorsa1.1.
2PKLTYsinisorsa1.1.
2PPLYsinisorsa1.1.
2SSLTYsinisorsa1.1.
3Hakkisinisorsa1.1.
3KHLYsinisorsa1.1.
3KPLYsinisorsa1.1.
3KyLYsinisorsa1.1.
3MLYsinisorsa1.1.
3PLYrysinisorsa1.1.
3PSLYsinisorsa1.1.
3RSLHsinisorsa1.1.
3SpLYsinisorsa1.1.
3TLYsinisorsa1.1.
3ÅFFsinisorsa1.1.
4PHLYsinisorsa1.1.
6Tringasinisorsa1.1.
30Kuusamosinisorsa5.1.
33LLYsinisorsa2.1.
39Xenussinisorsa5.1.
95LHLHjouhisorsa31.3.*
99Kuusamojouhisorsa28.4.*
100Hakkijouhisorsa25.3.*
103KLYryjouhisorsa15.4.*
109Apusjouhisorsa1.4.*
110Kuikkajouhisorsa9.4.*
112PHLYjouhisorsa31.3.*
112SSLTYjouhisorsa4.4.*
114Oriolusjouhisorsa10.4.*
114PSLYjouhisorsa30.3.*
115KHLYjouhisorsa3.4.*
117MLYjouhisorsa4.4.*
119PKLTYjouhisorsa12.4.*
119SpLYjouhisorsa29.3.*
121PPLYjouhisorsa6.4.*
122Xenusjouhisorsa23.4.*
124EKLYjouhisorsa5.4.*
124LLYjouhisorsa26.4.*
126KSLYjouhisorsa7.4.*
126PiLYjouhisorsa2.4.*
128KyLYjouhisorsa28.3.*
129RSLHjouhisorsa31.3.*
129TLYjouhisorsa28.2.*
131KPLYjouhisorsa8.4.*
136PLYryjouhisorsa25.3.*
137ÅFFjouhisorsa29.3.*
140Tringajouhisorsa13.3.*
121LHLHheinätavi16.4.*
124Hakkiheinätavi10.4.*
135Apusheinätavi17.4.*
135Kuikkaheinätavi20.4.*
138PHLYheinätavi15.4.*
141PKLTYheinätavi20.4.*
142KHLYheinätavi18.4.*
145EKLYheinätavi15.4.*
147Oriolusheinätavi23.4.*
147PSLYheinätavi13.4.*
147Xenusheinätavi4.5.*
151SSLTYheinätavi22.4.*
152PiLYheinätavi15.4.*
153Kuusamoheinätavi15.5.*
154KyLYheinätavi10.4.*
157KSLYheinätavi22.4.*
158KLYryheinätavi2.5.*
158SpLYheinätavi19.4.*
158Tringaheinätavi3.4.*
158ÅFFheinätavi13.4.*
159KPLYheinätavi21.4.*
159PLYryheinätavi11.4.*
160PPLYheinätavi22.4.*
163RSLHheinätavi21.4.*
165MLYheinätavi24.4.*
166LLYheinätavi8.5.*
166TLYheinätavi8.4.*
116LHLHlapasorsa13.4.*
124Apuslapasorsa10.4.*
125Kuusamolapasorsa7.5.*
126Hakkilapasorsa11.4.*
128Xenuslapasorsa25.4.*
130PHLYlapasorsa9.4.*
131KHLYlapasorsa14.4.*
131Kuikkalapasorsa18.4.*
134Orioluslapasorsa19.4.*
136MLYlapasorsa12.4.*
137KSLYlapasorsa17.4.*
137PKLTYlapasorsa19.4.*
139PSLYlapasorsa9.4.*
142PiLYlapasorsa11.4.*
143KLYrylapasorsa27.4.*
144SSLTYlapasorsa20.4.*
145LLYlapasorsa1.5.*
145RSLHlapasorsa10.4.*
145SpLYlapasorsa10.4.*
146EKLYlapasorsa15.4.*
148KPLYlapasorsa18.4.*
148PPLYlapasorsa19.4.*
149ÅFFlapasorsa4.4.*
154PLYrylapasorsa7.4.*
155KyLYlapasorsa10.4.*
156TLYlapasorsa1.4.*
157Tringalapasorsa2.4.*
89ÅFFpunasotka16.1.
105LHLHpunasotka4.4.*
105PKLTYpunasotka7.4.*
109Hakkipunasotka28.3.*
113PSLYpunasotka29.3.*
114RSLHpunasotka23.3.*
115PiLYpunasotka27.3.*
116KHLYpunasotka3.4.*
116Kuikkapunasotka11.4.*
117Apuspunasotka5.4.*
118PHLYpunasotka2.4.*
118Tringapunasotka17.1.
119KyLYpunasotka25.3.*
121Orioluspunasotka12.4.*
122SSLTYpunasotka8.4.*
123EKLYpunasotka4.4.*
123TLYpunasotka12.2.*
125PLYrypunasotka18.3.*
127MLYpunasotka6.4.*
128KSLYpunasotka8.4.*
132KPLYpunasotka8.4.*
136PPLYpunasotka14.4.*
137Kuusamopunasotka10.5.*
143SpLYpunasotka8.4.*
147KLYrypunasotka29.4.*
156Xenuspunasotka7.5.*
167LLYpunasotka8.5.*
4PLYrytukkasotka1.1.
4PSLYtukkasotka1.1.
4RSLHtukkasotka1.1.
4TLYtukkasotka1.1.
4ÅFFtukkasotka1.1.
7Tringatukkasotka1.1.
50Hakkitukkasotka3.1.
56KyLYtukkasotka2.1.
66SpLYtukkasotka8.1.
73KPLYtukkasotka13.1.
83PiLYtukkasotka23.1.
88MLYtukkasotka14.3.*
92PHLYtukkasotka19.3.*
94Kuusamotukkasotka26.4.*
97Oriolustukkasotka4.4.*
100EKLYtukkasotka26.3.*
104KHLYtukkasotka28.3.*
105Kuikkatukkasotka7.4.*
106PPLYtukkasotka31.3.*
108LHLHtukkasotka5.4.*
108Xenustukkasotka19.4.*
112PKLTYtukkasotka9.4.*
113Apustukkasotka3.4.*
115SSLTYtukkasotka5.4.*
118LLYtukkasotka23.4.*
120KSLYtukkasotka5.4.*
121KLYrytukkasotka20.4.*
5TLYlapasotka1.1.
5ÅFFlapasotka1.1.
8Tringalapasotka1.1.
74RSLHlapasotka13.1.
90PLYrylapasotka7.1.
91SpLYlapasotka8.3.*
100KyLYlapasotka27.2.*
140MLYlapasotka13.4.*
149Hakkilapasotka23.4.*
149PSLYlapasotka16.4.*
155EKLYlapasotka20.4.*
167PHLYlapasotka28.4.*
168Kuusamolapasotka23.5.*
173Xenuslapasotka14.5.*
176PiLYlapasotka26.4.*
178Orioluslapasotka6.5.*
179KHLYlapasotka5.5.*
179LHLHlapasotka17.5.*
180PPLYlapasotka30.4.*
181Apuslapasotka8.5.*
181KPLYlapasotka29.4.*
181LLYlapasotka14.5.*
183KLYrylapasotka13.5.*
183SSLTYlapasotka8.5.*
184PKLTYlapasotka6.5.*
194Kuikkalapasotka13.5.*
196KSLYlapasotka10.5.*
6TLYhaahka1.1.
66PLYryhaahka2.1.
71ÅFFhaahka4.1.
75RSLHhaahka16.1.
87SpLYhaahka24.2.*
89Tringahaahka3.1.
91PSLYhaahka11.3.*
103Hakkihaahka26.3.*
105MLYhaahka29.3.*
113KyLYhaahka18.3.*
137KPLYhaahka14.4.*
145PiLYhaahka12.4.*
164PHLYhaahka26.4.*
170PPLYhaahka28.4.*
174KHLYhaahka2.5.*
179KSLYhaahka1.5.*
185Xenushaahka21.5.*
209EKLYhaahka11.5.*
140SpLYkyhmyhaahka7.4.*
146RSLHkyhmyhaahka10.4.*
148Tringakyhmyhaahka28.3.*
149PLYrykyhmyhaahka3.4.*
158TLYkyhmyhaahka3.4.*
164ÅFFkyhmyhaahka20.4.*
167PSLYkyhmyhaahka24.4.*
189MLYkyhmyhaahka8.5.*
198KyLYkyhmyhaahka2.5.*
204KPLYkyhmyhaahka11.5.*
90RSLHallihaahka14.2.*
103PLYryallihaahka12.2.*
103ÅFFallihaahka18.2.*
112Tringaallihaahka8.1.
115TLYallihaahka14.1.
131SpLYallihaahka3.4.*
174PSLYallihaahka26.4.*
180PKLTYallihaahka3.5.*
185EKLYallihaahka1.5.*
194KyLYallihaahka1.5.*
201KPLYallihaahka10.5.*
211MLYallihaahka20.5.*
218PPLYallihaahka16.5.*
6ÅFFalli1.1.
7TLYalli1.1.
9Tringaalli1.1.
41SpLYalli2.1.
52RSLHalli3.1.
56PSLYalli5.1.
67PLYryalli2.1.
69KyLYalli5.1.
71KPLYalli10.1.
73PPLYalli4.1.
79MLYalli28.2.*
97PiLYalli8.3.*
104Hakkialli26.3.*
126PHLYalli7.4.*
154Kuusamoalli15.5.*
158EKLYalli21.4.*
160LLYalli6.5.*
164PKLTYalli28.4.*
168Oriolusalli1.5.*
169LHLHalli11.5.*
171KLYryalli5.5.*
171KSLYalli27.4.*
172Apusalli3.5.*
172Kuikkaalli3.5.*
174SSLTYalli2.5.*
180KHLYalli5.5.*
186Xenusalli21.5.*
4KPLYmustalintu1.1.
4MLYmustalintu1.1.
4SpLYmustalintu1.1.
5PLYrymustalintu1.1.
7ÅFFmustalintu1.1.
8TLYmustalintu1.1.
53RSLHmustalintu3.1.
64PPLYmustalintu2.1.
86KyLYmustalintu17.1.
90Tringamustalintu3.1.
97Kuusamomustalintu27.4.*
112KLYrymustalintu18.4.*
117PSLYmustalintu31.3.*
123KSLYmustalintu6.4.*
125LLYmustalintu26.4.*
126Kuikkamustalintu16.4.*
131PKLTYmustalintu17.4.*
132PiLYmustalintu5.4.*
135PHLYmustalintu12.4.*
135SSLTYmustalintu17.4.*
140Xenusmustalintu30.4.*
146KHLYmustalintu19.4.*
147EKLYmustalintu15.4.*
147Hakkimustalintu22.4.*
151Apusmustalintu23.4.*
151Oriolusmustalintu24.4.*
160LHLHmustalintu4.5.*
3PiLYpilkkasiipi1.1.
3PPLYpilkkasiipi1.1.
4KyLYpilkkasiipi1.1.
5KPLYpilkkasiipi1.1.
5SpLYpilkkasiipi1.1.
6PLYrypilkkasiipi1.1.
8ÅFFpilkkasiipi1.1.
9TLYpilkkasiipi1.1.
10Tringapilkkasiipi1.1.
54RSLHpilkkasiipi3.1.
55KSLYpilkkasiipi4.1.
55PHLYpilkkasiipi4.1.
56EKLYpilkkasiipi3.1.
61KLYrypilkkasiipi23.2.*
61MLYpilkkasiipi9.1.
67PSLYpilkkasiipi15.1.
75SSLTYpilkkasiipi2.3.*
144Hakkipilkkasiipi21.4.*
148Kuusamopilkkasiipi14.5.*
158Apuspilkkasiipi26.4.*
172LLYpilkkasiipi9.5.*
172Orioluspilkkasiipi2.5.*
175PKLTYpilkkasiipi1.5.*
176KHLYpilkkasiipi4.5.*
176Kuikkapilkkasiipi4.5.*
176Xenuspilkkasiipi16.5.*
206LHLHpilkkasiipi29.9.*
3EKLYtelkkä1.1.
3KSLYtelkkä1.1.
3Kuikkatelkkä1.1.
4Hakkitelkkä1.1.
4KHLYtelkkä1.1.
4PiLYtelkkä1.1.
4PPLYtelkkä1.1.
5KyLYtelkkä1.1.
5MLYtelkkä1.1.
5PHLYtelkkä1.1.
5PSLYtelkkä1.1.
5RSLHtelkkä1.1.
6KPLYtelkkä1.1.
6SpLYtelkkä1.1.
7PLYrytelkkä1.1.
9ÅFFtelkkä1.1.
10TLYtelkkä1.1.
11Tringatelkkä1.1.
35KLYrytelkkä3.1.
43SSLTYtelkkä2.1.
45PKLTYtelkkä2.1.
48LHLHtelkkä22.1.
50Oriolustelkkä9.1.
51Kuusamotelkkä16.3.*
51LLYtelkkä10.1.
68Apustelkkä27.1.
68Xenustelkkä24.3.*
4EKLYuivelo1.1.
6PSLYuivelo1.1.
6RSLHuivelo1.1.
8PLYryuivelo1.1.
10ÅFFuivelo1.1.
11TLYuivelo1.1.
12Tringauivelo1.1.
54Hakkiuivelo5.1.
59KyLYuivelo3.1.
73SpLYuivelo21.1.
74KPLYuivelo13.1.
80MLYuivelo28.2.*
82Kuusamouivelo22.4.*
85PiLYuivelo25.1.
87PPLYuivelo23.1.
97KLYryuivelo13.4.*
99Apusuivelo29.3.*
100Kuikkauivelo6.4.*
103LLYuivelo19.4.*
105KHLYuivelo28.3.*
106LHLHuivelo4.4.*
106Oriolusuivelo7.4.*
107PHLYuivelo29.3.*
108KSLYuivelo31.3.*
109Xenusuivelo19.4.*
113SSLTYuivelo4.4.*
114PKLTYuivelo10.4.*
11ÅFFtukkakoskelo1.1.
12TLYtukkakoskelo1.1.
13Tringatukkakoskelo1.1.
42SpLYtukkakoskelo2.1.
55RSLHtukkakoskelo3.1.
61KPLYtukkakoskelo4.1.
68PLYrytukkakoskelo2.1.
68PSLYtukkakoskelo15.1.
75MLYtukkakoskelo6.2.*
78KSLYtukkakoskelo16.2.*
92PPLYtukkakoskelo9.3.*
95KyLYtukkakoskelo3.2.*
113Kuusamotukkakoskelo2.5.*
115Hakkitukkakoskelo3.4.*
120EKLYtukkakoskelo2.4.*
123KHLYtukkakoskelo8.4.*
123PiLYtukkakoskelo31.3.*
123Xenustukkakoskelo23.4.*
125KLYrytukkakoskelo22.4.*
127Oriolustukkakoskelo16.4.*
133Apustukkakoskelo15.4.*
133LHLHtukkakoskelo22.4.*
133LLYtukkakoskelo28.4.*
134PHLYtukkakoskelo11.4.*
134SSLTYtukkakoskelo16.4.*
138PKLTYtukkakoskelo19.4.*
148Kuikkatukkakoskelo24.4.*
4KSLYisokoskelo1.1.
4Kuikkaisokoskelo1.1.
5EKLYisokoskelo1.1.
5Hakkiisokoskelo1.1.
5KHLYisokoskelo1.1.
5PiLYisokoskelo1.1.
5PPLYisokoskelo1.1.
6KyLYisokoskelo1.1.
6MLYisokoskelo1.1.
6PHLYisokoskelo1.1.
7KPLYisokoskelo1.1.
7PSLYisokoskelo1.1.
7RSLHisokoskelo1.1.
7SpLYisokoskelo1.1.
9PLYryisokoskelo1.1.
12ÅFFisokoskelo1.1.
13TLYisokoskelo1.1.
14Tringaisokoskelo1.1.
44Oriolusisokoskelo4.1.
49Xenusisokoskelo11.1.
52KLYryisokoskelo23.1.
57Kuusamoisokoskelo2.4.*
60PKLTYisokoskelo17.1.
61LLYisokoskelo30.1.
65LHLHisokoskelo25.2.*
65SSLTYisokoskelo13.1.
69Apusisokoskelo6.2.*
190LHLHviiriäinen15.6.*
209Hakkiviiriäinen13.6.*
211SSLTYviiriäinen31.5.*
212Oriolusviiriäinen1.6.*
217Apusviiriäinen8.6.*
217KHLYviiriäinen8.6.*
220KLYryviiriäinen11.6.*
221PHLYviiriäinen7.6.*
222Kuikkaviiriäinen4.6.*
224RSLHviiriäinen11.6.*
227PiLYviiriäinen2.6.*
228KSLYviiriäinen8.6.*
232MLYviiriäinen13.6.*
233PKLTYviiriäinen27.5.*
236KPLYviiriäinen30.5.*
239SpLYviiriäinen8.6.*
243ÅFFviiriäinen11.6.*
245PSLYviiriäinen4.6.*
246EKLYviiriäinen2.6.*
248PPLYviiriäinen6.6.*
250PLYryviiriäinen2.6.*
254KyLYviiriäinen24.5.*
255TLYviiriäinen21.5.*
266Tringaviiriäinen27.5.*
2Kuusamopyy1.1.
2LLYpyy1.1.
3Apuspyy1.1.
3Orioluspyy1.1.
3PKLTYpyy1.1.
3SSLTYpyy1.1.
5KSLYpyy1.1.
5Kuikkapyy1.1.
6KHLYpyy1.1.
6PiLYpyy1.1.
6PPLYpyy1.1.
7KyLYpyy1.1.
7MLYpyy1.1.
7PHLYpyy1.1.
8KPLYpyy1.1.
8PSLYpyy1.1.
10PLYrypyy1.1.
14TLYpyy1.1.
15Tringapyy1.1.
24Xenuspyy2.1.
28KLYrypyy2.1.
31LHLHpyy2.1.
43SpLYpyy2.1.
50EKLYpyy2.1.
51Hakkipyy3.1.
57RSLHpyy4.1.
111ÅFFpyy27.2.*
3Kuusamoriekko1.1.
3LLYriekko1.1.
7PPLYriekko1.1.
29KLYryriekko2.1.
44SSLTYriekko2.1.
48Xenusriekko10.1.
55SpLYriekko5.1.
57PKLTYriekko13.1.
60Oriolusriekko14.2.*
62KPLYriekko4.1.
63Kuikkariekko25.1.
70KSLYriekko13.1.
91PiLYriekko25.2.*
100PLYryriekko25.1.
137MLYriekko12.4.*
50LLYkiiruna7.1.
2KLYryteeri1.1.
2LHLHteeri1.1.
4Apusteeri1.1.
4Kuusamoteeri1.1.
4LLYteeri1.1.
4Oriolusteeri1.1.
4PKLTYteeri1.1.
4SSLTYteeri1.1.
6EKLYteeri1.1.
6Hakkiteeri1.1.
6KSLYteeri1.1.
6Kuikkateeri1.1.
7KHLYteeri1.1.
7PiLYteeri1.1.
8KyLYteeri1.1.
8MLYteeri1.1.
8PHLYteeri1.1.
8PPLYteeri1.1.
8SpLYteeri1.1.
9KPLYteeri1.1.
9PSLYteeri1.1.
11PLYryteeri1.1.
15TLYteeri1.1.
16Tringateeri1.1.
25Xenusteeri2.1.
56RSLHteeri3.1.
58ÅFFteeri3.1.
5PKLTYmetso1.1.
5SSLTYmetso1.1.
7EKLYmetso1.1.
7KSLYmetso1.1.
8PiLYmetso1.1.
9PHLYmetso1.1.
9PPLYmetso1.1.
16TLYmetso1.1.
23Kuusamometso2.1.
34LLYmetso2.1.
36KLYrymetso3.1.
42Oriolusmetso3.1.
51Apusmetso4.1.
52Kuikkametso6.1.
52Xenusmetso20.1.
53KPLYmetso2.1.
54LHLHmetso28.1.
55KHLYmetso2.1.
60KyLYmetso3.1.
62RSLHmetso6.1.
65SpLYmetso7.1.
66MLYmetso18.1.
69PLYrymetso2.1.
72Hakkimetso9.2.*
72PSLYmetso24.1.
81Tringametso2.1.
6SSLTYpeltopyy1.1.
10KPLYpeltopyy1.1.
10PPLYpeltopyy1.1.
17TLYpeltopyy1.1.
44SpLYpeltopyy2.1.
46LHLHpeltopyy16.1.
51MLYpeltopyy2.1.
58PiLYpeltopyy2.1.
61Apuspeltopyy13.1.
64PSLYpeltopyy11.1.
67PHLYpeltopyy13.1.
73PLYrypeltopyy3.1.
75KyLYpeltopyy11.1.
78KHLYpeltopyy29.1.
84RSLHpeltopyy28.1.
130Hakkipeltopyy15.4.*
163Tringapeltopyy7.4.*
206Kuikkapeltopyy22.5.*
212KSLYpeltopyy16.5.*
1Xenusfasaani1.1.
3LHLHfasaani1.1.
5Apusfasaani1.1.
7Hakkifasaani1.1.
7Kuikkafasaani1.1.
7SSLTYfasaani1.1.
8KHLYfasaani1.1.
8KSLYfasaani1.1.
8RSLHfasaani1.1.
9KyLYfasaani1.1.
9MLYfasaani1.1.
9PiLYfasaani1.1.
9SpLYfasaani1.1.
10PHLYfasaani1.1.
11KPLYfasaani1.1.
11PPLYfasaani1.1.
12PLYryfasaani1.1.
17Tringafasaani1.1.
18TLYfasaani1.1.
41LLYfasaani4.1.
45Oriolusfasaani4.1.
46KLYryfasaani11.1.
47PKLTYfasaani3.1.
53PSLYfasaani3.1.
60EKLYfasaani6.1.
72ÅFFfasaani4.1.
74Kuusamofasaani16.4.*
45SpLYkaakkuri2.1.
70RSLHkaakkuri10.1.
73ÅFFkaakkuri4.1.
80PLYrykaakkuri4.1.
81KSLYkaakkuri7.3.*
82Tringakaakkuri2.1.
90TLYkaakkuri2.1.
109PSLYkaakkuri28.3.*
123Hakkikaakkuri8.4.*
123KLYrykaakkuri21.4.*
125Apuskaakkuri10.4.*
125PiLYkaakkuri1.4.*
126SSLTYkaakkuri11.4.*
127KHLYkaakkuri10.4.*
128EKLYkaakkuri8.4.*
128PHLYkaakkuri8.4.*
131Orioluskaakkuri18.4.*
132MLYkaakkuri10.4.*
134LHLHkaakkuri22.4.*
136Kuikkakaakkuri20.4.*
137Xenuskaakkuri29.4.*
141Kuusamokaakkuri12.5.*
141LLYkaakkuri30.4.*
142PKLTYkaakkuri20.4.*
148KyLYkaakkuri8.4.*
149KPLYkaakkuri18.4.*
154PPLYkaakkuri20.4.*
59ÅFFkuikka3.1.
76KSLYkuikka31.1.
84PiLYkuikka23.1.
91Tringakuikka3.1.
96SpLYkuikka11.3.*
97KyLYkuikka23.2.*
108TLYkuikka7.1.
109Kuusamokuikka30.4.*
117KHLYkuikka3.4.*
118LHLHkuikka14.4.*
122Hakkikuikka7.4.*
122Orioluskuikka12.4.*
123Kuikkakuikka15.4.*
129Apuskuikka13.4.*
129EKLYkuikka8.4.*
129KLYrykuikka23.4.*
129PHLYkuikka8.4.*
129SSLTYkuikka12.4.*
130PSLYkuikka4.4.*
133PKLTYkuikka18.4.*
134LLYkuikka28.4.*
134RSLHkuikka2.4.*
141MLYkuikka13.4.*
143PPLYkuikka17.4.*
145PLYrykuikka2.4.*
150KPLYkuikka18.4.*
154Xenuskuikka6.5.*
245Tringaamerikanjääkuikka12.5.*
172SpLYjääkuikka25.4.*
184MLYjääkuikka3.5.*
188PLYryjääkuikka25.4.*
189ÅFFjääkuikka3.5.*
196PSLYjääkuikka5.5.*
198PPLYjääkuikka7.5.*
208KPLYjääkuikka12.5.*
221KyLYjääkuikka10.5.*
230TLYjääkuikka9.5.*
230Tringajääkuikka7.5.*
46RSLHpikku-uikku2.1.
59Kuikkapikku-uikku14.1.
64EKLYpikku-uikku7.1.
66PHLYpikku-uikku8.1.
71PiLYpikku-uikku6.1.
74PLYrypikku-uikku3.1.
77PPLYpikku-uikku5.1.
78KLYrypikku-uikku3.4.*
82KyLYpikku-uikku15.1.
90ÅFFpikku-uikku17.1.
97KSLYpikku-uikku27.3.*
100Tringapikku-uikku5.1.
127TLYpikku-uikku19.2.*
150LLYpikku-uikku2.5.*
199LHLHpikku-uikku7.8.*
218Hakkipikku-uikku9.9.*
218Xenuspikku-uikku1.11.*
222Apuspikku-uikku11.8.*
224SSLTYpikku-uikku25.8.*
225KHLYpikku-uikku2.9.*
231KPLYpikku-uikku25.5.*
242MLYpikku-uikku25.9.*
242PKLTYpikku-uikku9.6.*
242SpLYpikku-uikku16.7.*
252PSLYpikku-uikku24.7.*
10PiLYsilkkiuikku1.1.
57KSLYsilkkiuikku5.1.
73Hakkisilkkiuikku9.2.*
84EKLYsilkkiuikku25.2.*
84PSLYsilkkiuikku25.2.*
95TLYsilkkiuikku3.1.
95Tringasilkkiuikku4.1.
95ÅFFsilkkiuikku26.1.
101Kuikkasilkkiuikku6.4.*
108RSLHsilkkiuikku17.3.*
112KHLYsilkkiuikku2.4.*
113PHLYsilkkiuikku31.3.*
114LHLHsilkkiuikku11.4.*
115Oriolussilkkiuikku10.4.*
116KyLYsilkkiuikku24.3.*
118KLYrysilkkiuikku19.4.*
119PLYrysilkkiuikku16.3.*
120PKLTYsilkkiuikku12.4.*
121Apussilkkiuikku9.4.*
123SSLTYsilkkiuikku8.4.*
126KPLYsilkkiuikku7.4.*
128MLYsilkkiuikku6.4.*
132SpLYsilkkiuikku3.4.*
133Xenussilkkiuikku27.4.*
137LLYsilkkiuikku29.4.*
138PPLYsilkkiuikku15.4.*
140Kuusamosilkkiuikku11.5.*
112ÅFFhärkälintu27.2.*
120SpLYhärkälintu29.3.*
131Hakkihärkälintu15.4.*
133KHLYhärkälintu15.4.*
134Apushärkälintu15.4.*
135Oriolushärkälintu20.4.*
135RSLHhärkälintu2.4.*
138Kuusamohärkälintu10.5.*
140PHLYhärkälintu16.4.*
142EKLYhärkälintu13.4.*
142PLYryhärkälintu1.4.*
142PSLYhärkälintu11.4.*
143LHLHhärkälintu25.4.*
145SSLTYhärkälintu20.4.*
149PiLYhärkälintu14.4.*
151MLYhärkälintu18.4.*
152KSLYhärkälintu21.4.*
152Kuikkahärkälintu25.4.*
153TLYhärkälintu30.3.*
154PKLTYhärkälintu25.4.*
155Tringahärkälintu31.3.*
156KyLYhärkälintu10.4.*
159KLYryhärkälintu2.5.*
165LLYhärkälintu7.5.*
166KPLYhärkälintu23.4.*
177PPLYhärkälintu29.4.*
188Xenushärkälintu22.5.*
134Hakkimustakurkku-uikku17.4.*
138ÅFFmustakurkku-uikku30.3.*
139LHLHmustakurkku-uikku24.4.*
143Apusmustakurkku-uikku19.4.*
143KHLYmustakurkku-uikku18.4.*
146MLYmustakurkku-uikku15.4.*
149PHLYmustakurkku-uikku21.4.*
150SpLYmustakurkku-uikku14.4.*
151KLYrymustakurkku-uikku30.4.*
152Oriolusmustakurkku-uikku24.4.*
152PKLTYmustakurkku-uikku24.4.*
152RSLHmustakurkku-uikku13.4.*
152SSLTYmustakurkku-uikku22.4.*
153Kuikkamustakurkku-uikku25.4.*
157Xenusmustakurkku-uikku7.5.*
158KSLYmustakurkku-uikku23.4.*
159Kuusamomustakurkku-uikku17.5.*
160KPLYmustakurkku-uikku21.4.*
160PLYrymustakurkku-uikku11.4.*
161KyLYmustakurkku-uikku14.4.*
161PiLYmustakurkku-uikku20.4.*
162EKLYmustakurkku-uikku22.4.*
162PSLYmustakurkku-uikku22.4.*
165PPLYmustakurkku-uikku25.4.*
167TLYmustakurkku-uikku8.4.*
167Tringamustakurkku-uikku9.4.*
168LLYmustakurkku-uikku8.5.*
8EKLYmerimetso1.1.
9RSLHmerimetso1.1.
10KyLYmerimetso1.1.
10PSLYmerimetso1.1.
13PLYrymerimetso1.1.
13ÅFFmerimetso1.1.
18Tringamerimetso1.1.
19TLYmerimetso1.1.
53MLYmerimetso3.1.
56SpLYmerimetso5.1.
58KSLYmerimetso5.1.
66Xenusmerimetso23.3.*
74PPLYmerimetso4.1.
75KPLYmerimetso13.1.
76KLYrymerimetso2.4.*
78LLYmerimetso5.4.*
78PHLYmerimetso12.2.*
80Hakkimerimetso2.3.*
85Kuikkamerimetso1.4.*
88PiLYmerimetso8.2.*
97SSLTYmerimetso30.3.*
100Apusmerimetso29.3.*
106PKLTYmerimetso7.4.*
110Kuusamomerimetso30.4.*
112Oriolusmerimetso9.4.*
113KHLYmerimetso2.4.*
115LHLHmerimetso12.4.*
90Kuikkakaulushaikara2.4.*
91Orioluskaulushaikara2.4.*
97PKLTYkaulushaikara5.4.*
103PSLYkaulushaikara22.3.*
105Hakkikaulushaikara26.3.*
107LHLHkaulushaikara4.4.*
108KyLYkaulushaikara14.3.*
108PiLYkaulushaikara21.3.*
109KSLYkaulushaikara31.3.*
111KHLYkaulushaikara1.4.*
113EKLYkaulushaikara31.3.*
114PHLYkaulushaikara31.3.*
115Apuskaulushaikara4.4.*
116SSLTYkaulushaikara5.4.*
126PLYrykaulushaikara18.3.*
129PPLYkaulushaikara9.4.*
129ÅFFkaulushaikara23.3.*
130RSLHkaulushaikara31.3.*
137TLYkaulushaikara15.3.*
138KPLYkaulushaikara14.4.*
138Tringakaulushaikara12.3.*
144KLYrykaulushaikara28.4.*
154MLYkaulushaikara19.4.*
156SpLYkaulushaikara18.4.*
174Xenuskaulushaikara14.5.*
124KHLYjalohaikara8.4.*
140PSLYjalohaikara9.4.*
145Hakkijalohaikara21.4.*
159Apusjalohaikara26.4.*
159RSLHjalohaikara18.4.*
159TLYjalohaikara3.4.*
161KSLYjalohaikara24.4.*
161LHLHjalohaikara4.5.*
161Oriolusjalohaikara27.4.*
161Tringajalohaikara5.4.*
163EKLYjalohaikara22.4.*
165PKLTYjalohaikara28.4.*
168KyLYjalohaikara18.4.*
170PiLYjalohaikara23.4.*
172PLYryjalohaikara16.4.*
174ÅFFjalohaikara24.4.*
176PHLYjalohaikara1.5.*
179Kuikkajalohaikara7.5.*
191LLYjalohaikara20.5.*
194MLYjalohaikara11.5.*
194PPLYjalohaikara5.5.*
194SpLYjalohaikara6.5.*
194SSLTYjalohaikara15.5.*
202KPLYjalohaikara10.5.*
10RSLHharmaahaikara1.1.
11PiLYharmaahaikara1.1.
14ÅFFharmaahaikara1.1.
19Tringaharmaahaikara1.1.
20TLYharmaahaikara1.1.
46Hakkiharmaahaikara2.1.
55PSLYharmaahaikara4.1.
60KHLYharmaahaikara3.1.
73EKLYharmaahaikara16.1.
75PLYryharmaahaikara3.1.
77KSLYharmaahaikara5.2.*
83LHLHharmaahaikara25.3.*
87Apusharmaahaikara21.3.*
91PHLYharmaahaikara16.3.*
92KyLYharmaahaikara24.1.
105SpLYharmaahaikara22.3.*
107Oriolusharmaahaikara7.4.*
109MLYharmaahaikara1.4.*
117SSLTYharmaahaikara5.4.*
120KPLYharmaahaikara4.4.*
120Kuikkaharmaahaikara14.4.*
121PKLTYharmaahaikara12.4.*
126LLYharmaahaikara26.4.*
135PPLYharmaahaikara12.4.*
137KLYryharmaahaikara25.4.*
164Xenusharmaahaikara10.5.*
185Kuusamoharmaahaikara6.6.*
226EKLYmustahaikara17.5.*
247KyLYmustahaikara19.5.*
261Tringamustahaikara21.5.*
165LHLHkattohaikara10.5.*
167Apuskattohaikara30.4.*
167EKLYkattohaikara23.4.*
168PHLYkattohaikara28.4.*
169MLYkattohaikara27.4.*
170Hakkikattohaikara1.5.*
170KHLYkattohaikara30.4.*
176PKLTYkattohaikara1.5.*
179KyLYkattohaikara23.4.*
179PiLYkattohaikara28.4.*
180Tringakattohaikara15.4.*
181PPLYkattohaikara30.4.*
183Orioluskattohaikara9.5.*
183PSLYkattohaikara30.4.*
186ÅFFkattohaikara1.5.*
189KPLYkattohaikara4.5.*
190SSLTYkattohaikara13.5.*
193KSLYkattohaikara9.5.*
193PLYrykattohaikara27.4.*
197Kuikkakattohaikara14.5.*
202SpLYkattohaikara10.5.*
210TLYkattohaikara1.5.*
214LLYkattohaikara9.6.*
178Kuusamomehiläishaukka29.5.*
179Oriolusmehiläishaukka7.5.*
179SSLTYmehiläishaukka6.5.*
180LHLHmehiläishaukka17.5.*
187Apusmehiläishaukka12.5.*
188KSLYmehiläishaukka7.5.*
189PHLYmehiläishaukka8.5.*
189Xenusmehiläishaukka22.5.*
190KLYrymehiläishaukka18.5.*
192KHLYmehiläishaukka12.5.*
192PiLYmehiläishaukka5.5.*
193Hakkimehiläishaukka15.5.*
194PKLTYmehiläishaukka10.5.*
195EKLYmehiläishaukka5.5.*
195MLYmehiläishaukka11.5.*
200Kuikkamehiläishaukka17.5.*
200LLYmehiläishaukka25.5.*
203KyLYmehiläishaukka3.5.*
203PSLYmehiläishaukka8.5.*
204RSLHmehiläishaukka20.5.*
213PPLYmehiläishaukka14.5.*
213ÅFFmehiläishaukka12.5.*
215KPLYmehiläishaukka16.5.*
216PLYrymehiläishaukka7.5.*
216SpLYmehiläishaukka18.5.*
216TLYmehiläishaukka3.5.*
223Tringamehiläishaukka4.5.*
128PKLTYhaarahaukka16.4.*
129Xenushaarahaukka26.4.*
140Oriolushaarahaukka21.4.*
142LLYhaarahaukka30.4.*
143EKLYhaarahaukka13.4.*
148PHLYhaarahaukka20.4.*
149PPLYhaarahaukka19.4.*
152KLYryhaarahaukka30.4.*
153KSLYhaarahaukka21.4.*
154Kuikkahaarahaukka25.4.*
155Kuusamohaarahaukka15.5.*
156SSLTYhaarahaukka24.4.*
157KyLYhaarahaukka10.4.*
163Hakkihaarahaukka28.4.*
173Apushaarahaukka3.5.*
175PiLYhaarahaukka25.4.*
175PSLYhaarahaukka26.4.*
176PLYryhaarahaukka19.4.*
179TLYhaarahaukka16.4.*
181Tringahaarahaukka15.4.*
183SpLYhaarahaukka28.4.*
186KPLYhaarahaukka2.5.*
186MLYhaarahaukka4.5.*
191LHLHhaarahaukka15.6.*
197KHLYhaarahaukka15.5.*
224ÅFFhaarahaukka19.5.*
137PLYryisohaarahaukka25.3.*
142TLYisohaarahaukka18.3.*
147Tringaisohaarahaukka27.3.*
159ÅFFisohaarahaukka14.4.*
5Kuusamomerikotka1.1.
8Hakkimerikotka1.1.
9KHLYmerikotka1.1.
10MLYmerikotka1.1.
10SpLYmerikotka1.1.
11KyLYmerikotka1.1.
11PSLYmerikotka1.1.
11RSLHmerikotka1.1.
12KPLYmerikotka1.1.
12PiLYmerikotka1.1.
12PPLYmerikotka1.1.
14PLYrymerikotka1.1.
15ÅFFmerikotka1.1.
20Tringamerikotka1.1.
21TLYmerikotka1.1.
34Xenusmerikotka3.1.
42LHLHmerikotka11.1.
44LLYmerikotka5.1.
58Apusmerikotka9.1.
59KSLYmerikotka5.1.
59PHLYmerikotka5.1.
59SSLTYmerikotka6.1.
60Kuikkamerikotka14.1.
61EKLYmerikotka6.1.
62KLYrymerikotka23.2.*
62Oriolusmerikotka20.2.*
65PKLTYmerikotka25.1.
240EKLYkäärmekotka24.5.*
248KyLYkäärmekotka19.5.*
264Tringakäärmekotka22.5.*
102Kuikkaruskosuohaukka6.4.*
103Oriolusruskosuohaukka6.4.*
104KLYryruskosuohaukka15.4.*
106Xenusruskosuohaukka18.4.*
111PKLTYruskosuohaukka8.4.*
112LHLHruskosuohaukka7.4.*
115EKLYruskosuohaukka1.4.*
116Hakkiruskosuohaukka3.4.*
118Apusruskosuohaukka5.4.*
118SSLTYruskosuohaukka5.4.*
119KHLYruskosuohaukka5.4.*
119PSLYruskosuohaukka1.4.*
121KSLYruskosuohaukka5.4.*
121PHLYruskosuohaukka4.4.*
127KPLYruskosuohaukka7.4.*
129PiLYruskosuohaukka3.4.*
130LLYruskosuohaukka27.4.*
130PPLYruskosuohaukka9.4.*
131Kuusamoruskosuohaukka9.5.*
133KyLYruskosuohaukka31.3.*
133MLYruskosuohaukka10.4.*
138RSLHruskosuohaukka5.4.*
143PLYryruskosuohaukka1.4.*
146SpLYruskosuohaukka10.4.*
152Tringaruskosuohaukka30.3.*
152ÅFFruskosuohaukka6.4.*
154TLYruskosuohaukka30.3.*
69SSLTYsinisuohaukka31.1.
78Kuusamosinisuohaukka21.4.*
82KLYrysinisuohaukka5.4.*
88LLYsinisuohaukka12.4.*
89LHLHsinisuohaukka29.3.*
89Xenussinisuohaukka11.4.*
91TLYsinisuohaukka2.1.
95Kuikkasinisuohaukka4.4.*
95PKLTYsinisuohaukka4.4.*
96KHLYsinisuohaukka24.3.*
99KPLYsinisuohaukka28.3.*
101Apussinisuohaukka29.3.*
101Oriolussinisuohaukka5.4.*
101SpLYsinisuohaukka19.3.*
103PHLYsinisuohaukka27.3.*
104PSLYsinisuohaukka24.3.*
104ÅFFsinisuohaukka23.2.*
107PPLYsinisuohaukka31.3.*
110MLYsinisuohaukka1.4.*
111PLYrysinisuohaukka7.3.*
112KSLYsinisuohaukka1.4.*
114EKLYsinisuohaukka31.3.*
116PiLYsinisuohaukka27.3.*
117Hakkisinisuohaukka3.4.*
121Tringasinisuohaukka29.1.
122RSLHsinisuohaukka28.3.*
131KyLYsinisuohaukka29.3.*
110Xenusarosuohaukka19.4.*
131LLYarosuohaukka27.4.*
132SSLTYarosuohaukka15.4.*
133KLYryarosuohaukka24.4.*
138KSLYarosuohaukka17.4.*
139PKLTYarosuohaukka19.4.*
139PPLYarosuohaukka15.4.*
140EKLYarosuohaukka12.4.*
141KPLYarosuohaukka15.4.*
145Kuikkaarosuohaukka23.4.*
147KHLYarosuohaukka19.4.*
148Oriolusarosuohaukka23.4.*
150PHLYarosuohaukka21.4.*
156PSLYarosuohaukka19.4.*
159MLYarosuohaukka22.4.*
160PiLYarosuohaukka19.4.*
162SpLYarosuohaukka21.4.*
168PLYryarosuohaukka14.4.*
169KyLYarosuohaukka20.4.*
177TLYarosuohaukka14.4.*
178RSLHarosuohaukka29.4.*
184Tringaarosuohaukka16.4.*
193LHLHarosuohaukka19.6.*
198Apusarosuohaukka17.5.*
205ÅFFarosuohaukka10.5.*
215Hakkiarosuohaukka19.8.*
176Apusniittysuohaukka6.5.*
185PHLYniittysuohaukka6.5.*
187PKLTYniittysuohaukka8.5.*
191PSLYniittysuohaukka3.5.*
193EKLYniittysuohaukka4.5.*
199KyLYniittysuohaukka2.5.*
200MLYniittysuohaukka13.5.*
200PLYryniittysuohaukka3.5.*
201PPLYniittysuohaukka8.5.*
203Hakkiniittysuohaukka26.5.*
213SpLYniittysuohaukka15.5.*
213Tringaniittysuohaukka1.5.*
215ÅFFniittysuohaukka13.5.*
216SSLTYniittysuohaukka18.6.*
225TLYniittysuohaukka7.5.*
2Xenuskanahaukka1.1.
3KLYrykanahaukka1.1.
5Orioluskanahaukka1.1.
6Apuskanahaukka1.1.
6PKLTYkanahaukka1.1.
8Kuikkakanahaukka1.1.
8SSLTYkanahaukka1.1.
9EKLYkanahaukka1.1.
9Hakkikanahaukka1.1.
9KSLYkanahaukka1.1.
10KHLYkanahaukka1.1.
11MLYkanahaukka1.1.
11PHLYkanahaukka1.1.
11SpLYkanahaukka1.1.
12KyLYkanahaukka1.1.
12PSLYkanahaukka1.1.
12RSLHkanahaukka1.1.
13KPLYkanahaukka1.1.
13PiLYkanahaukka1.1.
13PPLYkanahaukka1.1.
15PLYrykanahaukka1.1.
21Tringakanahaukka1.1.
22TLYkanahaukka1.1.
26Kuusamokanahaukka3.1.
35LLYkanahaukka2.1.
36LHLHkanahaukka3.1.
60ÅFFkanahaukka3.1.
7Apusvarpushaukka1.1.
7PKLTYvarpushaukka1.1.
9Kuikkavarpushaukka1.1.
9SSLTYvarpushaukka1.1.
10EKLYvarpushaukka1.1.
10Hakkivarpushaukka1.1.
10KSLYvarpushaukka1.1.
11KHLYvarpushaukka1.1.
12MLYvarpushaukka1.1.
12PHLYvarpushaukka1.1.
13KyLYvarpushaukka1.1.
13RSLHvarpushaukka1.1.
14KPLYvarpushaukka1.1.
14PiLYvarpushaukka1.1.
14PPLYvarpushaukka1.1.
16PLYryvarpushaukka1.1.
16ÅFFvarpushaukka1.1.
22Tringavarpushaukka1.1.
23TLYvarpushaukka1.1.
26Xenusvarpushaukka2.1.
35Kuusamovarpushaukka9.1.
36LLYvarpushaukka2.1.
37KLYryvarpushaukka3.1.
37LHLHvarpushaukka3.1.
40Oriolusvarpushaukka2.1.
46SpLYvarpushaukka2.1.
48PSLYvarpushaukka2.1.
12KHLYhiirihaukka1.1.
13PSLYhiirihaukka1.1.
17PLYryhiirihaukka1.1.
17ÅFFhiirihaukka1.1.
23Tringahiirihaukka1.1.
24TLYhiirihaukka1.1.
46Apushiirihaukka2.1.
47Hakkihiirihaukka2.1.
58RSLHhiirihaukka4.1.
60PHLYhiirihaukka5.1.
63LHLHhiirihaukka20.2.*
67PiLYhiirihaukka5.1.
70Oriolushiirihaukka15.3.*
70PKLTYhiirihaukka11.3.*
71SSLTYhiirihaukka10.2.*
73KyLYhiirihaukka8.1.
75Kuikkahiirihaukka23.3.*
76Xenushiirihaukka3.4.*
79EKLYhiirihaukka29.1.
83KSLYhiirihaukka11.3.*
85KLYryhiirihaukka7.4.*
88Kuusamohiirihaukka24.4.*
92KPLYhiirihaukka16.3.*
92MLYhiirihaukka19.3.*
92SpLYhiirihaukka9.3.*
94LLYhiirihaukka15.4.*
100PPLYhiirihaukka22.3.*
8Apuspiekana1.1.
15PiLYpiekana1.1.
18PLYrypiekana1.1.
25TLYpiekana1.1.
50LHLHpiekana24.1.
52SSLTYpiekana4.1.
56PHLYpiekana4.1.
61PSLYpiekana8.1.
67KHLYpiekana5.1.
70KyLYpiekana5.1.
70LLYpiekana25.3.*
71Hakkipiekana2.2.*
75Kuusamopiekana17.4.*
86EKLYpiekana28.2.*
86Kuikkapiekana1.4.*
86Orioluspiekana1.4.*
86SpLYpiekana19.2.*
86Xenuspiekana10.4.*
87ÅFFpiekana8.1.
89KSLYpiekana18.3.*
90PKLTYpiekana3.4.*
92Tringapiekana3.1.
94RSLHpiekana28.2.*
95KLYrypiekana11.4.*
97KPLYpiekana23.3.*
107MLYpiekana30.3.*
108PPLYpiekana31.3.*
152EKLYkiljukotka19.4.*
166PKLTYkiljukotka28.4.*
180Xenuskiljukotka19.5.*
182PPLYkiljukotka30.4.*
188SpLYkiljukotka1.5.*
197PSLYkiljukotka5.5.*
209Kuikkakiljukotka23.5.*
209Tringakiljukotka30.4.*
212KyLYkiljukotka6.5.*
248PLYrykiljukotka31.5.*
260TLYkiljukotka27.5.*
186EKLYpikkukiljukotka1.5.*
200PKLTYpikkukiljukotka11.5.*
226KyLYpikkukiljukotka12.5.*
226TLYpikkukiljukotka8.5.*
230PLYrypikkukiljukotka13.5.*
240PSLYpikkukiljukotka25.5.*
243Tringapikkukiljukotka11.5.*
26TLYmaakotka1.1.
33Kuusamomaakotka8.1.
40LLYmaakotka3.1.
45Xenusmaakotka7.1.
49KLYrymaakotka17.1.
49LHLHmaakotka23.1.
53SSLTYmaakotka4.1.
54Kuikkamaakotka9.1.
55PKLTYmaakotka12.1.
60Hakkimaakotka14.1.
63Oriolusmaakotka20.2.*
65KHLYmaakotka4.1.
66Apusmaakotka25.1.
68PPLYmaakotka3.1.
69SpLYmaakotka12.1.
73KSLYmaakotka22.1.
74PiLYmaakotka8.1.
75PHLYmaakotka28.1.
76EKLYmaakotka20.1.
76RSLHmaakotka20.1.
77KyLYmaakotka14.1.
78KPLYmaakotka20.1.
78PSLYmaakotka30.1.
78ÅFFmaakotka5.1.
83Tringamaakotka2.1.
91PLYrymaakotka7.1.
97MLYmaakotka24.3.*
273Tringaarokotka6.7.*
89Kuusamosääksi24.4.*
108LLYsääksi21.4.*
113KLYrysääksi18.4.*
113LHLHsääksi10.4.*
113Xenussääksi21.4.*
115PKLTYsääksi10.4.*
116Oriolussääksi10.4.*
117Kuikkasääksi11.4.*
118Hakkisääksi4.4.*
119Apussääksi6.4.*
122KHLYsääksi6.4.*
124PHLYsääksi6.4.*
125SSLTYsääksi10.4.*
126EKLYsääksi7.4.*
127KSLYsääksi7.4.*
130PiLYsääksi3.4.*
133PSLYsääksi5.4.*
139KPLYsääksi14.4.*
141KyLYsääksi3.4.*
142MLYsääksi13.4.*
145PPLYsääksi18.4.*
148RSLHsääksi12.4.*
150PLYrysääksi4.4.*
151SpLYsääksi14.4.*
151ÅFFsääksi5.4.*
153Tringasääksi30.3.*
155TLYsääksi31.3.*
13KHLYtuulihaukka1.1.
19PLYrytuulihaukka1.1.
27TLYtuulihaukka1.1.
54Apustuulihaukka6.1.
76PKLTYtuulihaukka25.3.*
77Kuikkatuulihaukka27.3.*
78KyLYtuulihaukka14.1.
78LHLHtuulihaukka22.3.*
79Kuusamotuulihaukka21.4.*
79SSLTYtuulihaukka9.3.*
80KLYrytuulihaukka4.4.*
80Oriolustuulihaukka29.3.*
80PHLYtuulihaukka14.2.*
80PiLYtuulihaukka16.1.
80Xenustuulihaukka8.4.*
83PSLYtuulihaukka22.2.*
85LLYtuulihaukka10.4.*
88KPLYtuulihaukka8.3.*
88SpLYtuulihaukka1.3.*
90EKLYtuulihaukka9.3.*
90Hakkituulihaukka17.3.*
92KSLYtuulihaukka21.3.*
99PPLYtuulihaukka21.3.*
100MLYtuulihaukka26.3.*
102RSLHtuulihaukka12.3.*
128Tringatuulihaukka16.2.*
131ÅFFtuulihaukka24.3.*
202LHLHpunajalkahaukka4.9.*
213Hakkipunajalkahaukka5.8.*
215Orioluspunajalkahaukka20.6.*
218Apuspunajalkahaukka5.7.*
220EKLYpunajalkahaukka16.5.*
220PKLTYpunajalkahaukka21.5.*
223Kuikkapunajalkahaukka6.6.*
224KHLYpunajalkahaukka22.8.*
228PSLYpunajalkahaukka20.5.*
229PiLYpunajalkahaukka3.6.*
230PHLYpunajalkahaukka28.8.*
231ÅFFpunajalkahaukka22.5.*
234KSLYpunajalkahaukka18.8.*
235MLYpunajalkahaukka10.7.*
242KyLYpunajalkahaukka17.5.*
242Tringapunajalkahaukka10.5.*
243KPLYpunajalkahaukka14.6.*
247PLYrypunajalkahaukka28.5.*
253PPLYpunajalkahaukka12.6.*
259TLYpunajalkahaukka26.5.*
10SSLTYampuhaukka1.1.
20PLYryampuhaukka1.1.
28TLYampuhaukka1.1.
51SpLYampuhaukka3.1.
52Apusampuhaukka4.1.
54PKLTYampuhaukka10.1.
58Kuikkaampuhaukka13.1.
61PHLYampuhaukka5.1.
63RSLHampuhaukka6.1.
64KyLYampuhaukka4.1.
64Oriolusampuhaukka21.2.*
64PiLYampuhaukka4.1.
66LHLHampuhaukka2.3.*
68KHLYampuhaukka5.1.
68Kuusamoampuhaukka12.4.*
70EKLYampuhaukka15.1.
71PSLYampuhaukka23.1.
72MLYampuhaukka30.1.
74Hakkiampuhaukka12.2.*
74KSLYampuhaukka26.1.
77KLYryampuhaukka2.4.*
78PPLYampuhaukka5.1.
83KPLYampuhaukka11.2.*
84LLYampuhaukka9.4.*
84Tringaampuhaukka2.1.
87Xenusampuhaukka10.4.*
93ÅFFampuhaukka22.1.
131LHLHnuolihaukka21.4.*
132Kuusamonuolihaukka9.5.*
136Oriolusnuolihaukka20.4.*
136SSLTYnuolihaukka17.4.*
138LLYnuolihaukka29.4.*
141Kuikkanuolihaukka22.4.*
144KHLYnuolihaukka18.4.*
148PKLTYnuolihaukka22.4.*
151PHLYnuolihaukka21.4.*
153KLYrynuolihaukka30.4.*
156Apusnuolihaukka25.4.*
156EKLYnuolihaukka20.4.*
158PSLYnuolihaukka20.4.*
158Xenusnuolihaukka7.5.*
159KSLYnuolihaukka23.4.*
164Hakkinuolihaukka28.4.*
164PiLYnuolihaukka22.4.*
166PPLYnuolihaukka25.4.*
167ÅFFnuolihaukka22.4.*
174KPLYnuolihaukka26.4.*
175KyLYnuolihaukka22.4.*
175Tringanuolihaukka14.4.*
178SpLYnuolihaukka27.4.*
179MLYnuolihaukka1.5.*
179RSLHnuolihaukka30.4.*
184PLYrynuolihaukka22.4.*
189TLYnuolihaukka20.4.*
58KLYrytunturihaukka11.2.*
62LLYtunturihaukka1.2.*
214PPLYtunturihaukka14.5.*
250PKLTYtunturihaukka29.9.*
264PLYrytunturihaukka9.10.*
275TLYtunturihaukka30.9.*
283Tringatunturihaukka4.10.*
85Kuusamomuuttohaukka23.4.*
94Xenusmuuttohaukka13.4.*
95LLYmuuttohaukka15.4.*
106Tringamuuttohaukka6.1.
110KLYrymuuttohaukka17.4.*
112TLYmuuttohaukka11.1.
113PKLTYmuuttohaukka9.4.*
114PPLYmuuttohaukka3.4.*
117Oriolusmuuttohaukka10.4.*
119LHLHmuuttohaukka14.4.*
120PSLYmuuttohaukka1.4.*
121PiLYmuuttohaukka30.3.*
124KPLYmuuttohaukka6.4.*
124Kuikkamuuttohaukka15.4.*
124SSLTYmuuttohaukka8.4.*
125EKLYmuuttohaukka5.4.*
125PHLYmuuttohaukka6.4.*
127Apusmuuttohaukka11.4.*
127SpLYmuuttohaukka1.4.*
132KSLYmuuttohaukka9.4.*
137KHLYmuuttohaukka16.4.*
137KyLYmuuttohaukka1.4.*
138MLYmuuttohaukka12.4.*
138PLYrymuuttohaukka27.3.*
141RSLHmuuttohaukka6.4.*
147ÅFFmuuttohaukka2.4.*
180Hakkimuuttohaukka9.5.*
61ÅFFluhtakana3.1.
104TLYluhtakana6.1.
117LHLHluhtakana13.4.*
124Tringaluhtakana8.2.*
125Hakkiluhtakana10.4.*
130EKLYluhtakana8.4.*
136Apusluhtakana17.4.*
137RSLHluhtakana4.4.*
138KHLYluhtakana16.4.*
139PLYryluhtakana29.3.*
140PiLYluhtakana9.4.*
144KyLYluhtakana5.4.*
149MLYluhtakana17.4.*
150PSLYluhtakana16.4.*
152PHLYluhtakana22.4.*
155PKLTYluhtakana26.4.*
157PPLYluhtakana21.4.*
163KPLYluhtakana22.4.*
166KSLYluhtakana25.4.*
169Kuikkaluhtakana1.5.*
169Oriolusluhtakana1.5.*
177SpLYluhtakana26.4.*
195SSLTYluhtakana15.5.*
199KLYryluhtakana21.5.*
162LHLHluhtahuitti4.5.*
167Hakkiluhtahuitti30.4.*
170Apusluhtahuitti2.5.*
178EKLYluhtahuitti27.4.*
178PHLYluhtahuitti2.5.*
180PiLYluhtahuitti28.4.*
181PKLTYluhtahuitti3.5.*
184PSLYluhtahuitti30.4.*
185Kuikkaluhtahuitti11.5.*
187KPLYluhtahuitti3.5.*
188Tringaluhtahuitti18.4.*
189KyLYluhtahuitti28.4.*
189PLYryluhtahuitti25.4.*
194KHLYluhtahuitti13.5.*
195Oriolusluhtahuitti17.5.*
196SSLTYluhtahuitti15.5.*
196TLYluhtahuitti24.4.*
204KSLYluhtahuitti13.5.*
205PPLYluhtahuitti9.5.*
207Xenusluhtahuitti12.6.*
208RSLHluhtahuitti22.5.*
210ÅFFluhtahuitti11.5.*
221KLYryluhtahuitti14.6.*
222MLYluhtahuitti24.5.*
225SpLYluhtahuitti21.5.*
217PKLTYpikkuhuitti20.5.*
230EKLYpikkuhuitti19.5.*
243KyLYpikkuhuitti17.5.*
177LHLHruisrääkkä16.5.*
190Hakkiruisrääkkä14.5.*
192Kuusamoruisrääkkä10.6.*
196Apusruisrääkkä16.5.*
196Oriolusruisrääkkä17.5.*
198KHLYruisrääkkä15.5.*
202PHLYruisrääkkä14.5.*
202SSLTYruisrääkkä19.5.*
203Kuikkaruisrääkkä20.5.*
204Xenusruisrääkkä9.6.*
207KLYryruisrääkkä26.5.*
209PiLYruisrääkkä17.5.*
209RSLHruisrääkkä22.5.*
212EKLYruisrääkkä12.5.*
212MLYruisrääkkä21.5.*
212PKLTYruisrääkkä16.5.*
214KSLYruisrääkkä17.5.*
218LLYruisrääkkä14.6.*
219ÅFFruisrääkkä17.5.*
221SpLYruisrääkkä20.5.*
222KPLYruisrääkkä20.5.*
223PSLYruisrääkkä17.5.*
224KyLYruisrääkkä11.5.*
231PLYryruisrääkkä13.5.*
234PPLYruisrääkkä23.5.*
238Tringaruisrääkkä9.5.*
241TLYruisrääkkä13.5.*
132Oriolusliejukana18.4.*
136LHLHliejukana23.4.*
142ÅFFliejukana31.3.*
144Apusliejukana20.4.*
144PPLYliejukana17.4.*
145KHLYliejukana18.4.*
146PiLYliejukana13.4.*
146Tringaliejukana26.3.*
149Kuikkaliejukana24.4.*
152KyLYliejukana9.4.*
155Hakkiliejukana26.4.*
168TLYliejukana8.4.*
169PLYryliejukana15.4.*
169SSLTYliejukana30.4.*
174EKLYliejukana25.4.*
174PKLTYliejukana30.4.*
178PSLYliejukana27.4.*
180KSLYliejukana1.5.*
182KPLYliejukana29.4.*
182RSLHliejukana2.5.*
215PHLYliejukana23.5.*
18ÅFFnokikana1.1.
24Tringanokikana1.1.
29TLYnokikana1.1.
66RSLHnokikana8.1.
91KHLYnokikana20.3.*
94Oriolusnokikana3.4.*
96Hakkinokikana21.3.*
96Kuikkanokikana4.4.*
96KyLYnokikana8.2.*
101LHLHnokikana2.4.*
102PKLTYnokikana6.4.*
105PiLYnokikana19.3.*
107Xenusnokikana18.4.*
108PHLYnokikana29.3.*
110Apusnokikana1.4.*
110KSLYnokikana31.3.*
110PSLYnokikana28.3.*
114PLYrynokikana12.3.*
116EKLYnokikana1.4.*
117KPLYnokikana3.4.*
118MLYnokikana4.4.*
119SSLTYnokikana5.4.*
123PPLYnokikana7.4.*
130KLYrynokikana23.4.*
142Kuusamonokikana12.5.*
144SpLYnokikana9.4.*
151LLYnokikana2.5.*
72Kuusamokurki14.4.*
73Orioluskurki20.3.*
76LHLHkurki19.3.*
77PKLTYkurki28.3.*
78Kuikkakurki28.3.*
79KLYrykurki3.4.*
80LLYkurki7.4.*
82Xenuskurki9.4.*
86Apuskurki20.3.*
86SSLTYkurki22.3.*
87KHLYkurki14.3.*
89Hakkikurki16.3.*
93MLYkurki20.3.*
93PHLYkurki20.3.*
94KPLYkurki18.3.*
96EKLYkurki25.3.*
98KSLYkurki27.3.*
98PPLYkurki20.3.*
102PSLYkurki20.3.*
102SpLYkurki21.3.*
103RSLHkurki12.3.*
106PiLYkurki20.3.*
114KyLYkurki20.3.*
117ÅFFkurki10.3.*
123PLYrykurki17.3.*
133Tringakurki5.3.*
134TLYkurki8.3.*
168Tringaavosetti11.4.*
175TLYavosetti12.4.*
191PPLYavosetti4.5.*
193PSLYavosetti4.5.*
196KPLYavosetti7.5.*
201PLYryavosetti3.5.*
207KyLYavosetti5.5.*
211ÅFFavosetti11.5.*
101KLYrymeriharakka14.4.*
105Xenusmeriharakka17.4.*
108Kuikkameriharakka8.4.*
111LLYmeriharakka22.4.*
116Kuusamomeriharakka3.5.*
121Hakkimeriharakka6.4.*
122SpLYmeriharakka31.3.*
123Oriolusmeriharakka13.4.*
126Apusmeriharakka10.4.*
126LHLHmeriharakka18.4.*
126PKLTYmeriharakka15.4.*
127PHLYmeriharakka7.4.*
127RSLHmeriharakka30.3.*
127SSLTYmeriharakka11.4.*
129KHLYmeriharakka12.4.*
130MLYmeriharakka7.4.*
131PiLYmeriharakka3.4.*
131PPLYmeriharakka9.4.*
131PSLYmeriharakka4.4.*
133KPLYmeriharakka8.4.*
133KSLYmeriharakka9.4.*
133ÅFFmeriharakka25.3.*
134KyLYmeriharakka31.3.*
135EKLYmeriharakka10.4.*
141PLYrymeriharakka31.3.*
147TLYmeriharakka24.3.*
149Tringameriharakka28.3.*
92LHLHkapustarinta30.3.*
102SSLTYkapustarinta1.4.*
103Apuskapustarinta30.3.*
104Kuusamokapustarinta29.4.*
106KPLYkapustarinta30.3.*
107PKLTYkapustarinta7.4.*
107SpLYkapustarinta23.3.*
108KHLYkapustarinta29.3.*
108KLYrykapustarinta16.4.*
108Orioluskapustarinta7.4.*
109PHLYkapustarinta29.3.*
110Hakkikapustarinta30.3.*
111Kuikkakapustarinta9.4.*
111MLYkapustarinta1.4.*
111PiLYkapustarinta25.3.*
113KSLYkapustarinta2.4.*
114Xenuskapustarinta21.4.*
115PSLYkapustarinta30.3.*
116PPLYkapustarinta4.4.*
117EKLYkapustarinta1.4.*
117KyLYkapustarinta24.3.*
119LLYkapustarinta23.4.*
123RSLHkapustarinta28.3.*
127PLYrykapustarinta18.3.*
135ÅFFkapustarinta26.3.*
139TLYkapustarinta16.3.*
144Tringakapustarinta17.3.*
173Kuusamotundrakurmitsa27.5.*
204KLYrytundrakurmitsa24.5.*
207LLYtundrakurmitsa30.5.*
208Oriolustundrakurmitsa25.5.*
210PKLTYtundrakurmitsa15.5.*
211PPLYtundrakurmitsa13.5.*
212KPLYtundrakurmitsa14.5.*
213Apustundrakurmitsa27.5.*
214Hakkitundrakurmitsa11.8.*
214MLYtundrakurmitsa22.5.*
214Xenustundrakurmitsa5.8.*
215KHLYtundrakurmitsa27.5.*
215PSLYtundrakurmitsa12.5.*
216Kuikkatundrakurmitsa26.5.*
220PLYrytundrakurmitsa11.5.*
221SSLTYtundrakurmitsa23.7.*
221ÅFFtundrakurmitsa18.5.*
222PHLYtundrakurmitsa22.6.*
222RSLHtundrakurmitsa4.6.*
227KSLYtundrakurmitsa31.5.*
227KyLYtundrakurmitsa12.5.*
228PiLYtundrakurmitsa2.6.*
230SpLYtundrakurmitsa24.5.*
231Tringatundrakurmitsa7.5.*
234EKLYtundrakurmitsa21.5.*
238TLYtundrakurmitsa12.5.*
59Kuusamotöyhtöhyyppä3.4.*
68KLYrytöyhtöhyyppä25.3.*
71LHLHtöyhtöhyyppä13.3.*
71Oriolustöyhtöhyyppä15.3.*
71PKLTYtöyhtöhyyppä11.3.*
72Kuikkatöyhtöhyyppä14.3.*
72LLYtöyhtöhyyppä29.3.*
73Xenustöyhtöhyyppä29.3.*
80SSLTYtöyhtöhyyppä11.3.*
81Apustöyhtöhyyppä10.3.*
82Hakkitöyhtöhyyppä6.3.*
86KHLYtöyhtöhyyppä9.3.*
88KSLYtöyhtöhyyppä16.3.*
88PHLYtöyhtöhyyppä9.3.*
89MLYtöyhtöhyyppä14.3.*
89PSLYtöyhtöhyyppä10.3.*
90KPLYtöyhtöhyyppä15.3.*
91EKLYtöyhtöhyyppä12.3.*
95PPLYtöyhtöhyyppä15.3.*
97SpLYtöyhtöhyyppä11.3.*
98PiLYtöyhtöhyyppä8.3.*
99RSLHtöyhtöhyyppä9.3.*
104KyLYtöyhtöhyyppä7.3.*
109PLYrytöyhtöhyyppä4.3.*
109ÅFFtöyhtöhyyppä25.2.*
128TLYtöyhtöhyyppä20.2.*
131Tringatöyhtöhyyppä28.2.*
130LHLHpikkutylli19.4.*
130Xenuspikkutylli26.4.*
132Apuspikkutylli14.4.*
134KHLYpikkutylli15.4.*
139KSLYpikkutylli17.4.*
140Hakkipikkutylli19.4.*
140Kuikkapikkutylli21.4.*
140PKLTYpikkutylli19.4.*
141PHLYpikkutylli16.4.*
143Kuusamopikkutylli12.5.*
143PSLYpikkutylli12.4.*
146LLYpikkutylli1.5.*
147PiLYpikkutylli13.4.*
147SSLTYpikkutylli21.4.*
148EKLYpikkutylli16.4.*
148KLYrypikkutylli29.4.*
149Orioluspikkutylli23.4.*
151KPLYpikkutylli18.4.*
157MLYpikkutylli21.4.*
159KyLYpikkutylli12.4.*
160ÅFFpikkutylli15.4.*
162PPLYpikkutylli23.4.*
162Tringapikkutylli6.4.*
164PLYrypikkutylli12.4.*
164TLYpikkutylli7.4.*
167SpLYpikkutylli22.4.*
169RSLHpikkutylli23.4.*
115Xenustylli21.4.*
118RSLHtylli25.3.*
121Kuusamotylli6.5.*
121MLYtylli5.4.*
122ÅFFtylli17.3.*
124PLYrytylli17.3.*
124PSLYtylli3.4.*
126PPLYtylli8.4.*
128KPLYtylli7.4.*
130Apustylli13.4.*
136SpLYtylli5.4.*
138KyLYtylli2.4.*
138TLYtylli15.3.*
139EKLYtylli11.4.*
141PiLYtylli9.4.*
143PHLYtylli17.4.*
143Tringatylli16.3.*
148Hakkitylli22.4.*
150KHLYtylli20.4.*
153LLYtylli3.5.*
154SSLTYtylli23.4.*
155KLYrytylli1.5.*
155Kuikkatylli25.4.*
156PKLTYtylli26.4.*
157LHLHtylli2.5.*
176KSLYtylli29.4.*
176Oriolustylli5.5.*
172Kuusamokeräkurmitsa25.5.*
182Xenuskeräkurmitsa20.5.*
193LLYkeräkurmitsa21.5.*
200KLYrykeräkurmitsa22.5.*
201Orioluskeräkurmitsa20.5.*
202Hakkikeräkurmitsa25.5.*
203SSLTYkeräkurmitsa19.5.*
205PHLYkeräkurmitsa16.5.*
206KHLYkeräkurmitsa20.5.*
208MLYkeräkurmitsa18.5.*
210Apuskeräkurmitsa25.5.*
212Kuikkakeräkurmitsa24.5.*
215KSLYkeräkurmitsa20.5.*
217PiLYkeräkurmitsa21.5.*
217SpLYkeräkurmitsa18.5.*
223PKLTYkeräkurmitsa22.5.*
224PPLYkeräkurmitsa18.5.*
226KPLYkeräkurmitsa22.5.*
231EKLYkeräkurmitsa19.5.*
231KyLYkeräkurmitsa14.5.*
235PLYrykeräkurmitsa17.5.*
236PSLYkeräkurmitsa23.5.*
244TLYkeräkurmitsa17.5.*
259Tringakeräkurmitsa20.5.*
118Kuusamopikkukuovi4.5.*
135LLYpikkukuovi28.4.*
138KLYrypikkukuovi25.4.*
138Xenuspikkukuovi29.4.*
141SSLTYpikkukuovi19.4.*
142Kuikkapikkukuovi22.4.*
143Orioluspikkukuovi22.4.*
143PKLTYpikkukuovi20.4.*
147Apuspikkukuovi22.4.*
149LHLHpikkukuovi29.4.*
153EKLYpikkukuovi19.4.*
153PHLYpikkukuovi22.4.*
154KSLYpikkukuovi21.4.*
156Hakkipikkukuovi26.4.*
157PSLYpikkukuovi19.4.*
159KHLYpikkukuovi24.4.*
159SpLYpikkukuovi19.4.*
161KPLYpikkukuovi21.4.*
161PPLYpikkukuovi22.4.*
162MLYpikkukuovi23.4.*
162PiLYpikkukuovi21.4.*
164RSLHpikkukuovi21.4.*
165ÅFFpikkukuovi20.4.*
166KyLYpikkukuovi17.4.*
176Tringapikkukuovi14.4.*
177PLYrypikkukuovi19.4.*
180TLYpikkukuovi16.4.*
80Kuusamokuovi21.4.*
90LLYkuovi14.4.*
96Xenuskuovi14.4.*
98KLYrykuovi13.4.*
102LHLHkuovi3.4.*
108PKLTYkuovi7.4.*
112Kuikkakuovi9.4.*
114Apuskuovi3.4.*
114SSLTYkuovi4.4.*
118Orioluskuovi11.4.*
119Hakkikuovi4.4.*
119PHLYkuovi2.4.*
120KHLYkuovi5.4.*
121EKLYkuovi2.4.*
122MLYkuovi5.4.*
122PSLYkuovi2.4.*
124KSLYkuovi6.4.*
129KPLYkuovi7.4.*
132PPLYkuovi9.4.*
134PiLYkuovi6.4.*
137SpLYkuovi5.4.*
139KyLYkuovi2.4.*
139RSLHkuovi5.4.*
139ÅFFkuovi30.3.*
146PLYrykuovi2.4.*
148TLYkuovi28.3.*
150Tringakuovi28.3.*
140PPLYmustapyrstökuiri16.4.*
144LHLHmustapyrstökuiri26.4.*
145KPLYmustapyrstökuiri17.4.*
145PKLTYmustapyrstökuiri21.4.*
149KLYrymustapyrstökuiri29.4.*
152Apusmustapyrstökuiri24.4.*
154PHLYmustapyrstökuiri23.4.*
158SSLTYmustapyrstökuiri25.4.*
159EKLYmustapyrstökuiri21.4.*
160KSLYmustapyrstökuiri23.4.*
161PSLYmustapyrstökuiri21.4.*
162Oriolusmustapyrstökuiri27.4.*
163Kuikkamustapyrstökuiri28.4.*
163MLYmustapyrstökuiri23.4.*
165PiLYmustapyrstökuiri22.4.*
166KHLYmustapyrstökuiri27.4.*
167Xenusmustapyrstökuiri12.5.*
168Hakkimustapyrstökuiri30.4.*
168SpLYmustapyrstökuiri22.4.*
170KyLYmustapyrstökuiri20.4.*
178LLYmustapyrstökuiri13.5.*
178PLYrymustapyrstökuiri19.4.*
182Tringamustapyrstökuiri15.4.*
184TLYmustapyrstökuiri18.4.*
193ÅFFmustapyrstökuiri5.5.*
144Kuusamopunakuiri12.5.*
152MLYpunakuiri18.4.*
153SpLYpunakuiri15.4.*
155KPLYpunakuiri20.4.*
157RSLHpunakuiri16.4.*
161Xenuspunakuiri8.5.*
163PPLYpunakuiri23.4.*
165PLYrypunakuiri12.4.*
167KLYrypunakuiri4.5.*
170PSLYpunakuiri25.4.*
172SSLTYpunakuiri1.5.*
173LLYpunakuiri9.5.*
175ÅFFpunakuiri24.4.*
177Kuikkapunakuiri5.5.*
178PKLTYpunakuiri2.5.*
181TLYpunakuiri16.4.*
182KSLYpunakuiri3.5.*
185KHLYpunakuiri9.5.*
185KyLYpunakuiri27.4.*
185Tringapunakuiri16.4.*
188Apuspunakuiri12.5.*
193PiLYpunakuiri5.5.*
197Orioluspunakuiri17.5.*
201PHLYpunakuiri13.5.*
202EKLYpunakuiri8.5.*
208Hakkipunakuiri4.6.*
170Xenuskarikukko13.5.*
183RSLHkarikukko2.5.*
183ÅFFkarikukko29.4.*
187MLYkarikukko5.5.*
187PSLYkarikukko1.5.*
188KPLYkarikukko3.5.*
189SpLYkarikukko1.5.*
191KLYrykarikukko18.5.*
192PPLYkarikukko4.5.*
194LLYkarikukko21.5.*
197PLYrykarikukko30.4.*
197TLYkarikukko24.4.*
202Kuikkakarikukko18.5.*
203PKLTYkarikukko12.5.*
208KyLYkarikukko5.5.*
208PiLYkarikukko15.5.*
214Tringakarikukko1.5.*
215SSLTYkarikukko12.6.*
219PHLYkarikukko27.5.*
223KSLYkarikukko27.5.*
227EKLYkarikukko17.5.*
202PLYryisosirri3.5.*
205KPLYisosirri11.5.*
208PPLYisosirri12.5.*
209MLYisosirri18.5.*
210SpLYisosirri14.5.*
215Xenusisosirri7.8.*
216Apusisosirri5.6.*
216KLYryisosirri2.6.*
217LLYisosirri11.6.*
217RSLHisosirri1.6.*
219Oriolusisosirri29.7.*
221KHLYisosirri21.7.*
221PSLYisosirri16.5.*
222SSLTYisosirri24.7.*
222ÅFFisosirri18.5.*
225PHLYisosirri16.7.*
227Kuikkaisosirri15.7.*
231PiLYisosirri17.7.*
232KSLYisosirri20.7.*
238KyLYisosirri16.5.*
238PKLTYisosirri2.6.*
242EKLYisosirri29.5.*
242TLYisosirri14.5.*
246Tringaisosirri12.5.*
130Kuusamosuokukko8.5.*
137Apussuokukko17.4.*
140LHLHsuokukko24.4.*
142Xenussuokukko1.5.*
150Hakkisuokukko24.4.*
155KHLYsuokukko23.4.*
155MLYsuokukko20.4.*
155PHLYsuokukko23.4.*
157Kuikkasuokukko26.4.*
158Oriolussuokukko26.4.*
158PLYrysuokukko9.4.*
159SSLTYsuokukko25.4.*
160KLYrysuokukko2.5.*
160SpLYsuokukko19.4.*
161LLYsuokukko6.5.*
163PSLYsuokukko22.4.*
166PiLYsuokukko22.4.*
167KSLYsuokukko25.4.*
167PKLTYsuokukko28.4.*
167PPLYsuokukko26.4.*
168KPLYsuokukko24.4.*
170RSLHsuokukko23.4.*
170TLYsuokukko9.4.*
173KyLYsuokukko21.4.*
176ÅFFsuokukko24.4.*
177EKLYsuokukko26.4.*
177Tringasuokukko14.4.*
180Kuusamojänkäsirriäinen1.6.*
194Xenusjänkäsirriäinen24.5.*
195LLYjänkäsirriäinen21.5.*
202KLYryjänkäsirriäinen23.5.*
210Kuikkajänkäsirriäinen23.5.*
211Apusjänkäsirriäinen25.5.*
211Oriolusjänkäsirriäinen28.5.*
212SSLTYjänkäsirriäinen31.5.*
214KHLYjänkäsirriäinen26.5.*
214RSLHjänkäsirriäinen29.5.*
216PHLYjänkäsirriäinen23.5.*
219MLYjänkäsirriäinen23.5.*
223KPLYjänkäsirriäinen20.5.*
223PiLYjänkäsirriäinen25.5.*
225PKLTYjänkäsirriäinen23.5.*
226KSLYjänkäsirriäinen28.5.*
228PPLYjänkäsirriäinen19.5.*
231SpLYjänkäsirriäinen24.5.*
233ÅFFjänkäsirriäinen24.5.*
237PSLYjänkäsirriäinen24.5.*
238EKLYjänkäsirriäinen22.5.*
238PLYryjänkäsirriäinen19.5.*
251KyLYjänkäsirriäinen21.5.*
253TLYjänkäsirriäinen20.5.*
257Tringajänkäsirriäinen19.5.*
197LHLHkuovisirri13.7.*
211Hakkikuovisirri29.7.*
212Xenuskuovisirri16.7.*
218SSLTYkuovisirri14.7.*
219KHLYkuovisirri13.7.*
219KPLYkuovisirri18.5.*
220Apuskuovisirri11.7.*
220LLYkuovisirri15.7.*
224PHLYkuovisirri13.7.*
225MLYkuovisirri26.5.*
225PPLYkuovisirri18.5.*
226KLYrykuovisirri6.7.*
226Kuikkakuovisirri22.6.*
226RSLHkuovisirri11.7.*
227SpLYkuovisirri22.5.*
230KSLYkuovisirri11.7.*
230PiLYkuovisirri10.7.*
233PLYrykuovisirri15.5.*
239TLYkuovisirri12.5.*
240PKLTYkuovisirri6.6.*
240ÅFFkuovisirri29.5.*
242PSLYkuovisirri27.5.*
244Tringakuovisirri11.5.*
248EKLYkuovisirri4.7.*
257KyLYkuovisirri30.5.*
165Kuusamolapinsirri20.5.*
168Xenuslapinsirri12.5.*
179LLYlapinsirri13.5.*
181KLYrylapinsirri12.5.*
182Kuikkalapinsirri10.5.*
183LHLHlapinsirri20.5.*
188Hakkilapinsirri12.5.*
189Apuslapinsirri12.5.*
190KPLYlapinsirri4.5.*
190MLYlapinsirri8.5.*
191SSLTYlapinsirri13.5.*
192PHLYlapinsirri9.5.*
193KHLYlapinsirri12.5.*
193Orioluslapinsirri15.5.*
195PKLTYlapinsirri10.5.*
195PPLYlapinsirri5.5.*
197ÅFFlapinsirri6.5.*
198PiLYlapinsirri8.5.*
199EKLYlapinsirri7.5.*
199KSLYlapinsirri11.5.*
199RSLHlapinsirri15.5.*
199SpLYlapinsirri9.5.*
200PSLYlapinsirri7.5.*
203PLYrylapinsirri3.5.*
205KyLYlapinsirri4.5.*
217TLYlapinsirri3.5.*
222Tringalapinsirri3.5.*
216Xenuspulmussirri25.8.*
221LLYpulmussirri16.7.*
225SSLTYpulmussirri25.8.*
227PHLYpulmussirri7.8.*
228Kuikkapulmussirri17.7.*
229MLYpulmussirri1.6.*
229RSLHpulmussirri29.7.*
232PiLYpulmussirri26.7.*
233KPLYpulmussirri26.5.*
233KSLYpulmussirri28.7.*
234PSLYpulmussirri21.5.*
235PPLYpulmussirri24.5.*
239PLYrypulmussirri21.5.*
239ÅFFpulmussirri27.5.*
243SpLYpulmussirri22.7.*
246PKLTYpulmussirri28.7.*
249EKLYpulmussirri27.7.*
254TLYpulmussirri20.5.*
262Tringapulmussirri21.5.*
263KyLYpulmussirri5.8.*
158PPLYsuosirri21.4.*
161Kuusamosuosirri18.5.*
161PLYrysuosirri11.4.*
168MLYsuosirri26.4.*
169KPLYsuosirri24.4.*
171TLYsuosirri9.4.*
171Xenussuosirri13.5.*
176LLYsuosirri12.5.*
179SpLYsuosirri27.4.*
182KLYrysuosirri12.5.*
183Tringasuosirri15.4.*
186Kuikkasuosirri11.5.*
188PSLYsuosirri2.5.*
190RSLHsuosirri8.5.*
192SSLTYsuosirri13.5.*
194LHLHsuosirri26.6.*
194ÅFFsuosirri5.5.*
195Apussuosirri15.5.*
196PKLTYsuosirri10.5.*
200KHLYsuosirri17.5.*
200PiLYsuosirri9.5.*
202Oriolussuosirri20.5.*
206PHLYsuosirri16.5.*
208KSLYsuosirri15.5.*
210Hakkisuosirri4.7.*
213EKLYsuosirri12.5.*
213KyLYsuosirri6.5.*
19ÅFFmerisirri1.1.
30TLYmerisirri1.1.
107Tringamerisirri6.1.
160RSLHmerisirri18.4.*
173SpLYmerisirri25.4.*
210LLYmerisirri2.6.*
238MLYmerisirri7.9.*
253KPLYmerisirri27.9.*
256PSLYmerisirri4.10.*
259PPLYmerisirri29.9.*
261PLYrymerisirri20.9.*
267KyLYmerisirri27.10.*
186Kuusamopikkusirri7.6.*
196LHLHpikkusirri12.7.*
198Xenuspikkusirri27.5.*
201LLYpikkusirri25.5.*
210KLYrypikkusirri27.5.*
211Kuikkapikkusirri23.5.*
213MLYpikkusirri21.5.*
218Orioluspikkusirri19.7.*
219SSLTYpikkusirri17.7.*
220KHLYpikkusirri13.7.*
220KPLYpikkusirri18.5.*
221Apuspikkusirri15.7.*
226PHLYpikkusirri28.7.*
226PiLYpikkusirri31.5.*
226PLYrypikkusirri12.5.*
227RSLHpikkusirri15.7.*
230PKLTYpikkusirri25.5.*
231KSLYpikkusirri12.7.*
231PPLYpikkusirri21.5.*
234ÅFFpikkusirri24.5.*
236SpLYpikkusirri28.5.*
238PSLYpikkusirri24.5.*
239EKLYpikkusirri23.5.*
248TLYpikkusirri19.5.*
252KyLYpikkusirri21.5.*
254Tringapikkusirri17.5.*
244PKLTYpalsasirri1.7.*
254PLYrypalsasirri18.7.*
266TLYpalsasirri20.6.*
270Tringapalsasirri16.6.*
169Kuusamovesipääsky23.5.*
189LLYvesipääsky18.5.*
191Xenusvesipääsky23.5.*
201KLYryvesipääsky22.5.*
205Hakkivesipääsky28.5.*
207Kuikkavesipääsky22.5.*
207SSLTYvesipääsky24.5.*
212Apusvesipääsky26.5.*
213KHLYvesipääsky25.5.*
214Oriolusvesipääsky7.6.*
214PHLYvesipääsky22.5.*
215MLYvesipääsky22.5.*
215RSLHvesipääsky31.5.*
217KSLYvesipääsky21.5.*
220PiLYvesipääsky23.5.*
221PKLTYvesipääsky21.5.*
222SpLYvesipääsky20.5.*
225PSLYvesipääsky18.5.*
226PPLYvesipääsky18.5.*
227KPLYvesipääsky22.5.*
229ÅFFvesipääsky21.5.*
232EKLYvesipääsky19.5.*
239KyLYvesipääsky16.5.*
242PLYryvesipääsky22.5.*
245TLYvesipääsky17.5.*
255Tringavesipääsky17.5.*
273TLYisovesipääsky15.9.*
278Tringaisovesipääsky3.8.*
175Xenusrantakurvi15.5.*
196LLYrantakurvi22.5.*
211KLYryrantakurvi27.5.*
213Kuikkarantakurvi24.5.*
215PPLYrantakurvi14.5.*
221EKLYrantakurvi16.5.*
234PKLTYrantakurvi27.5.*
244KPLYrantakurvi16.6.*
252PLYryrantakurvi20.6.*
258Tringarantakurvi19.5.*
265TLYrantakurvi15.6.*
122Kuusamorantasipi6.5.*
127LHLHrantasipi18.4.*
138Apusrantasipi17.4.*
141Hakkirantasipi19.4.*
141KHLYrantasipi17.4.*
141Xenusrantasipi30.4.*
144Oriolusrantasipi22.4.*
144PHLYrantasipi18.4.*
145KLYryrantasipi28.4.*
146Kuikkarantasipi23.4.*
148KSLYrantasipi19.4.*
148SSLTYrantasipi21.4.*
149PKLTYrantasipi23.4.*
150EKLYrantasipi18.4.*
151PSLYrantasipi16.4.*
152LLYrantasipi2.5.*
156PiLYrantasipi17.4.*
162KyLYrantasipi14.4.*
166RSLHrantasipi22.4.*
167KPLYrantasipi23.4.*
168PPLYrantasipi26.4.*
169Tringarantasipi11.4.*
170MLYrantasipi27.4.*
171ÅFFrantasipi23.4.*
173TLYrantasipi11.4.*
174PLYryrantasipi18.4.*
174SpLYrantasipi25.4.*
95Kuusamometsäviklo26.4.*
104Oriolusmetsäviklo6.4.*
110LHLHmetsäviklo6.4.*
112Apusmetsäviklo2.4.*
112LLYmetsäviklo22.4.*
112Xenusmetsäviklo20.4.*
113Hakkimetsäviklo1.4.*
114KLYrymetsäviklo18.4.*
114Kuikkametsäviklo10.4.*
116PKLTYmetsäviklo10.4.*
118KHLYmetsäviklo3.4.*
120SSLTYmetsäviklo6.4.*
122EKLYmetsäviklo3.4.*
122PHLYmetsäviklo4.4.*
125KPLYmetsäviklo6.4.*
125KSLYmetsäviklo6.4.*
125PSLYmetsäviklo3.4.*
127PiLYmetsäviklo2.4.*
131MLYmetsäviklo9.4.*
133PPLYmetsäviklo9.4.*
135KyLYmetsäviklo31.3.*
136RSLHmetsäviklo3.4.*
138SpLYmetsäviklo6.4.*
144PLYrymetsäviklo1.4.*
144ÅFFmetsäviklo1.4.*
149TLYmetsäviklo28.3.*
151Tringametsäviklo29.3.*
123Kuusamomustaviklo6.5.*
149Xenusmustaviklo5.5.*
152LHLHmustaviklo30.4.*
155LLYmustaviklo4.5.*
161Apusmustaviklo27.4.*
161KLYrymustaviklo2.5.*
165PHLYmustaviklo27.4.*
166Kuikkamustaviklo29.4.*
166Oriolusmustaviklo28.4.*
168PKLTYmustaviklo28.4.*
168PSLYmustaviklo24.4.*
169Hakkimustaviklo30.4.*
169PPLYmustaviklo27.4.*
170SSLTYmustaviklo30.4.*
172KHLYmustaviklo1.5.*
174KSLYmustaviklo28.4.*
175EKLYmustaviklo25.4.*
175MLYmustaviklo29.4.*
175RSLHmustaviklo27.4.*
177KPLYmustaviklo27.4.*
177PiLYmustaviklo27.4.*
180KyLYmustaviklo23.4.*
184SpLYmustaviklo28.4.*
184ÅFFmustaviklo29.4.*
186PLYrymustaviklo24.4.*
196Tringamustaviklo22.4.*
198TLYmustaviklo24.4.*
111Kuusamovalkoviklo30.4.*
128LHLHvalkoviklo18.4.*
130Oriolusvalkoviklo17.4.*
131KLYryvalkoviklo23.4.*
131Xenusvalkoviklo26.4.*
132Kuikkavalkoviklo18.4.*
134PKLTYvalkoviklo18.4.*
136Hakkivalkoviklo18.4.*
139Apusvalkoviklo17.4.*
139KHLYvalkoviklo16.4.*
139LLYvalkoviklo29.4.*
142KSLYvalkoviklo18.4.*
142PHLYvalkoviklo16.4.*
142SSLTYvalkoviklo19.4.*
144EKLYvalkoviklo14.4.*
152PSLYvalkoviklo16.4.*
153PiLYvalkoviklo16.4.*
156KPLYvalkoviklo20.4.*
158MLYvalkoviklo21.4.*
159PPLYvalkoviklo21.4.*
160KyLYvalkoviklo13.4.*
162RSLHvalkoviklo20.4.*
163SpLYvalkoviklo21.4.*
163ÅFFvalkoviklo19.4.*
173PLYryvalkoviklo16.4.*
178TLYvalkoviklo15.4.*
178Tringavalkoviklo14.4.*
177Apuslampiviklo6.5.*
180PHLYlampiviklo3.5.*
181MLYlampiviklo2.5.*
182PKLTYlampiviklo3.5.*
184SSLTYlampiviklo9.5.*
187KLYrylampiviklo15.5.*
187Kuikkalampiviklo11.5.*
188EKLYlampiviklo2.5.*
189KHLYlampiviklo11.5.*
189PSLYlampiviklo2.5.*
190PiLYlampiviklo4.5.*
195ÅFFlampiviklo5.5.*
199KPLYlampiviklo9.5.*
199PPLYlampiviklo7.5.*
199Xenuslampiviklo28.5.*
200KSLYlampiviklo11.5.*
204KyLYlampiviklo3.5.*
217Tringalampiviklo2.5.*
218PLYrylampiviklo10.5.*
229SpLYlampiviklo23.5.*
231TLYlampiviklo9.5.*
119Kuusamoliro4.5.*
134Xenusliro28.4.*
137LHLHliro23.4.*
140LLYliro29.4.*
141KLYryliro26.4.*
143SSLTYliro19.4.*
146Apusliro21.4.*
147Kuikkaliro23.4.*
152Hakkiliro25.4.*
153KHLYliro21.4.*
153KPLYliro19.4.*
153Oriolusliro24.4.*
153PKLTYliro24.4.*
156PHLYliro23.4.*
162KSLYliro24.4.*
163PiLYliro21.4.*
164MLYliro23.4.*
164PPLYliro24.4.*
164SpLYliro21.4.*
166PSLYliro23.4.*
167RSLHliro22.4.*
169EKLYliro24.4.*
171KyLYliro20.4.*
172ÅFFliro23.4.*
180PLYryliro21.4.*
187TLYliro19.4.*
189Tringaliro18.4.*
126Xenuspunajalkaviklo24.4.*
129Kuikkapunajalkaviklo17.4.*
129PKLTYpunajalkaviklo16.4.*
131Apuspunajalkaviklo13.4.*
134KLYrypunajalkaviklo24.4.*
135Hakkipunajalkaviklo17.4.*
135LHLHpunajalkaviklo22.4.*
136EKLYpunajalkaviklo10.4.*
136PHLYpunajalkaviklo13.4.*
140KHLYpunajalkaviklo16.4.*
141PSLYpunajalkaviklo10.4.*
142KPLYpunajalkaviklo15.4.*
147MLYpunajalkaviklo15.4.*
149KSLYpunajalkaviklo19.4.*
149KyLYpunajalkaviklo8.4.*
150PPLYpunajalkaviklo19.4.*
153PLYrypunajalkaviklo6.4.*
154LLYpunajalkaviklo3.5.*
154Orioluspunajalkaviklo24.4.*
154PiLYpunajalkaviklo16.4.*
154SpLYpunajalkaviklo15.4.*
155SSLTYpunajalkaviklo23.4.*
155ÅFFpunajalkaviklo8.4.*
158RSLHpunajalkaviklo16.4.*
159Tringapunajalkaviklo3.4.*
160Kuusamopunajalkaviklo17.5.*
160TLYpunajalkaviklo3.4.*
63Apusjänkäkurppa22.1.
69EKLYjänkäkurppa10.1.
77MLYjänkäkurppa22.2.*
79ÅFFjänkäkurppa5.1.
96Tringajänkäkurppa4.1.
113TLYjänkäkurppa11.1.
125KHLYjänkäkurppa9.4.*
138PiLYjänkäkurppa8.4.*
141Oriolusjänkäkurppa21.4.*
143KSLYjänkäkurppa18.4.*
145Kuusamojänkäkurppa12.5.*
147PLYryjänkäkurppa2.4.*
148Xenusjänkäkurppa4.5.*
150Kuikkajänkäkurppa24.4.*
150LHLHjänkäkurppa29.4.*
153KyLYjänkäkurppa9.4.*
155PSLYjänkäkurppa18.4.*
157PHLYjänkäkurppa23.4.*
157PKLTYjänkäkurppa26.4.*
158Hakkijänkäkurppa27.4.*
165SSLTYjänkäkurppa28.4.*
169LLYjänkäkurppa8.5.*
172KPLYjänkäkurppa25.4.*
174KLYryjänkäkurppa9.5.*
178PPLYjänkäkurppa29.4.*
185SpLYjänkäkurppa28.4.*
202RSLHjänkäkurppa17.5.*
55ÅFFlehtokurppa2.1.
79Kuikkalehtokurppa28.3.*
87Orioluslehtokurppa1.4.*
89Apuslehtokurppa22.3.*
90KSLYlehtokurppa19.3.*
90LHLHlehtokurppa29.3.*
91Kuusamolehtokurppa25.4.*
91LLYlehtokurppa14.4.*
93Hakkilehtokurppa18.3.*
93KLYrylehtokurppa10.4.*
93SSLTYlehtokurppa28.3.*
97EKLYlehtokurppa25.3.*
97PHLYlehtokurppa22.3.*
97Xenuslehtokurppa14.4.*
98KHLYlehtokurppa25.3.*
98PKLTYlehtokurppa5.4.*
99PSLYlehtokurppa18.3.*
101Tringalehtokurppa5.1.
102MLYlehtokurppa27.3.*
104PLYrylehtokurppa19.2.*
106KyLYlehtokurppa11.3.*
109SpLYlehtokurppa25.3.*
109TLYlehtokurppa7.1.
110PiLYlehtokurppa23.3.*
111RSLHlehtokurppa18.3.*
118KPLYlehtokurppa3.4.*
119PPLYlehtokurppa5.4.*
31TLYtaivaanvuohi1.1.
62ÅFFtaivaanvuohi3.1.
93LHLHtaivaanvuohi30.3.*
97Tringataivaanvuohi4.1.
98Apustaivaanvuohi27.3.*
98Oriolustaivaanvuohi4.4.*
98Xenustaivaanvuohi14.4.*
99KHLYtaivaanvuohi25.3.*
99PKLTYtaivaanvuohi5.4.*
100Kuusamotaivaanvuohi28.4.*
101Hakkitaivaanvuohi25.3.*
103EKLYtaivaanvuohi28.3.*
106Kuikkataivaanvuohi7.4.*
109SSLTYtaivaanvuohi3.4.*
110PHLYtaivaanvuohi30.3.*
111PSLYtaivaanvuohi28.3.*
113LLYtaivaanvuohi22.4.*
114KSLYtaivaanvuohi2.4.*
115KLYrytaivaanvuohi18.4.*
116MLYtaivaanvuohi3.4.*
117PiLYtaivaanvuohi27.3.*
117PLYrytaivaanvuohi13.3.*
118KyLYtaivaanvuohi24.3.*
121KPLYtaivaanvuohi5.4.*
127PPLYtaivaanvuohi8.4.*
128RSLHtaivaanvuohi30.3.*
128SpLYtaivaanvuohi1.4.*
185PKLTYheinäkurppa6.5.*
201LHLHheinäkurppa3.9.*
217Hakkiheinäkurppa6.9.*
220Oriolusheinäkurppa22.8.*
223KHLYheinäkurppa21.8.*
224Apusheinäkurppa30.8.*
227KLYryheinäkurppa7.9.*
227SSLTYheinäkurppa30.8.*
228PHLYheinäkurppa18.8.*
231Kuikkaheinäkurppa1.9.*
231RSLHheinäkurppa30.8.*
234PiLYheinäkurppa30.8.*
235KSLYheinäkurppa8.9.*
237MLYheinäkurppa6.9.*
243EKLYheinäkurppa30.5.*
246SpLYheinäkurppa9.9.*
248KPLYheinäkurppa1.9.*
249TLYheinäkurppa19.5.*
253KyLYheinäkurppa22.5.*
253PSLYheinäkurppa3.8.*
256PLYryheinäkurppa1.8.*
257PPLYheinäkurppa10.9.*
263Tringaheinäkurppa21.5.*
205MLYleveäpyrstökihu15.5.*
207SpLYleveäpyrstökihu13.5.*
212ÅFFleveäpyrstökihu11.5.*
215LLYleveäpyrstökihu9.6.*
216PSLYleveäpyrstökihu12.5.*
218Tringaleveäpyrstökihu2.5.*
229KSLYleveäpyrstökihu10.6.*
229KyLYleveäpyrstökihu13.5.*
229PKLTYleveäpyrstökihu24.5.*
232KPLYleveäpyrstökihu25.5.*
233PHLYleveäpyrstökihu21.9.*
233PPLYleveäpyrstökihu22.5.*
234TLYleveäpyrstökihu10.5.*
240PLYryleveäpyrstökihu21.5.*
252EKLYleveäpyrstökihu2.10.*
141SpLYmerikihu7.4.*
149RSLHmerikihu12.4.*
150ÅFFmerikihu4.4.*
155PLYrymerikihu8.4.*
156MLYmerikihu20.4.*
157TLYmerikihu2.4.*
164KPLYmerikihu22.4.*
169PSLYmerikihu24.4.*
170Tringamerikihu12.4.*
183PPLYmerikihu30.4.*
187Xenusmerikihu21.5.*
192KyLYmerikihu30.4.*
196Kuusamomerikihu16.6.*
197Hakkimerikihu19.5.*
198PHLYmerikihu12.5.*
203KSLYmerikihu12.5.*
204Apusmerikihu20.5.*
204LLYmerikihu26.5.*
204PKLTYmerikihu12.5.*
205EKLYmerikihu10.5.*
206Oriolusmerikihu24.5.*
208KHLYmerikihu21.5.*
208KLYrymerikihu26.5.*
213PiLYmerikihu18.5.*
217SSLTYmerikihu28.6.*
230Kuikkamerikihu9.8.*
187Kuusamotunturikihu7.6.*
190LLYtunturikihu18.5.*
197Xenustunturikihu26.5.*
219SpLYtunturikihu19.5.*
221KPLYtunturikihu19.5.*
221PPLYtunturikihu17.5.*
223MLYtunturikihu24.5.*
241PSLYtunturikihu25.5.*
249KyLYtunturikihu19.5.*
249PLYrytunturikihu31.5.*
270TLYtunturikihu4.8.*
276Tringatunturikihu15.7.*
20ÅFFriskilä1.1.
32TLYriskilä1.1.
62MLYriskilä10.1.
65RSLHriskilä7.1.
79SpLYriskilä31.1.
92PSLYriskilä11.3.*
95PLYryriskilä11.1.
98Tringariskilä4.1.
99KyLYriskilä26.2.*
154KPLYriskilä19.4.*
183Hakkiriskilä10.5.*
201Xenusriskilä1.6.*
212PPLYriskilä13.5.*
63ÅFFruokki3.1.
68SpLYruokki10.1.
108PLYryruokki2.3.*
110TLYruokki8.1.
115KyLYruokki22.3.*
117RSLHruokki24.3.*
123MLYruokki5.4.*
126PSLYruokki3.4.*
130Tringaruokki25.2.*
146KPLYruokki17.4.*
187PPLYruokki2.5.*
203Xenusruokki6.6.*
118ÅFFpikkuruokki12.3.*
208SpLYpikkuruokki13.5.*
262PPLYpikkuruokki24.10.*
278TLYpikkuruokki4.11.*
114ÅFFetelänkiisla4.3.*
123SpLYetelänkiisla31.3.*
127PSLYetelänkiisla3.4.*
150TLYetelänkiisla28.3.*
170PLYryetelänkiisla15.4.*
194Tringaetelänkiisla21.4.*
206MLYetelänkiisla17.5.*
213KPLYetelänkiisla15.5.*
218RSLHetelänkiisla1.6.*
232KyLYetelänkiisla14.5.*
198KPLYpikkutiira8.5.*
200PPLYpikkutiira7.5.*
205TLYpikkutiira29.4.*
209Xenuspikkutiira19.6.*
211SpLYpikkutiira14.5.*
216RSLHpikkutiira31.5.*
219PLYrypikkutiira10.5.*
226MLYpikkutiira27.5.*
229PSLYpikkutiira20.5.*
230ÅFFpikkutiira21.5.*
239Tringapikkutiira9.5.*
250KyLYpikkutiira19.5.*
229PPLYhietatiira20.5.*
132Hakkiräyskä15.4.*
144PSLYräyskä12.4.*
148MLYräyskä16.4.*
148SpLYräyskä13.4.*
150RSLHräyskä12.4.*
150Xenusräyskä5.5.*
151PPLYräyskä19.4.*
152KPLYräyskä18.4.*
153ÅFFräyskä6.4.*
156PLYryräyskä8.4.*
158KyLYräyskä10.4.*
164Tringaräyskä8.4.*
165TLYräyskä7.4.*
172PiLYräyskä24.4.*
181PHLYräyskä3.5.*
182Apusräyskä8.5.*
185KSLYräyskä5.5.*
192LHLHräyskä18.6.*
216KHLYräyskä31.5.*
219LLYräyskä18.6.*
220SSLTYräyskä18.7.*
224KLYryräyskä5.7.*
226PKLTYräyskä23.5.*
229Kuikkaräyskä21.7.*
235EKLYräyskä21.5.*
180SSLTYmustatiira6.5.*
200Apusmustatiira18.5.*
204KHLYmustatiira19.5.*
210RSLHmustatiira23.5.*
211PHLYmustatiira19.5.*
216MLYmustatiira22.5.*
218KLYrymustatiira5.6.*
218SpLYmustatiira18.5.*
221PLYrymustatiira11.5.*
222EKLYmustatiira16.5.*
225PiLYmustatiira27.5.*
227PKLTYmustatiira23.5.*
229KPLYmustatiira24.5.*
230PSLYmustatiira20.5.*
232TLYmustatiira9.5.*
235KyLYmustatiira15.5.*
236PPLYmustatiira25.5.*
240Tringamustatiira9.5.*
222PSLYriuttatiira16.5.*
232SpLYriuttatiira24.5.*
232Tringariuttatiira7.5.*
242ÅFFriuttatiira2.6.*
251PLYryriuttatiira4.6.*
255KyLYriuttatiira25.5.*
269TLYriuttatiira7.7.*
128Hakkikalatiira14.4.*
133Kuusamokalatiira9.5.*
138LHLHkalatiira23.4.*
141Apuskalatiira18.4.*
145PHLYkalatiira19.4.*
148KHLYkalatiira19.4.*
148PSLYkalatiira13.4.*
151Xenuskalatiira5.5.*
154RSLHkalatiira14.4.*
155KSLYkalatiira21.4.*
155Orioluskalatiira25.4.*
155PiLYkalatiira16.4.*
156Kuikkakalatiira25.4.*
157ÅFFkalatiira12.4.*
160EKLYkalatiira21.4.*
160MLYkalatiira22.4.*
160SSLTYkalatiira25.4.*
161PKLTYkalatiira27.4.*
161SpLYkalatiira19.4.*
162LLYkalatiira6.5.*
162TLYkalatiira6.4.*
163KLYrykalatiira3.5.*
163KyLYkalatiira15.4.*
165Tringakalatiira8.4.*
166PLYrykalatiira13.4.*
171PPLYkalatiira28.4.*
175KPLYkalatiira26.4.*
149Kuusamolapintiira14.5.*
163Xenuslapintiira9.5.*
164PSLYlapintiira22.4.*
165Hakkilapintiira28.4.*
165RSLHlapintiira21.4.*
165SpLYlapintiira21.4.*
166ÅFFlapintiira21.4.*
167MLYlapintiira25.4.*
173KLYrylapintiira8.5.*
175LLYlapintiira10.5.*
176KyLYlapintiira22.4.*
179Apuslapintiira7.5.*
182SSLTYlapintiira7.5.*
185KPLYlapintiira1.5.*
185PLYrylapintiira22.4.*
186Tringalapintiira17.4.*
188TLYlapintiira19.4.*
189PPLYlapintiira3.5.*
191PiLYlapintiira4.5.*
193PHLYlapintiira9.5.*
197KSLYlapintiira10.5.*
201PKLTYlapintiira11.5.*
206EKLYlapintiira10.5.*
93Tringapikkulokki3.1.
126Kuusamopikkulokki7.5.*
130TLYpikkulokki28.2.*
141LHLHpikkulokki24.4.*
146Xenuspikkulokki3.5.*
148Apuspikkulokki22.4.*
150KLYrypikkulokki29.4.*
153Hakkipikkulokki25.4.*
154KHLYpikkulokki22.4.*
156LLYpikkulokki4.5.*
156Orioluspikkulokki25.4.*
158Kuikkapikkulokki26.4.*
158PHLYpikkulokki23.4.*
158PKLTYpikkulokki26.4.*
159PSLYpikkulokki20.4.*
161SSLTYpikkulokki25.4.*
162ÅFFpikkulokki17.4.*
163KSLYpikkulokki24.4.*
167KyLYpikkulokki17.4.*
167PiLYpikkulokki22.4.*
169SpLYpikkulokki23.4.*
170EKLYpikkulokki24.4.*
170KPLYpikkulokki24.4.*
171MLYpikkulokki27.4.*
171RSLHpikkulokki24.4.*
172PPLYpikkulokki28.4.*
181PLYrypikkulokki21.4.*
105LLYpikkukajava20.4.*
122Tringapikkukajava3.2.*
124ÅFFpikkukajava20.3.*
140TLYpikkukajava16.3.*
201PSLYpikkukajava7.5.*
231SSLTYpikkukajava26.10.*
233SpLYpikkukajava24.5.*
235PHLYpikkukajava25.10.*
244KyLYpikkukajava17.5.*
246KPLYpikkukajava8.8.*
246MLYpikkukajava14.10.*
251PKLTYpikkukajava31.10.*
253EKLYpikkukajava23.10.*
255PPLYpikkukajava1.8.*
268PLYrypikkukajava24.10.*
21ÅFFnaurulokki1.1.
25Tringanaurulokki1.1.
33TLYnaurulokki1.1.
69Kuusamonaurulokki12.4.*
83KLYrynaurulokki6.4.*
83Xenusnaurulokki9.4.*
86LLYnaurulokki10.4.*
87LHLHnaurulokki28.3.*
87PKLTYnaurulokki2.4.*
87PLYrynaurulokki6.1.
87RSLHnaurulokki6.2.*
88Oriolusnaurulokki1.4.*
91Kuikkanaurulokki2.4.*
92KHLYnaurulokki20.3.*
94MLYnaurulokki21.3.*
94PHLYnaurulokki20.3.*
94PSLYnaurulokki12.3.*
94SSLTYnaurulokki28.3.*
96Apusnaurulokki26.3.*
97Hakkinaurulokki22.3.*
102KPLYnaurulokki29.3.*
103SpLYnaurulokki21.3.*
104PiLYnaurulokki17.3.*
107EKLYnaurulokki29.3.*
109PPLYnaurulokki1.4.*
111KSLYnaurulokki31.3.*
111KyLYnaurulokki16.3.*
272Tringamustanmerenlokki5.7.*
11EKLYkalalokki1.1.
11Hakkikalalokki1.1.
12SpLYkalalokki1.1.
13MLYkalalokki1.1.
13PHLYkalalokki1.1.
14KHLYkalalokki1.1.
14KyLYkalalokki1.1.
14PSLYkalalokki1.1.
15KPLYkalalokki1.1.
15PPLYkalalokki1.1.
16PiLYkalalokki1.1.
21PLYrykalalokki1.1.
22ÅFFkalalokki1.1.
26Tringakalalokki1.1.
34TLYkalalokki1.1.
47RSLHkalalokki2.1.
60KSLYkalalokki5.1.
71Kuusamokalalokki13.4.*
75LLYkalalokki2.4.*
78Xenuskalalokki5.4.*
81LHLHkalalokki23.3.*
83Apuskalalokki19.3.*
83Orioluskalalokki30.3.*
84PKLTYkalalokki1.4.*
85SSLTYkalalokki21.3.*
87Kuikkakalalokki1.4.*
94KLYrykalalokki10.4.*
63Kuusamoselkälokki8.4.*
82Kuikkaselkälokki31.3.*
83PKLTYselkälokki31.3.*
89KLYryselkälokki8.4.*
89Oriolusselkälokki1.4.*
96LHLHselkälokki31.3.*
99LLYselkälokki18.4.*
99PHLYselkälokki23.3.*
100Xenusselkälokki15.4.*
101EKLYselkälokki26.3.*
101ÅFFselkälokki11.2.*
103KHLYselkälokki27.3.*
103KSLYselkälokki30.3.*
103SSLTYselkälokki1.4.*
104Apusselkälokki30.3.*
105PPLYselkälokki30.3.*
109KPLYselkälokki31.3.*
109PiLYselkälokki21.3.*
112Hakkiselkälokki31.3.*
112MLYselkälokki1.4.*
115SpLYselkälokki28.3.*
118PSLYselkälokki31.3.*
121KyLYselkälokki26.3.*
124RSLHselkälokki28.3.*
134PLYryselkälokki24.3.*
135Tringaselkälokki8.3.*
141TLYselkälokki16.3.*
9Apusharmaalokki1.1.
11KSLYharmaalokki1.1.
12EKLYharmaalokki1.1.
12Hakkiharmaalokki1.1.
13SpLYharmaalokki1.1.
14MLYharmaalokki1.1.
14PHLYharmaalokki1.1.
14RSLHharmaalokki1.1.
15KHLYharmaalokki1.1.
15KyLYharmaalokki1.1.
15PSLYharmaalokki1.1.
16KPLYharmaalokki1.1.
16PPLYharmaalokki1.1.
17PiLYharmaalokki1.1.
22PLYryharmaalokki1.1.
23ÅFFharmaalokki1.1.
27Tringaharmaalokki1.1.
32LHLHharmaalokki2.1.
35TLYharmaalokki1.1.
40Xenusharmaalokki5.1.
42Kuikkaharmaalokki2.1.
50SSLTYharmaalokki3.1.
52Kuusamoharmaalokki19.3.*
59Oriolusharmaalokki30.1.
61PKLTYharmaalokki19.1.
64KLYryharmaalokki6.3.*
66LLYharmaalokki17.2.*
185TLYaroharmaalokki18.4.*
200LHLHaroharmaalokki26.8.*
207PiLYaroharmaalokki14.5.*
229PHLYaroharmaalokki19.8.*
268Tringaaroharmaalokki30.5.*
17PPLYisolokki1.1.
67KPLYisolokki6.1.
76MLYisolokki14.2.*
76PLYryisolokki3.1.
77SpLYisolokki27.1.
92RSLHisolokki20.2.*
98KyLYisolokki25.2.*
102PiLYisolokki14.3.*
104Xenusisolokki16.4.*
118TLYisolokki18.1.
119Tringaisolokki20.1.
127LLYisolokki26.4.*
135KHLYisolokki15.4.*
144KSLYisolokki18.4.*
151Kuikkaisolokki24.4.*
164KLYryisolokki3.5.*
179EKLYisolokki27.4.*
211PKLTYisolokki15.5.*
217PSLYisolokki12.5.*
236PHLYisolokki9.11.*
13Hakkimerilokki1.1.
14SpLYmerilokki1.1.
15MLYmerilokki1.1.
15RSLHmerilokki1.1.
16KyLYmerilokki1.1.
16PSLYmerilokki1.1.
17KPLYmerilokki1.1.
18PPLYmerilokki1.1.
23PLYrymerilokki1.1.
24ÅFFmerilokki1.1.
28Tringamerilokki1.1.
36TLYmerilokki1.1.
61Xenusmerilokki13.3.*
62LHLHmerilokki17.2.*
65Kuusamomerilokki10.4.*
66KHLYmerilokki4.1.
67KLYrymerilokki22.3.*
68PiLYmerilokki5.1.
70Kuikkamerilokki13.3.*
72Oriolusmerilokki17.3.*
73PKLTYmerilokki17.3.*
77Apusmerilokki5.3.*
81EKLYmerilokki16.2.*
81PHLYmerilokki14.2.*
82LLYmerilokki8.4.*
87KSLYmerilokki15.3.*
87SSLTYmerilokki22.3.*
3Xenuskesykyyhky1.1.
4KLYrykesykyyhky1.1.
4LHLHkesykyyhky1.1.
5LLYkesykyyhky1.1.
6Kuusamokesykyyhky1.1.
6Orioluskesykyyhky1.1.
8PKLTYkesykyyhky1.1.
10Apuskesykyyhky1.1.
10Kuikkakesykyyhky1.1.
11SSLTYkesykyyhky1.1.
12KSLYkesykyyhky1.1.
13EKLYkesykyyhky1.1.
14Hakkikesykyyhky1.1.
15PHLYkesykyyhky1.1.
15SpLYkesykyyhky1.1.
16KHLYkesykyyhky1.1.
16MLYkesykyyhky1.1.
16RSLHkesykyyhky1.1.
17KyLYkesykyyhky1.1.
17PSLYkesykyyhky1.1.
18KPLYkesykyyhky1.1.
18PiLYkesykyyhky1.1.
19PPLYkesykyyhky1.1.
24PLYrykesykyyhky1.1.
29Tringakesykyyhky1.1.
37TLYkesykyyhky1.1.
56ÅFFkesykyyhky2.1.
25PLYryuuttukyyhky1.1.
30Tringauuttukyyhky1.1.
38TLYuuttukyyhky1.1.
59RSLHuuttukyyhky4.1.
67LHLHuuttukyyhky7.3.*
74Kuikkauuttukyyhky21.3.*
75Apusuuttukyyhky27.2.*
76Hakkiuuttukyyhky14.2.*
76Oriolusuuttukyyhky22.3.*
78MLYuuttukyyhky27.2.*
78SSLTYuuttukyyhky6.3.*
79Xenusuuttukyyhky5.4.*
80KHLYuuttukyyhky15.2.*
80PKLTYuuttukyyhky29.3.*
80PPLYuuttukyyhky6.1.
81KPLYuuttukyyhky28.1.
82PSLYuuttukyyhky18.2.*
84PHLYuuttukyyhky1.3.*
85EKLYuuttukyyhky27.2.*
85KSLYuuttukyyhky12.3.*
86KLYryuuttukyyhky7.4.*
89PiLYuuttukyyhky11.2.*
93SpLYuuttukyyhky9.3.*
94KyLYuuttukyyhky29.1.
98ÅFFuuttukyyhky5.2.*
100LLYuuttukyyhky18.4.*
182Kuusamouuttukyyhky4.6.*
31Tringasepelkyyhky1.1.
39TLYsepelkyyhky1.1.
62Kuusamosepelkyyhky7.4.*
65PiLYsepelkyyhky4.1.
67Apussepelkyyhky25.1.
67Hakkisepelkyyhky22.1.
68LHLHsepelkyyhky10.3.*
69Xenussepelkyyhky25.3.*
71KLYrysepelkyyhky28.3.*
71MLYsepelkyyhky29.1.
72KyLYsepelkyyhky6.1.
73KHLYsepelkyyhky25.1.
73Kuikkasepelkyyhky14.3.*
73LLYsepelkyyhky31.3.*
74Oriolussepelkyyhky21.3.*
75PKLTYsepelkyyhky22.3.*
79RSLHsepelkyyhky23.1.
80KPLYsepelkyyhky25.1.
81PSLYsepelkyyhky16.2.*
81SSLTYsepelkyyhky12.3.*
82KSLYsepelkyyhky10.3.*
83PHLYsepelkyyhky22.2.*
85PLYrysepelkyyhky5.1.
89EKLYsepelkyyhky8.3.*
90SpLYsepelkyyhky4.3.*
94PPLYsepelkyyhky13.3.*
97ÅFFsepelkyyhky30.1.
4Xenusturkinkyyhky1.1.
17KHLYturkinkyyhky1.1.
17MLYturkinkyyhky1.1.
19KPLYturkinkyyhky1.1.
19PiLYturkinkyyhky1.1.
20PPLYturkinkyyhky1.1.
26PLYryturkinkyyhky1.1.
40TLYturkinkyyhky1.1.
45SSLTYturkinkyyhky2.1.
57SpLYturkinkyyhky5.1.
60LLYturkinkyyhky28.1.
61KyLYturkinkyyhky3.1.
67KSLYturkinkyyhky10.1.
69PHLYturkinkyyhky18.1.
91ÅFFturkinkyyhky17.1.
146KLYryturkinkyyhky28.4.*
153PSLYturkinkyyhky16.4.*
155RSLHturkinkyyhky15.4.*
156Tringaturkinkyyhky31.3.*
161Kuikkaturkinkyyhky27.4.*
182EKLYturkinkyyhky29.4.*
193Kuusamoturkinkyyhky12.6.*
206Hakkiturkinkyyhky30.5.*
214Apusturkinkyyhky29.5.*
222PKLTYturkinkyyhky21.5.*
220ÅFFturturikyyhky17.5.*
222LLYturturikyyhky24.7.*
225KLYryturturikyyhky5.7.*
235PiLYturturikyyhky8.9.*
236EKLYturturikyyhky21.5.*
236MLYturturikyyhky17.8.*
237KSLYturturikyyhky25.9.*
240KyLYturturikyyhky16.5.*
241PKLTYturturikyyhky6.6.*
247PSLYturturikyyhky24.6.*
252KPLYturturikyyhky24.9.*
256TLYturturikyyhky22.5.*
257PLYryturturikyyhky10.8.*
258PPLYturturikyyhky14.9.*
260Tringaturturikyyhky20.5.*
150Kuusamokäki14.5.*
163LHLHkäki4.5.*
168Apuskäki1.5.*
170LLYkäki8.5.*
170Orioluskäki1.5.*
171KHLYkäki30.4.*
172KLYrykäki7.5.*
172PKLTYkäki29.4.*
173Hakkikäki2.5.*
173Kuikkakäki3.5.*
174PHLYkäki30.4.*
175SSLTYkäki3.5.*
177Xenuskäki16.5.*
183EKLYkäki30.4.*
183KSLYkäki3.5.*
185PiLYkäki2.5.*
185PSLYkäki30.4.*
187RSLHkäki6.5.*
190KyLYkäki28.4.*
190ÅFFkäki4.5.*
192MLYkäki9.5.*
193KPLYkäki5.5.*
195SpLYkäki6.5.*
199PLYrykäki1.5.*
202PPLYkäki8.5.*
205Tringakäki26.4.*
206TLYkäki30.4.*
21PPLYhuuhkaja1.1.
32Tringahuuhkaja1.1.
41TLYhuuhkaja1.1.
51Xenushuuhkaja18.1.
53KLYryhuuhkaja23.1.
57Kuikkahuuhkaja12.1.
57Oriolushuuhkaja27.1.
59LHLHhuuhkaja6.2.*
59MLYhuuhkaja8.1.
61KSLYhuuhkaja6.1.
62Apushuuhkaja17.1.
62EKLYhuuhkaja6.1.
63PKLTYhuuhkaja21.1.
64Hakkihuuhkaja18.1.
64KPLYhuuhkaja5.1.
64LLYhuuhkaja6.2.*
64SSLTYhuuhkaja11.1.
65KyLYhuuhkaja4.1.
70KHLYhuuhkaja12.1.
70SpLYhuuhkaja12.1.
71PHLYhuuhkaja24.1.
74ÅFFhuuhkaja4.1.
76PSLYhuuhkaja28.1.
77PLYryhuuhkaja3.1.
77RSLHhuuhkaja21.1.
78PiLYhuuhkaja14.1.
188Kuusamohuuhkaja9.6.*
72SSLTYtunturipöllö20.2.*
77LLYtunturipöllö4.4.*
11Apushiiripöllö1.1.
13KSLYhiiripöllö1.1.
14EKLYhiiripöllö1.1.
16PHLYhiiripöllö1.1.
16SpLYhiiripöllö1.1.
18KyLYhiiripöllö1.1.
18MLYhiiripöllö1.1.
20PiLYhiiripöllö1.1.
27PLYryhiiripöllö1.1.
28Kuusamohiiripöllö4.1.
33Tringahiiripöllö1.1.
37LLYhiiripöllö2.1.
41Xenushiiripöllö5.1.
42TLYhiiripöllö1.1.
43Kuikkahiiripöllö2.1.
46SSLTYhiiripöllö2.1.
47KLYryhiiripöllö11.1.
47LHLHhiiripöllö16.1.
49PSLYhiiripöllö2.1.
51Oriolushiiripöllö12.1.
52PKLTYhiiripöllö7.1.
56KHLYhiiripöllö2.1.
58KPLYhiiripöllö3.1.
59Hakkihiiripöllö12.1.
69PPLYhiiripöllö3.1.
71RSLHhiiripöllö10.1.
110ÅFFhiiripöllö25.2.*
6LLYvarpuspöllö1.1.
7Oriolusvarpuspöllö1.1.
9PKLTYvarpuspöllö1.1.
11Kuikkavarpuspöllö1.1.
12Apusvarpuspöllö1.1.
12SSLTYvarpuspöllö1.1.
14KSLYvarpuspöllö1.1.
15EKLYvarpuspöllö1.1.
17PHLYvarpuspöllö1.1.
18KHLYvarpuspöllö1.1.
21PiLYvarpuspöllö1.1.
22PPLYvarpuspöllö1.1.
27Kuusamovarpuspöllö3.1.
27Xenusvarpuspöllö2.1.
28PLYryvarpuspöllö1.1.
30KLYryvarpuspöllö2.1.
34Tringavarpuspöllö1.1.
40LHLHvarpuspöllö7.1.
43TLYvarpuspöllö1.1.
48Hakkivarpuspöllö2.1.
48RSLHvarpuspöllö2.1.
52MLYvarpuspöllö2.1.
54KPLYvarpuspöllö2.1.
54PSLYvarpuspöllö3.1.
57KyLYvarpuspöllö2.1.
62SpLYvarpuspöllö6.1.
92ÅFFvarpuspöllö19.1.
19KHLYlehtopöllö1.1.
35Tringalehtopöllö1.1.
44TLYlehtopöllö1.1.
48Apuslehtopöllö3.1.
56Hakkilehtopöllö6.1.
56KSLYlehtopöllö4.1.
56LHLHlehtopöllö31.1.
57PHLYlehtopöllö4.1.
57PSLYlehtopöllö5.1.
59PiLYlehtopöllö2.1.
61Orioluslehtopöllö19.2.*
62KyLYlehtopöllö3.1.
66Kuikkalehtopöllö27.2.*
68PKLTYlehtopöllö12.2.*
76SSLTYlehtopöllö3.3.*
77EKLYlehtopöllö20.1.
81PLYrylehtopöllö4.1.
83MLYlehtopöllö9.3.*
84SpLYlehtopöllö17.2.*
85RSLHlehtopöllö28.1.
87KPLYlehtopöllö7.3.*
44Kuusamoviirupöllö20.1.
49PKLTYviirupöllö4.1.
52Oriolusviirupöllö14.1.
55Kuikkaviirupöllö9.1.
56Apusviirupöllö8.1.
57KHLYviirupöllö2.1.
57LHLHviirupöllö3.2.*
57LLYviirupöllö22.1.
58PHLYviirupöllö4.1.
59KLYryviirupöllö12.2.*
60PiLYviirupöllö2.1.
63KSLYviirupöllö7.1.
63SSLTYviirupöllö8.1.
65EKLYviirupöllö7.1.
74KyLYviirupöllö10.1.
74MLYviirupöllö5.2.*
74PSLYviirupöllö26.1.
76SpLYviirupöllö26.1.
77Hakkiviirupöllö15.2.*
79KPLYviirupöllö22.1.
81PPLYviirupöllö7.1.
88PLYryviirupöllö6.1.
88RSLHviirupöllö7.2.*
117Tringaviirupöllö11.1.
120TLYviirupöllö27.1.
10PKLTYlapinpöllö1.1.
41Kuusamolapinpöllö15.1.
45KLYrylapinpöllö9.1.
53Xenuslapinpöllö24.1.
55LLYlapinpöllö20.1.
58Orioluslapinpöllö27.1.
64Kuikkalapinpöllö27.1.
68PHLYlapinpöllö13.1.
71EKLYlapinpöllö15.1.
73Apuslapinpöllö20.2.*
75KSLYlapinpöllö30.1.
81KHLYlapinpöllö20.2.*
82KPLYlapinpöllö1.2.*
82PPLYlapinpöllö7.1.
95MLYlapinpöllö21.3.*
96PiLYlapinpöllö7.3.*
100SSLTYlapinpöllö31.3.*
103KyLYlapinpöllö5.3.*
127Tringalapinpöllö13.2.*
128PSLYlapinpöllö3.4.*
142SpLYlapinpöllö7.4.*
146TLYlapinpöllö23.3.*
162PLYrylapinpöllö11.4.*
225RSLHlapinpöllö6.7.*
63Xenussarvipöllö20.3.*
68SSLTYsarvipöllö30.1.
69PKLTYsarvipöllö26.2.*
71Apussarvipöllö15.2.*
73LHLHsarvipöllö14.3.*
74KLYrysarvipöllö29.3.*
77KHLYsarvipöllö27.1.
77Oriolussarvipöllö22.3.*
79Hakkisarvipöllö28.2.*
79KSLYsarvipöllö18.2.*
80PSLYsarvipöllö13.2.*
81SpLYsarvipöllö7.2.*
82EKLYsarvipöllö16.2.*
84KPLYsarvipöllö23.2.*
85PHLYsarvipöllö1.3.*
86PiLYsarvipöllö25.1.
87KyLYsarvipöllö20.1.
87MLYsarvipöllö12.3.*
90PPLYsarvipöllö18.2.*
96TLYsarvipöllö3.1.
97PLYrysarvipöllö13.1.
99Tringasarvipöllö4.1.
105ÅFFsarvipöllö23.2.*
109LLYsarvipöllö21.4.*
118Kuikkasarvipöllö11.4.*
125RSLHsarvipöllö28.3.*
151Kuusamosarvipöllö14.5.*
83SSLTYsuopöllö14.3.*
86PPLYsuopöllö14.1.
99Xenussuopöllö14.4.*
104EKLYsuopöllö28.3.*
105Kuusamosuopöllö29.4.*
106LLYsuopöllö20.4.*
116KSLYsuopöllö3.4.*
119KLYrysuopöllö19.4.*
121Kuikkasuopöllö14.4.*
122KPLYsuopöllö5.4.*
122KyLYsuopöllö26.3.*
122TLYsuopöllö5.2.*
123PKLTYsuopöllö13.4.*
124SpLYsuopöllö31.3.*
126KHLYsuopöllö9.4.*
132PLYrysuopöllö23.3.*
133PiLYsuopöllö5.4.*
134MLYsuopöllö11.4.*
134PSLYsuopöllö5.4.*
134Tringasuopöllö7.3.*
137Oriolussuopöllö20.4.*
137PHLYsuopöllö13.4.*
143RSLHsuopöllö9.4.*
143ÅFFsuopöllö31.3.*
153Apussuopöllö24.4.*
153LHLHsuopöllö30.4.*
177Hakkisuopöllö5.5.*
7LLYhelmipöllö1.1.
28Xenushelmipöllö2.1.
42Kuusamohelmipöllö17.1.
53PKLTYhelmipöllö8.1.
54KLYryhelmipöllö26.1.
56Kuikkahelmipöllö9.1.
56Oriolushelmipöllö26.1.
62SSLTYhelmipöllö7.1.
64LHLHhelmipöllö23.2.*
68KSLYhelmipöllö10.1.
68MLYhelmipöllö21.1.
70PHLYhelmipöllö22.1.
70PPLYhelmipöllö3.1.
72Apushelmipöllö17.2.*
74EKLYhelmipöllö16.1.
75Hakkihelmipöllö12.2.*
75SpLYhelmipöllö24.1.
76KHLYhelmipöllö26.1.
76KPLYhelmipöllö16.1.
76PiLYhelmipöllö12.1.
79PSLYhelmipöllö30.1.
89KyLYhelmipöllö22.1.
91RSLHhelmipöllö19.2.*
94PLYryhelmipöllö10.1.
102ÅFFhelmipöllö17.2.*
108Tringahelmipöllö6.1.
111TLYhelmipöllö8.1.
186LHLHkehrääjä24.5.*
193Apuskehrääjä14.5.*
195Hakkikehrääjä18.5.*
195KyLYkehrääjä1.5.*
197PKLTYkehrääjä10.5.*
199PHLYkehrääjä12.5.*
200SpLYkehrääjä9.5.*
201KHLYkehrääjä17.5.*
203Orioluskehrääjä21.5.*
204EKLYkehrääjä9.5.*
205RSLHkehrääjä20.5.*
209KSLYkehrääjä15.5.*
209SSLTYkehrääjä26.5.*
210PiLYkehrääjä17.5.*
211PSLYkehrääjä10.5.*
214ÅFFkehrääjä12.5.*
220Kuikkakehrääjä30.5.*
226Tringakehrääjä6.5.*
231MLYkehrääjä3.6.*
232PLYrykehrääjä14.5.*
235TLYkehrääjä10.5.*
238KPLYkehrääjä1.6.*
163Kuusamotervapääsky19.5.*
170LHLHtervapääsky11.5.*
172Xenustervapääsky13.5.*
181KHLYtervapääsky6.5.*
182LLYtervapääsky15.5.*
183Apustervapääsky8.5.*
184Hakkitervapääsky10.5.*
184KLYrytervapääsky13.5.*
185SSLTYtervapääsky11.5.*
186Oriolustervapääsky11.5.*
186PHLYtervapääsky6.5.*
188Kuikkatervapääsky11.5.*
189PKLTYtervapääsky9.5.*
193RSLHtervapääsky11.5.*
194KSLYtervapääsky9.5.*
196PiLYtervapääsky7.5.*
198MLYtervapääsky12.5.*
200EKLYtervapääsky7.5.*
202PSLYtervapääsky7.5.*
202ÅFFtervapääsky9.5.*
205SpLYtervapääsky12.5.*
206KPLYtervapääsky11.5.*
209KyLYtervapääsky5.5.*
209PLYrytervapääsky5.5.*
209PPLYtervapääsky12.5.*
219Tringatervapääsky2.5.*
222TLYtervapääsky5.5.*
88ÅFFkuningaskalastaja10.1.
126Tringakuningaskalastaja11.2.*
131TLYkuningaskalastaja28.2.*
137Hakkikuningaskalastaja18.4.*
137PSLYkuningaskalastaja6.4.*
143KyLYkuningaskalastaja4.4.*
145KSLYkuningaskalastaja18.4.*
146PKLTYkuningaskalastaja21.4.*
152PLYrykuningaskalastaja5.4.*
157PiLYkuningaskalastaja17.4.*
162KHLYkuningaskalastaja25.4.*
164EKLYkuningaskalastaja22.4.*
169PHLYkuningaskalastaja28.4.*
199SSLTYkuningaskalastaja16.5.*
203PPLYkuningaskalastaja8.5.*
220RSLHkuningaskalastaja3.6.*
208LLYmehiläissyöjä30.5.*
258TLYmehiläissyöjä25.5.*
265Tringamehiläissyöjä25.5.*
172PHLYharjalintu29.4.*
178ÅFFharjalintu25.4.*
180Oriolusharjalintu7.5.*
182TLYharjalintu17.4.*
186KSLYharjalintu5.5.*
187PiLYharjalintu3.5.*
195Kuikkaharjalintu13.5.*
205Apusharjalintu20.5.*
207EKLYharjalintu10.5.*
207PLYryharjalintu4.5.*
210Tringaharjalintu30.4.*
213KLYryharjalintu1.6.*
214KyLYharjalintu7.5.*
218PSLYharjalintu14.5.*
224LLYharjalintu24.8.*
226SSLTYharjalintu27.8.*
228RSLHharjalintu26.7.*
231PKLTYharjalintu25.5.*
240MLYharjalintu11.9.*
244SpLYharjalintu23.7.*
249PPLYharjalintu10.6.*
250KPLYharjalintu5.9.*
142LHLHkäenpiika24.4.*
151Hakkikäenpiika24.4.*
155Xenuskäenpiika6.5.*
157Apuskäenpiika25.4.*
159Orioluskäenpiika26.4.*
160KHLYkäenpiika24.4.*
160PHLYkäenpiika24.4.*
163LLYkäenpiika6.5.*
163SSLTYkäenpiika27.4.*
168EKLYkäenpiika23.4.*
168KLYrykäenpiika4.5.*
168Kuikkakäenpiika30.4.*
168PiLYkäenpiika22.4.*
168ÅFFkäenpiika22.4.*
169PKLTYkäenpiika28.4.*
171Kuusamokäenpiika24.5.*
171PSLYkäenpiika25.4.*
172KSLYkäenpiika27.4.*
172MLYkäenpiika27.4.*
173RSLHkäenpiika25.4.*
174KyLYkäenpiika21.4.*
175SpLYkäenpiika25.4.*
176KPLYkäenpiika26.4.*
182PLYrykäenpiika21.4.*
184PPLYkäenpiika30.4.*
186TLYkäenpiika18.4.*
190Tringakäenpiika19.4.*
5KLYryharmaapäätikka1.1.
5LHLHharmaapäätikka1.1.
8LLYharmaapäätikka1.1.
8Oriolusharmaapäätikka1.1.
11PKLTYharmaapäätikka1.1.
12Kuikkaharmaapäätikka1.1.
13Apusharmaapäätikka1.1.
13SSLTYharmaapäätikka1.1.
15Hakkiharmaapäätikka1.1.
15KSLYharmaapäätikka1.1.
16EKLYharmaapäätikka1.1.
18PHLYharmaapäätikka1.1.
18PSLYharmaapäätikka1.1.
19KyLYharmaapäätikka1.1.
19MLYharmaapäätikka1.1.
20KHLYharmaapäätikka1.1.
20KPLYharmaapäätikka1.1.
22PiLYharmaapäätikka1.1.
23PPLYharmaapäätikka1.1.
32Kuusamoharmaapäätikka7.1.
36Tringaharmaapäätikka1.1.
45TLYharmaapäätikka1.1.
46Xenusharmaapäätikka7.1.
63SpLYharmaapäätikka6.1.
64RSLHharmaapäätikka6.1.
80ÅFFharmaapäätikka5.1.
82PLYryharmaapäätikka4.1.
6LHLHpalokärki1.1.
9Orioluspalokärki1.1.
12PKLTYpalokärki1.1.
13Kuikkapalokärki1.1.
14Apuspalokärki1.1.
14SSLTYpalokärki1.1.
16Hakkipalokärki1.1.
16KSLYpalokärki1.1.
17EKLYpalokärki1.1.
17RSLHpalokärki1.1.
17SpLYpalokärki1.1.
19PHLYpalokärki1.1.
19PSLYpalokärki1.1.
20KyLYpalokärki1.1.
20MLYpalokärki1.1.
21KHLYpalokärki1.1.
21KPLYpalokärki1.1.
23PiLYpalokärki1.1.
24PPLYpalokärki1.1.
29PLYrypalokärki1.1.
29Xenuspalokärki2.1.
31KLYrypalokärki2.1.
36Kuusamopalokärki9.1.
37Tringapalokärki1.1.
42LLYpalokärki4.1.
46TLYpalokärki1.1.
64ÅFFpalokärki3.1.
5Xenuskäpytikka1.1.
6KLYrykäpytikka1.1.
7Kuusamokäpytikka1.1.
7LHLHkäpytikka1.1.
9LLYkäpytikka1.1.
10Orioluskäpytikka1.1.
13PKLTYkäpytikka1.1.
14Kuikkakäpytikka1.1.
15Apuskäpytikka1.1.
15SSLTYkäpytikka1.1.
17Hakkikäpytikka1.1.
17KSLYkäpytikka1.1.
18EKLYkäpytikka1.1.
18RSLHkäpytikka1.1.
18SpLYkäpytikka1.1.
20PHLYkäpytikka1.1.
20PSLYkäpytikka1.1.
21KyLYkäpytikka1.1.
21MLYkäpytikka1.1.
22KHLYkäpytikka1.1.
22KPLYkäpytikka1.1.
24PiLYkäpytikka1.1.
25PPLYkäpytikka1.1.
25ÅFFkäpytikka1.1.
30PLYrykäpytikka1.1.
38Tringakäpytikka1.1.
47TLYkäpytikka1.1.
11Oriolusvalkoselkätikka1.1.
14PKLTYvalkoselkätikka1.1.
18KSLYvalkoselkätikka1.1.
19EKLYvalkoselkätikka1.1.
21PHLYvalkoselkätikka1.1.
22KyLYvalkoselkätikka1.1.
26PPLYvalkoselkätikka1.1.
39Tringavalkoselkätikka1.1.
44Kuikkavalkoselkätikka2.1.
51LHLHvalkoselkätikka26.1.
55Hakkivalkoselkätikka5.1.
57Apusvalkoselkätikka8.1.
58Xenusvalkoselkätikka1.3.*
60KLYryvalkoselkätikka14.2.*
60PSLYvalkoselkätikka6.1.
60SSLTYvalkoselkätikka6.1.
61KHLYvalkoselkätikka3.1.
66PiLYvalkoselkätikka4.1.
78PLYryvalkoselkätikka3.1.
80RSLHvalkoselkätikka25.1.
84MLYvalkoselkätikka11.3.*
85SpLYvalkoselkätikka17.2.*
86KPLYvalkoselkätikka3.3.*
99ÅFFvalkoselkätikka8.2.*
105TLYvalkoselkätikka6.1.
223LLYvalkoselkätikka6.8.*
16Apuspikkutikka1.1.
19KSLYpikkutikka1.1.
22PHLYpikkutikka1.1.
23KHLYpikkutikka1.1.
23KPLYpikkutikka1.1.
23KyLYpikkutikka1.1.
25PiLYpikkutikka1.1.
40Kuusamopikkutikka11.1.
40Tringapikkutikka1.1.
44LHLHpikkutikka12.1.
45LLYpikkutikka5.1.
47Xenuspikkutikka8.1.
48Orioluspikkutikka6.1.
48PKLTYpikkutikka3.1.
48TLYpikkutikka1.1.
49Hakkipikkutikka2.1.
49RSLHpikkutikka2.1.
50PSLYpikkutikka2.1.
51EKLYpikkutikka2.1.
51KLYrypikkutikka21.1.
52SpLYpikkutikka3.1.
53Kuikkapikkutikka6.1.
54SSLTYpikkutikka4.1.
64MLYpikkutikka13.1.
65PPLYpikkutikka2.1.
65ÅFFpikkutikka3.1.
70PLYrypikkutikka2.1.
10LLYpohjantikka1.1.
16SSLTYpohjantikka1.1.
26PiLYpohjantikka1.1.
27PPLYpohjantikka1.1.
34Kuusamopohjantikka8.1.
41Tringapohjantikka1.1.
42Xenuspohjantikka5.1.
44KLYrypohjantikka7.1.
49Apuspohjantikka3.1.
49Kuikkapohjantikka3.1.
49Orioluspohjantikka6.1.
50PKLTYpohjantikka4.1.
51KSLYpohjantikka2.1.
57EKLYpohjantikka4.1.
57MLYpohjantikka6.1.
58KHLYpohjantikka2.1.
58LHLHpohjantikka4.2.*
62PHLYpohjantikka5.1.
65KPLYpohjantikka5.1.
66KyLYpohjantikka4.1.
67RSLHpohjantikka8.1.
68Hakkipohjantikka27.1.
69PSLYpohjantikka19.1.
83SpLYpohjantikka15.2.*
86PLYrypohjantikka5.1.
101TLYpohjantikka5.1.
116ÅFFpohjantikka9.3.*
215TLYlyhytvarvaskiuru2.5.*
246PLYrylyhytvarvaskiuru27.5.*
264KyLYlyhytvarvaskiuru8.8.*
166Tringatöyhtökiuru8.4.*
88PKLTYkangaskiuru2.4.*
92Apuskangaskiuru23.3.*
92Orioluskangaskiuru2.4.*
93EKLYkangaskiuru24.3.*
94KHLYkangaskiuru21.3.*
96KLYrykangaskiuru12.4.*
96PHLYkangaskiuru21.3.*
99Hakkikangaskiuru23.3.*
100PSLYkangaskiuru19.3.*
104KSLYkangaskiuru30.3.*
104SSLTYkangaskiuru1.4.*
109Kuikkakangaskiuru8.4.*
109KyLYkangaskiuru15.3.*
110KPLYkangaskiuru31.3.*
110PPLYkangaskiuru1.4.*
111LHLHkangaskiuru6.4.*
112RSLHkangaskiuru20.3.*
114PiLYkangaskiuru26.3.*
116SpLYkangaskiuru28.3.*
120PLYrykangaskiuru16.3.*
121TLYkangaskiuru1.2.*
121ÅFFkangaskiuru15.3.*
129Tringakangaskiuru21.2.*
143MLYkangaskiuru13.4.*
70LHLHkiuru12.3.*
70Xenuskiuru26.3.*
72KLYrykiuru28.3.*
73Kuusamokiuru14.4.*
74LLYkiuru31.3.*
74PKLTYkiuru19.3.*
75Orioluskiuru21.3.*
76Kuikkakiuru23.3.*
78Apuskiuru7.3.*
81Hakkikiuru4.3.*
82SSLTYkiuru12.3.*
84KHLYkiuru8.3.*
85MLYkiuru11.3.*
86KSLYkiuru13.3.*
86PSLYkiuru9.3.*
88EKLYkiuru6.3.*
89PHLYkiuru10.3.*
93KPLYkiuru16.3.*
94PiLYkiuru3.3.*
94SpLYkiuru9.3.*
96PPLYkiuru17.3.*
97TLYkiuru3.1.
98RSLHkiuru5.3.*
100ÅFFkiuru8.2.*
105KyLYkiuru9.3.*
105PLYrykiuru22.2.*
120Tringakiuru25.1.
82MLYtunturikiuru5.3.*
101Kuusamotunturikiuru28.4.*
104LLYtunturikiuru19.4.*
109Tringatunturikiuru6.1.
114TLYtunturikiuru11.1.
115PLYrytunturikiuru12.3.*
122KLYrytunturikiuru20.4.*
122PKLTYtunturikiuru12.4.*
122PPLYtunturikiuru6.4.*
124Oriolustunturikiuru13.4.*
124Xenustunturikiuru23.4.*
127Kuikkatunturikiuru16.4.*
129KyLYtunturikiuru28.3.*
133EKLYtunturikiuru9.4.*
133SpLYtunturikiuru3.4.*
136KSLYtunturikiuru15.4.*
142RSLHtunturikiuru7.4.*
157KPLYtunturikiuru20.4.*
225Apustunturikiuru10.10.*
227KHLYtunturikiuru10.10.*
234PHLYtunturikiuru6.10.*
237PiLYtunturikiuru2.10.*
248PSLYtunturikiuru3.7.*
249ÅFFtunturikiuru12.10.*
157Kuusamotörmäpääsky16.5.*
159Xenustörmäpääsky7.5.*
171Apustörmäpääsky2.5.*
171Hakkitörmäpääsky1.5.*
171Kuikkatörmäpääsky2.5.*
171LLYtörmäpääsky8.5.*
173LHLHtörmäpääsky12.5.*
175KHLYtörmäpääsky2.5.*
175KLYrytörmäpääsky9.5.*
175PHLYtörmäpääsky30.4.*
176SSLTYtörmäpääsky3.5.*
177Oriolustörmäpääsky5.5.*
178KSLYtörmäpääsky30.4.*
182PiLYtörmäpääsky29.4.*
183PKLTYtörmäpääsky3.5.*
184EKLYtörmäpääsky30.4.*
185RSLHtörmäpääsky5.5.*
188MLYtörmäpääsky6.5.*
191KPLYtörmäpääsky4.5.*
191KyLYtörmäpääsky29.4.*
191ÅFFtörmäpääsky4.5.*
192SpLYtörmäpääsky3.5.*
193PPLYtörmäpääsky4.5.*
194PLYrytörmäpääsky27.4.*
194PSLYtörmäpääsky4.5.*
203Tringatörmäpääsky25.4.*
204TLYtörmäpääsky28.4.*
101LLYhaarapääsky18.4.*
114Kuusamohaarapääsky2.5.*
125LHLHhaarapääsky17.4.*
125Xenushaarapääsky23.4.*
137Kuikkahaarapääsky20.4.*
139KLYryhaarapääsky25.4.*
142Apushaarapääsky18.4.*
142Hakkihaarapääsky20.4.*
145Oriolushaarapääsky22.4.*
146PHLYhaarapääsky19.4.*
150PKLTYhaarapääsky23.4.*
151KHLYhaarapääsky20.4.*
153SSLTYhaarapääsky22.4.*
154EKLYhaarapääsky19.4.*
155PPLYhaarapääsky20.4.*
156KSLYhaarapääsky21.4.*
157SpLYhaarapääsky18.4.*
158KPLYhaarapääsky20.4.*
158PiLYhaarapääsky17.4.*
160PSLYhaarapääsky20.4.*
161MLYhaarapääsky22.4.*
165KyLYhaarapääsky16.4.*
169ÅFFhaarapääsky22.4.*
171Tringahaarapääsky12.4.*
172RSLHhaarapääsky24.4.*
174TLYhaarapääsky11.4.*
179PLYryhaarapääsky19.4.*
132LLYräystäspääsky27.4.*
134Kuusamoräystäspääsky9.5.*
145LHLHräystäspääsky27.4.*
154Apusräystäspääsky24.4.*
157Hakkiräystäspääsky26.4.*
159Kuikkaräystäspääsky26.4.*
162KLYryräystäspääsky2.5.*
162PHLYräystäspääsky25.4.*
162Xenusräystäspääsky8.5.*
163KHLYräystäspääsky25.4.*
163Oriolusräystäspääsky27.4.*
164KSLYräystäspääsky24.4.*
164SSLTYräystäspääsky27.4.*
169PiLYräystäspääsky22.4.*
170PKLTYräystäspääsky28.4.*
171EKLYräystäspääsky24.4.*
172PSLYräystäspääsky25.4.*
173PPLYräystäspääsky28.4.*
176MLYräystäspääsky29.4.*
176RSLHräystäspääsky27.4.*
177KyLYräystäspääsky22.4.*
177ÅFFräystäspääsky24.4.*
180KPLYräystäspääsky28.4.*
183PLYryräystäspääsky21.4.*
183TLYräystäspääsky17.4.*
186SpLYräystäspääsky28.4.*
187Tringaräystäspääsky17.4.*
231PHLYisokirvinen6.9.*
234RSLHisokirvinen23.9.*
243MLYisokirvinen5.10.*
245ÅFFisokirvinen29.9.*
249PKLTYisokirvinen22.9.*
249SpLYisokirvinen22.9.*
251EKLYisokirvinen19.9.*
251KPLYisokirvinen23.9.*
260PLYryisokirvinen9.9.*
266KyLYisokirvinen19.9.*
271TLYisokirvinen9.9.*
281Tringaisokirvinen12.9.*
250Tringanummikirvinen14.5.*
248ÅFFtaigakirvinen10.10.*
260PPLYtaigakirvinen29.9.*
263PLYrytaigakirvinen5.10.*
126KLYrymetsäkirvinen22.4.*
127Kuusamometsäkirvinen7.5.*
132LHLHmetsäkirvinen21.4.*
135Xenusmetsäkirvinen28.4.*
138Hakkimetsäkirvinen18.4.*
138Kuikkametsäkirvinen20.4.*
138Oriolusmetsäkirvinen20.4.*
144PKLTYmetsäkirvinen20.4.*
145Apusmetsäkirvinen20.4.*
147LLYmetsäkirvinen1.5.*
147PHLYmetsäkirvinen19.4.*
149EKLYmetsäkirvinen17.4.*
149KHLYmetsäkirvinen19.4.*
149SSLTYmetsäkirvinen21.4.*
151KSLYmetsäkirvinen20.4.*
152PPLYmetsäkirvinen19.4.*
154PSLYmetsäkirvinen17.4.*
156RSLHmetsäkirvinen15.4.*
159PiLYmetsäkirvinen17.4.*
161ÅFFmetsäkirvinen15.4.*
164KyLYmetsäkirvinen15.4.*
165KPLYmetsäkirvinen22.4.*
166MLYmetsäkirvinen24.4.*
166SpLYmetsäkirvinen21.4.*
174Tringametsäkirvinen13.4.*
175PLYrymetsäkirvinen18.4.*
176TLYmetsäkirvinen12.4.*
49TLYniittykirvinen1.1.
88LHLHniittykirvinen28.3.*
88Xenusniittykirvinen10.4.*
90Kuusamoniittykirvinen24.4.*
96PKLTYniittykirvinen4.4.*
97Apusniittykirvinen26.3.*
99KLYryniittykirvinen13.4.*
99Oriolusniittykirvinen4.4.*
101SSLTYniittykirvinen31.3.*
102Hakkiniittykirvinen25.3.*
102KSLYniittykirvinen29.3.*
102LLYniittykirvinen18.4.*
103Kuikkaniittykirvinen6.4.*
104PHLYniittykirvinen27.3.*
108MLYniittykirvinen31.3.*
109KHLYniittykirvinen29.3.*
111EKLYniittykirvinen30.3.*
111KPLYniittykirvinen31.3.*
112PiLYniittykirvinen25.3.*
112PSLYniittykirvinen28.3.*
112SpLYniittykirvinen27.3.*
113Tringaniittykirvinen9.1.
117PPLYniittykirvinen4.4.*
119RSLHniittykirvinen25.3.*
127ÅFFniittykirvinen22.3.*
128PLYryniittykirvinen19.3.*
130KyLYniittykirvinen28.3.*
189Kuusamolapinkirvinen9.6.*
192LLYlapinkirvinen20.5.*
195Xenuslapinkirvinen24.5.*
196KLYrylapinkirvinen19.5.*
201Kuikkalapinkirvinen17.5.*
203LHLHlapinkirvinen4.9.*
205PKLTYlapinkirvinen12.5.*
206ÅFFlapinkirvinen10.5.*
209KPLYlapinkirvinen12.5.*
210PPLYlapinkirvinen12.5.*
213KSLYlapinkirvinen16.5.*
214PiLYlapinkirvinen18.5.*
216Hakkilapinkirvinen22.8.*
216Orioluslapinkirvinen2.7.*
217EKLYlapinkirvinen14.5.*
220MLYlapinkirvinen23.5.*
222KHLYlapinkirvinen19.8.*
222PLYrylapinkirvinen11.5.*
223Apuslapinkirvinen17.8.*
223PHLYlapinkirvinen1.7.*
223SSLTYlapinkirvinen7.8.*
226PSLYlapinkirvinen18.5.*
228KyLYlapinkirvinen12.5.*
232RSLHlapinkirvinen31.8.*
240TLYlapinkirvinen12.5.*
245SpLYlapinkirvinen27.8.*
247Tringalapinkirvinen12.5.*
71Xenusluotokirvinen27.3.*
115RSLHluotokirvinen23.3.*
119MLYluotokirvinen4.4.*
121SpLYluotokirvinen30.3.*
123PSLYluotokirvinen2.4.*
124TLYluotokirvinen14.2.*
125Tringaluotokirvinen9.2.*
132ÅFFluotokirvinen24.3.*
134KPLYluotokirvinen8.4.*
134PPLYluotokirvinen9.4.*
135PLYryluotokirvinen24.3.*
150KyLYluotokirvinen8.4.*
128Kuusamokeltavästäräkki7.5.*
157LLYkeltavästäräkki4.5.*
158LHLHkeltavästäräkki2.5.*
159Hakkikeltavästäräkki27.4.*
160Xenuskeltavästäräkki7.5.*
162PKLTYkeltavästäräkki27.4.*
164Kuikkakeltavästäräkki28.4.*
165Apuskeltavästäräkki29.4.*
166PHLYkeltavästäräkki27.4.*
168SSLTYkeltavästäräkki29.4.*
169KHLYkeltavästäräkki29.4.*
169KLYrykeltavästäräkki4.5.*
171Orioluskeltavästäräkki1.5.*
173KSLYkeltavästäräkki27.4.*
176EKLYkeltavästäräkki25.4.*
179PPLYkeltavästäräkki29.4.*
179PSLYkeltavästäräkki27.4.*
180ÅFFkeltavästäräkki27.4.*
181PiLYkeltavästäräkki28.4.*
182MLYkeltavästäräkki2.5.*
183KPLYkeltavästäräkki29.4.*
184RSLHkeltavästäräkki3.5.*
186KyLYkeltavästäräkki27.4.*
190PLYrykeltavästäräkki25.4.*
190SpLYkeltavästäräkki1.5.*
194TLYkeltavästäräkki23.4.*
198Tringakeltavästäräkki23.4.*
187KSLYsitruunavästäräkki5.5.*
190PKLTYsitruunavästäräkki9.5.*
190PSLYsitruunavästäräkki2.5.*
194EKLYsitruunavästäräkki4.5.*
196KyLYsitruunavästäräkki1.5.*
201Tringasitruunavästäräkki24.4.*
202TLYsitruunavästäräkki27.4.*
204PLYrysitruunavästäräkki3.5.*
207ÅFFsitruunavästäräkki10.5.*
209SpLYsitruunavästäräkki13.5.*
216KPLYsitruunavästäräkki17.5.*
233PiLYsitruunavästäräkki17.8.*
244PPLYsitruunavästäräkki28.5.*
119Oriolusvirtavästäräkki11.4.*
129KSLYvirtavästäräkki8.4.*
146Kuusamovirtavästäräkki12.5.*
150PiLYvirtavästäräkki14.4.*
163TLYvirtavästäräkki6.4.*
170PHLYvirtavästäräkki28.4.*
171PLYryvirtavästäräkki15.4.*
172Tringavirtavästäräkki12.4.*
189Kuikkavirtavästäräkki11.5.*
190EKLYvirtavästäräkki3.5.*
197KLYryvirtavästäräkki19.5.*
197LLYvirtavästäräkki22.5.*
223ÅFFvirtavästäräkki18.5.*
232PPLYvirtavästäräkki21.5.*
237PKLTYvirtavästäräkki28.5.*
245KPLYvirtavästäräkki28.7.*
249PSLYvirtavästäräkki16.7.*
260KyLYvirtavästäräkki22.6.*
50TLYvästäräkki1.1.
58SSLTYvästäräkki5.1.
64Kuusamovästäräkki9.4.*
79Oriolusvästäräkki28.3.*
79PHLYvästäräkki12.2.*
81KLYryvästäräkki4.4.*
81LLYvästäräkki7.4.*
83Kuikkavästäräkki31.3.*
84Xenusvästäräkki9.4.*
85LHLHvästäräkki27.3.*
85PKLTYvästäräkki1.4.*
90PiLYvästäräkki19.2.*
91KSLYvästäräkki20.3.*
97KHLYvästäräkki24.3.*
98PLYryvästäräkki13.1.
102Tringavästäräkki5.1.
103PPLYvästäräkki28.3.*
105Apusvästäräkki30.3.*
105EKLYvästäräkki28.3.*
106Hakkivästäräkki26.3.*
108PSLYvästäräkki27.3.*
113SpLYvästäräkki27.3.*
114MLYvästäräkki2.4.*
119KPLYvästäräkki3.4.*
120RSLHvästäräkki25.3.*
124KyLYvästäräkki27.3.*
134ÅFFvästäräkki25.3.*
6Xenustilhi1.1.
7KLYrytilhi1.1.
8LHLHtilhi1.1.
11LLYtilhi1.1.
12Oriolustilhi1.1.
15Kuikkatilhi1.1.
15PKLTYtilhi1.1.
17Apustilhi1.1.
17SSLTYtilhi1.1.
18Hakkitilhi1.1.
19RSLHtilhi1.1.
19SpLYtilhi1.1.
20EKLYtilhi1.1.
20KSLYtilhi1.1.
21PSLYtilhi1.1.
22MLYtilhi1.1.
23PHLYtilhi1.1.
24KHLYtilhi1.1.
24KPLYtilhi1.1.
24KyLYtilhi1.1.
26ÅFFtilhi1.1.
27PiLYtilhi1.1.
28PPLYtilhi1.1.
31PLYrytilhi1.1.
38Kuusamotilhi10.1.
42Tringatilhi1.1.
51TLYtilhi1.1.
8KLYrykoskikara1.1.
8Kuusamokoskikara1.1.
12LLYkoskikara1.1.
13Orioluskoskikara1.1.
16Kuikkakoskikara1.1.
16PKLTYkoskikara1.1.
18Apuskoskikara1.1.
18SSLTYkoskikara1.1.
19Hakkikoskikara1.1.
20RSLHkoskikara1.1.
21EKLYkoskikara1.1.
21KSLYkoskikara1.1.
22PSLYkoskikara1.1.
24PHLYkoskikara1.1.
25KHLYkoskikara1.1.
25KPLYkoskikara1.1.
25KyLYkoskikara1.1.
27ÅFFkoskikara1.1.
28PiLYkoskikara1.1.
29PPLYkoskikara1.1.
30Xenuskoskikara2.1.
32PLYrykoskikara1.1.
38LHLHkoskikara3.1.
43Tringakoskikara1.1.
47SpLYkoskikara2.1.
52TLYkoskikara1.1.
60MLYkoskikara8.1.
28ÅFFpeukaloinen1.1.
33PLYrypeukaloinen1.1.
44Tringapeukaloinen1.1.
52Hakkipeukaloinen3.1.
53TLYpeukaloinen1.1.
65KSLYpeukaloinen8.1.
66EKLYpeukaloinen7.1.
72RSLHpeukaloinen10.1.
75PiLYpeukaloinen11.1.
76Apuspeukaloinen28.2.*
81PKLTYpeukaloinen29.3.*
84Kuikkapeukaloinen31.3.*
84SSLTYpeukaloinen19.3.*
87KLYrypeukaloinen7.4.*
87PSLYpeukaloinen9.3.*
88KHLYpeukaloinen14.3.*
93KyLYpeukaloinen24.1.
93Orioluspeukaloinen2.4.*
98PHLYpeukaloinen22.3.*
109LHLHpeukaloinen5.4.*
111Xenuspeukaloinen19.4.*
112KPLYpeukaloinen31.3.*
112Kuusamopeukaloinen1.5.*
114LLYpeukaloinen22.4.*
117SpLYpeukaloinen28.3.*
120MLYpeukaloinen4.4.*
124PPLYpeukaloinen7.4.*
75ÅFFrautiainen4.1.
81Xenusrautiainen8.4.*
86Kuusamorautiainen23.4.*
96LLYrautiainen15.4.*
98TLYrautiainen3.1.
99KSLYrautiainen27.3.*
100KLYryrautiainen13.4.*
100Oriolusrautiainen4.4.*
100PKLTYrautiainen5.4.*
103LHLHrautiainen3.4.*
103Tringarautiainen5.1.
104Kuikkarautiainen6.4.*
106SSLTYrautiainen2.4.*
108Apusrautiainen31.3.*
110KHLYrautiainen31.3.*
111Hakkirautiainen30.3.*
113KPLYrautiainen31.3.*
118EKLYrautiainen1.4.*
120KyLYrautiainen25.3.*
120PHLYrautiainen2.4.*
121PSLYrautiainen1.4.*
122PiLYrautiainen30.3.*
125PPLYrautiainen7.4.*
125SpLYrautiainen31.3.*
126RSLHrautiainen28.3.*
129MLYrautiainen6.4.*
133PLYryrautiainen23.3.*
22EKLYpunarinta1.1.
26KyLYpunarinta1.1.
30PPLYpunarinta1.1.
34PLYrypunarinta1.1.
45Tringapunarinta1.1.
53PHLYpunarinta3.1.
54TLYpunarinta1.1.
55KPLYpunarinta2.1.
56PKLTYpunarinta12.1.
58SpLYpunarinta5.1.
60Apuspunarinta10.1.
60LHLHpunarinta7.2.*
60RSLHpunarinta5.1.
61Kuikkapunarinta16.1.
61PiLYpunarinta2.1.
62KHLYpunarinta3.1.
62KSLYpunarinta6.1.
65Hakkipunarinta18.1.
65Orioluspunarinta27.2.*
66Kuusamopunarinta10.4.*
66SSLTYpunarinta21.1.
66ÅFFpunarinta3.1.
70MLYpunarinta27.1.
73KLYrypunarinta28.3.*
73PSLYpunarinta25.1.
74Xenuspunarinta31.3.*
76LLYpunarinta2.4.*
171LHLHsatakieli11.5.*
176Hakkisatakieli4.5.*
178Apussatakieli6.5.*
182KHLYsatakieli7.5.*
187Oriolussatakieli11.5.*
188RSLHsatakieli6.5.*
190PHLYsatakieli8.5.*
191EKLYsatakieli3.5.*
192ÅFFsatakieli4.5.*
193Kuikkasatakieli12.5.*
194PiLYsatakieli5.5.*
198KSLYsatakieli10.5.*
198PKLTYsatakieli10.5.*
198PSLYsatakieli5.5.*
200KyLYsatakieli2.5.*
200SSLTYsatakieli17.5.*
201MLYsatakieli13.5.*
202Xenussatakieli2.6.*
203SpLYsatakieli10.5.*
205KLYrysatakieli24.5.*
208PLYrysatakieli4.5.*
211TLYsatakieli1.5.*
211Tringasatakieli30.4.*
214KPLYsatakieli15.5.*
222PPLYsatakieli17.5.*
147Kuusamosinirinta13.5.*
169Xenussinirinta12.5.*
174LHLHsinirinta13.5.*
174LLYsinirinta9.5.*
178KLYrysinirinta10.5.*
180Kuikkasinirinta8.5.*
184Oriolussinirinta9.5.*
186Hakkisinirinta11.5.*
186PKLTYsinirinta7.5.*
186SSLTYsinirinta11.5.*
188KHLYsinirinta10.5.*
190KSLYsinirinta8.5.*
191Apussinirinta13.5.*
194PHLYsinirinta9.5.*
196EKLYsinirinta5.5.*
196MLYsinirinta11.5.*
196PPLYsinirinta5.5.*
196RSLHsinirinta14.5.*
197KPLYsinirinta7.5.*
199PiLYsinirinta8.5.*
199ÅFFsinirinta8.5.*
204PSLYsinirinta8.5.*
206SpLYsinirinta12.5.*
210KyLYsinirinta5.5.*
210PLYrysinirinta5.5.*
218TLYsinirinta3.5.*
227Tringasinirinta6.5.*
156Kuusamosinipyrstö15.5.*
179KLYrysinipyrstö11.5.*
183LLYsinipyrstö15.5.*
206PKLTYsinipyrstö12.5.*
210KSLYsinipyrstö15.5.*
217Kuikkasinipyrstö27.5.*
227PPLYsinipyrstö18.5.*
236ÅFFsinipyrstö25.5.*
240KPLYsinipyrstö2.6.*
244EKLYsinipyrstö31.5.*
250PSLYsinipyrstö18.7.*
253PLYrysinipyrstö25.6.*
274TLYsinipyrstö23.9.*
280Tringasinipyrstö11.9.*
113Oriolusmustaleppälintu9.4.*
117PKLTYmustaleppälintu10.4.*
122Apusmustaleppälintu9.4.*
122Kuikkamustaleppälintu14.4.*
127Hakkimustaleppälintu12.4.*
128LLYmustaleppälintu26.4.*
132KLYrymustaleppälintu23.4.*
134EKLYmustaleppälintu9.4.*
135PiLYmustaleppälintu7.4.*
138PSLYmustaleppälintu6.4.*
140SSLTYmustaleppälintu18.4.*
144Xenusmustaleppälintu2.5.*
145Tringamustaleppälintu22.3.*
146KSLYmustaleppälintu18.4.*
146PPLYmustaleppälintu18.4.*
147KyLYmustaleppälintu7.4.*
148ÅFFmustaleppälintu2.4.*
149SpLYmustaleppälintu13.4.*
151RSLHmustaleppälintu12.4.*
151TLYmustaleppälintu28.3.*
158Kuusamomustaleppälintu16.5.*
161KHLYmustaleppälintu24.4.*
163PLYrymustaleppälintu11.4.*
171KPLYmustaleppälintu24.4.*
178MLYmustaleppälintu30.4.*
191PHLYmustaleppälintu8.5.*
117Kuusamoleppälintu3.5.*
143Xenusleppälintu1.5.*
146LHLHleppälintu27.4.*
148LLYleppälintu1.5.*
155Apusleppälintu24.4.*
156KLYryleppälintu1.5.*
159PKLTYleppälintu26.4.*
160Hakkileppälintu27.4.*
163PHLYleppälintu25.4.*
164KHLYleppälintu25.4.*
164Oriolusleppälintu27.4.*
165EKLYleppälintu22.4.*
166SSLTYleppälintu28.4.*
167Kuikkaleppälintu29.4.*
168KSLYleppälintu25.4.*
170SpLYleppälintu24.4.*
170ÅFFleppälintu22.4.*
173PiLYleppälintu24.4.*
174PPLYleppälintu28.4.*
176PSLYleppälintu26.4.*
177MLYleppälintu29.4.*
177RSLHleppälintu27.4.*
178KPLYleppälintu27.4.*
178KyLYleppälintu22.4.*
190TLYleppälintu20.4.*
191PLYryleppälintu25.4.*
195Tringaleppälintu21.4.*
135Kuusamopensastasku9.5.*
152Xenuspensastasku5.5.*
154LHLHpensastasku30.4.*
158LLYpensastasku4.5.*
161Hakkipensastasku27.4.*
166Apuspensastasku29.4.*
167KHLYpensastasku28.4.*
167Orioluspensastasku28.4.*
170KLYrypensastasku4.5.*
170Kuikkapensastasku1.5.*
171SSLTYpensastasku30.4.*
173PHLYpensastasku29.4.*
173PKLTYpensastasku29.4.*
177KSLYpensastasku29.4.*
178PiLYpensastasku27.4.*
180EKLYpensastasku27.4.*
180MLYpensastasku1.5.*
180PSLYpensastasku27.4.*
180RSLHpensastasku30.4.*
181ÅFFpensastasku27.4.*
184KPLYpensastasku30.4.*
186PPLYpensastasku1.5.*
187KyLYpensastasku27.4.*
187SpLYpensastasku29.4.*
195PLYrypensastasku28.4.*
195TLYpensastasku23.4.*
204Tringapensastasku25.4.*
230PPLYsepeltasku20.5.*
264TLYsepeltasku9.6.*
282Tringasepeltasku13.9.*
193Tringamustapäätasku20.4.*
201TLYmustapäätasku26.4.*
106Kuusamokivitasku29.4.*
116Xenuskivitasku21.4.*
122LHLHkivitasku16.4.*
124PKLTYkivitasku13.4.*
126Orioluskivitasku15.4.*
127KLYrykivitasku22.4.*
128Apuskivitasku12.4.*
128KHLYkivitasku11.4.*
129Hakkikivitasku14.4.*
129LLYkivitasku26.4.*
131EKLYkivitasku8.4.*
131PHLYkivitasku9.4.*
131SSLTYkivitasku14.4.*
133Kuikkakivitasku18.4.*
135KSLYkivitasku14.4.*
141PPLYkivitasku16.4.*
143KPLYkivitasku16.4.*
145PSLYkivitasku12.4.*
148PiLYkivitasku13.4.*
150MLYkivitasku17.4.*
151KyLYkivitasku8.4.*
152SpLYkivitasku14.4.*
153RSLHkivitasku13.4.*
154ÅFFkivitasku7.4.*
157PLYrykivitasku8.4.*
160Tringakivitasku4.4.*
161TLYkivitasku4.4.*
107Kuusamosepelrastas29.4.*
115LLYsepelrastas22.4.*
127Xenussepelrastas24.4.*
129LHLHsepelrastas18.4.*
133Oriolussepelrastas18.4.*
135KLYrysepelrastas24.4.*
136KHLYsepelrastas15.4.*
137SSLTYsepelrastas17.4.*
139Kuikkasepelrastas20.4.*
139PHLYsepelrastas15.4.*
143Hakkisepelrastas20.4.*
147KPLYsepelrastas17.4.*
147KSLYsepelrastas18.4.*
149Apussepelrastas22.4.*
151PiLYsepelrastas14.4.*
153MLYsepelrastas18.4.*
155SpLYsepelrastas15.4.*
156PPLYsepelrastas20.4.*
156ÅFFsepelrastas10.4.*
161RSLHsepelrastas18.4.*
165PSLYsepelrastas22.4.*
167PLYrysepelrastas13.4.*
169TLYsepelrastas8.4.*
171PKLTYsepelrastas28.4.*
172EKLYsepelrastas24.4.*
172KyLYsepelrastas20.4.*
173Tringasepelrastas12.4.*
9LHLHmustarastas1.1.
14Oriolusmustarastas1.1.
17Kuikkamustarastas1.1.
17PKLTYmustarastas1.1.
19Apusmustarastas1.1.
19SSLTYmustarastas1.1.
20Hakkimustarastas1.1.
20SpLYmustarastas1.1.
21RSLHmustarastas1.1.
22KSLYmustarastas1.1.
23EKLYmustarastas1.1.
23MLYmustarastas1.1.
23PSLYmustarastas1.1.
25PHLYmustarastas1.1.
26KHLYmustarastas1.1.
26KPLYmustarastas1.1.
27KyLYmustarastas1.1.
29PiLYmustarastas1.1.
29ÅFFmustarastas1.1.
31PPLYmustarastas1.1.
35PLYrymustarastas1.1.
36Xenusmustarastas4.1.
38KLYrymustarastas3.1.
46Tringamustarastas1.1.
52LLYmustarastas10.1.
54Kuusamomustarastas27.3.*
55TLYmustarastas1.1.
226LLYmustakaularastas23.10.*
275Tringamustakaularastas11.7.*
7Xenusräkättirastas1.1.
9KLYryräkättirastas1.1.
10LHLHräkättirastas1.1.
15Oriolusräkättirastas1.1.
18Kuikkaräkättirastas1.1.
18PKLTYräkättirastas1.1.
20Apusräkättirastas1.1.
20SSLTYräkättirastas1.1.
21Hakkiräkättirastas1.1.
21SpLYräkättirastas1.1.
22RSLHräkättirastas1.1.
23KSLYräkättirastas1.1.
24EKLYräkättirastas1.1.
24MLYräkättirastas1.1.
24PSLYräkättirastas1.1.
26PHLYräkättirastas1.1.
27KHLYräkättirastas1.1.
27KPLYräkättirastas1.1.
28KyLYräkättirastas1.1.
30PiLYräkättirastas1.1.
30ÅFFräkättirastas1.1.
32PPLYräkättirastas1.1.
36PLYryräkättirastas1.1.
43LLYräkättirastas4.1.
45Kuusamoräkättirastas20.1.
47Tringaräkättirastas1.1.
56TLYräkättirastas1.1.
76ÅFFlaulurastas4.1.
96Kuusamolaulurastas26.4.*
99TLYlaulurastas3.1.
103PKLTYlaulurastas6.4.*
104LHLHlaulurastas3.4.*
107Hakkilaulurastas27.3.*
107Kuikkalaulurastas7.4.*
107PSLYlaulurastas26.3.*
108EKLYlaulurastas29.3.*
109Orioluslaulurastas7.4.*
110LLYlaulurastas21.4.*
110SSLTYlaulurastas3.4.*
110Tringalaulurastas6.1.
111Apuslaulurastas1.4.*
114KHLYlaulurastas2.4.*
115PHLYlaulurastas31.3.*
116KLYrylaulurastas18.4.*
117Xenuslaulurastas21.4.*
118KSLYlaulurastas4.4.*
124PiLYlaulurastas31.3.*
128PPLYlaulurastas8.4.*
130KPLYlaulurastas7.4.*
130PLYrylaulurastas20.3.*
130SpLYlaulurastas2.4.*
131RSLHlaulurastas31.3.*
132KyLYlaulurastas29.3.*
135MLYlaulurastas11.4.*
48Tringapunakylkirastas1.1.
81ÅFFpunakylkirastas5.1.
87Kuusamopunakylkirastas23.4.*
90KHLYpunakylkirastas19.3.*
91PKLTYpunakylkirastas3.4.*
91SSLTYpunakylkirastas26.3.*
92LLYpunakylkirastas14.4.*
92Xenuspunakylkirastas12.4.*
93PLYrypunakylkirastas9.1.
95Orioluspunakylkirastas3.4.*
95PiLYpunakylkirastas3.3.*
97LHLHpunakylkirastas31.3.*
97PPLYpunakylkirastas19.3.*
98Hakkipunakylkirastas22.3.*
98Kuikkapunakylkirastas5.4.*
100KPLYpunakylkirastas28.3.*
100KSLYpunakylkirastas28.3.*
100TLYpunakylkirastas3.1.
101KyLYpunakylkirastas1.3.*
105KLYrypunakylkirastas15.4.*
105PSLYpunakylkirastas24.3.*
106Apuspunakylkirastas30.3.*
109EKLYpunakylkirastas29.3.*
111PHLYpunakylkirastas30.3.*
115MLYpunakylkirastas2.4.*
121RSLHpunakylkirastas25.3.*
129SpLYpunakylkirastas1.4.*
80Kuikkakulorastas29.3.*
81Kuusamokulorastas21.4.*
82ÅFFkulorastas5.1.
85Orioluskulorastas31.3.*
88Hakkikulorastas15.3.*
90Apuskulorastas22.3.*
92KLYrykulorastas9.4.*
92PKLTYkulorastas3.4.*
95Xenuskulorastas13.4.*
96PSLYkulorastas16.3.*
98EKLYkulorastas25.3.*
98LLYkulorastas16.4.*
98SSLTYkulorastas30.3.*
100KHLYkulorastas25.3.*
100LHLHkulorastas1.4.*
102KyLYkulorastas2.3.*
102PHLYkulorastas26.3.*
105KSLYkulorastas30.3.*
105RSLHkulorastas15.3.*
106PLYrykulorastas28.2.*
107PiLYkulorastas20.3.*
110SpLYkulorastas25.3.*
111PPLYkulorastas1.4.*
113MLYkulorastas1.4.*
114Tringakulorastas9.1.
115KPLYkulorastas1.4.*
116TLYkulorastas15.1.
247EKLYviirusirkkalintu28.6.*
181LHLHpensassirkkalintu17.5.*
196Hakkipensassirkkalintu18.5.*
201Apuspensassirkkalintu19.5.*
202KHLYpensassirkkalintu17.5.*
204Orioluspensassirkkalintu22.5.*
205SSLTYpensassirkkalintu22.5.*
207PHLYpensassirkkalintu16.5.*
207RSLHpensassirkkalintu21.5.*
208ÅFFpensassirkkalintu10.5.*
211PiLYpensassirkkalintu17.5.*
214KLYrypensassirkkalintu1.6.*
215Kuikkapensassirkkalintu25.5.*
218KSLYpensassirkkalintu21.5.*
218PKLTYpensassirkkalintu20.5.*
219EKLYpensassirkkalintu15.5.*
221MLYpensassirkkalintu23.5.*
223PLYrypensassirkkalintu11.5.*
226SpLYpensassirkkalintu21.5.*
227PSLYpensassirkkalintu19.5.*
228KPLYpensassirkkalintu23.5.*
230KyLYpensassirkkalintu13.5.*
233TLYpensassirkkalintu9.5.*
238PPLYpensassirkkalintu26.5.*
241Tringapensassirkkalintu9.5.*
189LHLHviitasirkkalintu4.6.*
207Apusviitasirkkalintu21.5.*
207Hakkiviitasirkkalintu30.5.*
209Oriolusviitasirkkalintu26.5.*
212KHLYviitasirkkalintu24.5.*
213SSLTYviitasirkkalintu31.5.*
215KLYryviitasirkkalintu1.6.*
217PHLYviitasirkkalintu24.5.*
218Kuikkaviitasirkkalintu28.5.*
219RSLHviitasirkkalintu1.6.*
221PiLYviitasirkkalintu24.5.*
224KSLYviitasirkkalintu27.5.*
228PKLTYviitasirkkalintu23.5.*
230MLYviitasirkkalintu2.6.*
234KPLYviitasirkkalintu29.5.*
237EKLYviitasirkkalintu21.5.*
237ÅFFviitasirkkalintu25.5.*
238SpLYviitasirkkalintu31.5.*
239PSLYviitasirkkalintu24.5.*
243PLYryviitasirkkalintu22.5.*
245KyLYviitasirkkalintu18.5.*
245PPLYviitasirkkalintu29.5.*
256Tringaviitasirkkalintu18.5.*
257TLYviitasirkkalintu22.5.*
207PSLYruokosirkkalintu9.5.*
214EKLYruokosirkkalintu13.5.*
218KyLYruokosirkkalintu9.5.*
228Tringaruokosirkkalintu6.5.*
243TLYruokosirkkalintu15.5.*
239PKLTYpikkukultarinta3.6.*
243PSLYpikkukultarinta29.5.*
245EKLYpikkukultarinta1.6.*
256KyLYpikkukultarinta26.5.*
269Tringapikkukultarinta30.5.*
178LHLHkultarinta16.5.*
191Hakkikultarinta14.5.*
194Apuskultarinta14.5.*
194Orioluskultarinta16.5.*
196KHLYkultarinta14.5.*
203RSLHkultarinta17.5.*
204Kuikkakultarinta20.5.*
204PHLYkultarinta15.5.*
206PiLYkultarinta13.5.*
206SSLTYkultarinta23.5.*
211KSLYkultarinta15.5.*
212KLYrykultarinta31.5.*
213PKLTYkultarinta16.5.*
215EKLYkultarinta13.5.*
216ÅFFkultarinta13.5.*
217MLYkultarinta22.5.*
219PSLYkultarinta14.5.*
223SpLYkultarinta20.5.*
224KPLYkultarinta21.5.*
225KyLYkultarinta11.5.*
227PLYrykultarinta12.5.*
236TLYkultarinta10.5.*
236Tringakultarinta8.5.*
241PPLYkultarinta27.5.*
164LHLHruokokerttunen5.5.*
170Kuusamoruokokerttunen23.5.*
174Hakkiruokokerttunen2.5.*
175Apusruokokerttunen5.5.*
177KHLYruokokerttunen4.5.*
181Oriolusruokokerttunen8.5.*
183Xenusruokokerttunen20.5.*
184PHLYruokokerttunen5.5.*
187SSLTYruokokerttunen11.5.*
188PiLYruokokerttunen3.5.*
190Kuikkaruokokerttunen11.5.*
191PKLTYruokokerttunen9.5.*
191RSLHruokokerttunen8.5.*
192EKLYruokokerttunen3.5.*
192KLYryruokokerttunen18.5.*
195KSLYruokokerttunen9.5.*
195PSLYruokokerttunen4.5.*
196ÅFFruokokerttunen5.5.*
197KyLYruokokerttunen1.5.*
197MLYruokokerttunen11.5.*
201SpLYruokokerttunen9.5.*
205PLYryruokokerttunen3.5.*
206LLYruokokerttunen29.5.*
206PPLYruokokerttunen11.5.*
207KPLYruokokerttunen11.5.*
207TLYruokokerttunen30.4.*
208Tringaruokokerttunen28.4.*
182LHLHviitakerttunen19.5.*
190Kuusamoviitakerttunen9.6.*
199Apusviitakerttunen17.5.*
199Oriolusviitakerttunen19.5.*
200Hakkiviitakerttunen21.5.*
204SSLTYviitakerttunen21.5.*
205KHLYviitakerttunen19.5.*
205Kuikkaviitakerttunen20.5.*
205Xenusviitakerttunen9.6.*
206KLYryviitakerttunen25.5.*
208PHLYviitakerttunen16.5.*
211RSLHviitakerttunen23.5.*
215PiLYviitakerttunen18.5.*
216KSLYviitakerttunen20.5.*
216LLYviitakerttunen9.6.*
216PKLTYviitakerttunen18.5.*
220SpLYviitakerttunen19.5.*
223EKLYviitakerttunen16.5.*
224MLYviitakerttunen25.5.*
224PSLYviitakerttunen17.5.*
230KPLYviitakerttunen24.5.*
235ÅFFviitakerttunen24.5.*
236KyLYviitakerttunen15.5.*
236PLYryviitakerttunen18.5.*
237PPLYviitakerttunen25.5.*
247TLYviitakerttunen18.5.*
251Tringaviitakerttunen14.5.*
187LHLHluhtakerttunen24.5.*
201Hakkiluhtakerttunen21.5.*
202Apusluhtakerttunen19.5.*
205Oriolusluhtakerttunen23.5.*
210SSLTYluhtakerttunen27.5.*
211KHLYluhtakerttunen23.5.*
212PHLYluhtakerttunen20.5.*
212RSLHluhtakerttunen24.5.*
219KLYryluhtakerttunen8.6.*
219PiLYluhtakerttunen22.5.*
221Kuikkaluhtakerttunen31.5.*
225KSLYluhtakerttunen27.5.*
226ÅFFluhtakerttunen20.5.*
228MLYluhtakerttunen31.5.*
232PKLTYluhtakerttunen26.5.*
233EKLYluhtakerttunen20.5.*
235PSLYluhtakerttunen21.5.*
235SpLYluhtakerttunen25.5.*
239KPLYluhtakerttunen1.6.*
241PLYryluhtakerttunen21.5.*
246KyLYluhtakerttunen18.5.*
246PPLYluhtakerttunen31.5.*
246TLYluhtakerttunen17.5.*
252Tringaluhtakerttunen16.5.*
181Hakkirytikerttunen9.5.*
184LHLHrytikerttunen22.5.*
194RSLHrytikerttunen13.5.*
197Apusrytikerttunen16.5.*
199KHLYrytikerttunen16.5.*
200ÅFFrytikerttunen8.5.*
203PHLYrytikerttunen14.5.*
205PSLYrytikerttunen8.5.*
208TLYrytikerttunen30.4.*
210MLYrytikerttunen18.5.*
212PiLYrytikerttunen17.5.*
213Oriolusrytikerttunen2.6.*
215KyLYrytikerttunen7.5.*
215Tringarytikerttunen1.5.*
217PLYryrytikerttunen8.5.*
219KSLYrytikerttunen21.5.*
219Kuikkarytikerttunen28.5.*
224EKLYrytikerttunen16.5.*
224SpLYrytikerttunen20.5.*
235KPLYrytikerttunen29.5.*
235PKLTYrytikerttunen27.5.*
247PPLYrytikerttunen2.6.*
185Hakkirastaskerttunen10.5.*
203Apusrastaskerttunen19.5.*
203KHLYrastaskerttunen17.5.*
206RSLHrastaskerttunen20.5.*
208PSLYrastaskerttunen9.5.*
210Oriolusrastaskerttunen26.5.*
211KyLYrastaskerttunen5.5.*
218PHLYrastaskerttunen25.5.*
222PiLYrastaskerttunen24.5.*
224Tringarastaskerttunen4.5.*
225ÅFFrastaskerttunen19.5.*
227TLYrastaskerttunen8.5.*
229EKLYrastaskerttunen18.5.*
234PLYryrastaskerttunen15.5.*
236PKLTYrastaskerttunen27.5.*
241KPLYrastaskerttunen2.6.*
228TLYrusorintakerttu8.5.*
227ÅFFkirjokerttu20.5.*
244PSLYkirjokerttu3.6.*
250TLYkirjokerttu19.5.*
255PLYrykirjokerttu18.7.*
258KyLYkirjokerttu4.6.*
267Tringakirjokerttu27.5.*
156LHLHhernekerttu1.5.*
162Kuusamohernekerttu18.5.*
165Xenushernekerttu11.5.*
169Apushernekerttu1.5.*
172Hakkihernekerttu1.5.*
173KHLYhernekerttu1.5.*
173Oriolushernekerttu2.5.*
174Kuikkahernekerttu3.5.*
176KLYryhernekerttu9.5.*
177LLYhernekerttu12.5.*
177PHLYhernekerttu1.5.*
177SSLTYhernekerttu3.5.*
179PKLTYhernekerttu2.5.*
181RSLHhernekerttu1.5.*
182ÅFFhernekerttu27.4.*
183PiLYhernekerttu29.4.*
184KSLYhernekerttu3.5.*
185MLYhernekerttu3.5.*
186PSLYhernekerttu30.4.*
187EKLYhernekerttu1.5.*
191SpLYhernekerttu1.5.*
192KPLYhernekerttu4.5.*
193KyLYhernekerttu30.4.*
196PLYryhernekerttu29.4.*
197PPLYhernekerttu6.5.*
199TLYhernekerttu25.4.*
207Tringahernekerttu27.4.*
166LHLHpensaskerttu10.5.*
178KHLYpensaskerttu4.5.*
179Hakkipensaskerttu6.5.*
180Apuspensaskerttu7.5.*
181Kuikkapensaskerttu9.5.*
182Orioluspensaskerttu8.5.*
184Kuusamopensaskerttu5.6.*
187PHLYpensaskerttu7.5.*
187ÅFFpensaskerttu1.5.*
188SSLTYpensaskerttu11.5.*
191KSLYpensaskerttu8.5.*
192PKLTYpensaskerttu9.5.*
192RSLHpensaskerttu10.5.*
193KLYrypensaskerttu18.5.*
195PiLYpensaskerttu6.5.*
196Xenuspensaskerttu25.5.*
197EKLYpensaskerttu5.5.*
198SpLYpensaskerttu8.5.*
199PSLYpensaskerttu5.5.*
201KyLYpensaskerttu2.5.*
202MLYpensaskerttu13.5.*
203KPLYpensaskerttu10.5.*
205LLYpensaskerttu27.5.*
212PLYrypensaskerttu6.5.*
212TLYpensaskerttu1.5.*
216PPLYpensaskerttu14.5.*
216Tringapensaskerttu1.5.*
175LHLHlehtokerttu13.5.*
176Kuusamolehtokerttu28.5.*
186Apuslehtokerttu11.5.*
189Hakkilehtokerttu13.5.*
190KHLYlehtokerttu11.5.*
191Orioluslehtokerttu14.5.*
192Xenuslehtokerttu23.5.*
197SSLTYlehtokerttu15.5.*
198KLYrylehtokerttu19.5.*
198Kuikkalehtokerttu14.5.*
198LLYlehtokerttu24.5.*
200PHLYlehtokerttu12.5.*
200RSLHlehtokerttu16.5.*
203PiLYlehtokerttu11.5.*
205KSLYlehtokerttu13.5.*
207MLYlehtokerttu17.5.*
208EKLYlehtokerttu10.5.*
208PKLTYlehtokerttu13.5.*
209ÅFFlehtokerttu10.5.*
213PSLYlehtokerttu11.5.*
215SpLYlehtokerttu17.5.*
217KPLYlehtokerttu17.5.*
222KyLYlehtokerttu10.5.*
223PPLYlehtokerttu17.5.*
224PLYrylehtokerttu11.5.*
229TLYlehtokerttu8.5.*
233Tringalehtokerttu7.5.*
55Oriolusmustapääkerttu25.1.
59PKLTYmustapääkerttu15.1.
63KPLYmustapääkerttu4.1.
65Kuikkamustapääkerttu27.1.
66PPLYmustapääkerttu2.1.
68LLYmustapääkerttu11.3.*
69KSLYmustapääkerttu11.1.
73PHLYmustapääkerttu27.1.
76KyLYmustapääkerttu11.1.
79PiLYmustapääkerttu15.1.
89PLYrymustapääkerttu6.1.
90MLYmustapääkerttu15.3.*
94Tringamustapääkerttu3.1.
96ÅFFmustapääkerttu28.1.
111KLYrymustapääkerttu17.4.*
116RSLHmustapääkerttu23.3.*
119TLYmustapääkerttu25.1.
137EKLYmustapääkerttu10.4.*
156KHLYmustapääkerttu23.4.*
159LHLHmustapääkerttu3.5.*
162Apusmustapääkerttu27.4.*
162Hakkimustapääkerttu27.4.*
173SSLTYmustapääkerttu1.5.*
180SpLYmustapääkerttu27.4.*
181PSLYmustapääkerttu28.4.*
181Xenusmustapääkerttu19.5.*
194Kuusamomustapääkerttu13.6.*
174Kuusamoidänuunilintu27.5.*
188LHLHidänuunilintu25.5.*
198Hakkiidänuunilintu19.5.*
200Oriolusidänuunilintu19.5.*
203KLYryidänuunilintu23.5.*
206Apusidänuunilintu20.5.*
207KHLYidänuunilintu20.5.*
208Kuikkaidänuunilintu22.5.*
208SSLTYidänuunilintu24.5.*
208Xenusidänuunilintu16.6.*
209PHLYidänuunilintu17.5.*
211LLYidänuunilintu2.6.*
213RSLHidänuunilintu27.5.*
214PKLTYidänuunilintu17.5.*
216PiLYidänuunilintu19.5.*
220KSLYidänuunilintu21.5.*
220PSLYidänuunilintu14.5.*
225EKLYidänuunilintu16.5.*
225KPLYidänuunilintu21.5.*
227MLYidänuunilintu27.5.*
228ÅFFidänuunilintu20.5.*
234SpLYidänuunilintu24.5.*
237KyLYidänuunilintu15.5.*
237PLYryidänuunilintu18.5.*
242PPLYidänuunilintu27.5.*
248Tringaidänuunilintu12.5.*
251TLYidänuunilintu19.5.*
195Kuusamolapinuunilintu13.6.*
213LLYlapinuunilintu6.6.*
222KLYrylapinuunilintu15.6.*
243PKLTYlapinuunilintu9.6.*
250PPLYlapinuunilintu11.6.*
271Tringalapinuunilintu18.6.*
244MLYhippiäisuunilintu8.10.*
247ÅFFhippiäisuunilintu9.10.*
250SpLYhippiäisuunilintu10.10.*
254KPLYhippiäisuunilintu1.10.*
261PPLYhippiäisuunilintu6.10.*
265PLYryhippiäisuunilintu9.10.*
276TLYhippiäisuunilintu5.10.*
285Tringahippiäisuunilintu7.10.*
217Xenustaigauunilintu7.9.*
219Hakkitaigauunilintu24.9.*
221Oriolustaigauunilintu15.9.*
225LLYtaigauunilintu5.9.*
226KHLYtaigauunilintu16.9.*
228KLYrytaigauunilintu13.9.*
228SSLTYtaigauunilintu14.9.*
232Kuikkataigauunilintu13.9.*
232PHLYtaigauunilintu18.9.*
233RSLHtaigauunilintu10.9.*
236KSLYtaigauunilintu10.9.*
236PiLYtaigauunilintu18.9.*
239MLYtaigauunilintu9.9.*
244ÅFFtaigauunilintu15.9.*
247PKLTYtaigauunilintu8.9.*
247SpLYtaigauunilintu9.9.*
249KPLYtaigauunilintu1.9.*
250EKLYtaigauunilintu10.9.*
255PSLYtaigauunilintu12.9.*
256PPLYtaigauunilintu3.9.*
258PLYrytaigauunilintu7.9.*
265KyLYtaigauunilintu10.9.*
272TLYtaigauunilintu10.9.*
279Tringataigauunilintu9.9.*
267PLYrykashmirinuunilintu14.10.*
277TLYkashmirinuunilintu23.10.*
287Tringakashmirinuunilintu26.10.*
262PLYryruskouunilintu2.10.*
155LHLHsirittäjä30.4.*
163Apussirittäjä28.4.*
166Hakkisirittäjä29.4.*
168KHLYsirittäjä28.4.*
171PHLYsirittäjä28.4.*
174Oriolussirittäjä2.5.*
175Kuikkasirittäjä3.5.*
177Kuusamosirittäjä28.5.*
177PKLTYsirittäjä1.5.*
178SSLTYsirittäjä4.5.*
180KLYrysirittäjä11.5.*
181EKLYsirittäjä28.4.*
181KSLYsirittäjä1.5.*
182PSLYsirittäjä28.4.*
184KyLYsirittäjä26.4.*
184PiLYsirittäjä29.4.*
185ÅFFsirittäjä30.4.*
186RSLHsirittäjä5.5.*
188LLYsirittäjä16.5.*
191MLYsirittäjä8.5.*
193SpLYsirittäjä3.5.*
193Xenussirittäjä23.5.*
194KPLYsirittäjä5.5.*
198PLYrysirittäjä30.4.*
200TLYsirittäjä25.4.*
202Tringasirittäjä24.4.*
204PPLYsirittäjä8.5.*
108Kuusamotiltaltti29.4.*
116Tringatiltaltti10.1.
119Xenustiltaltti22.4.*
122LLYtiltaltti24.4.*
123Apustiltaltti9.4.*
123LHLHtiltaltti16.4.*
124KLYrytiltaltti21.4.*
125Kuikkatiltaltti15.4.*
125PKLTYtiltaltti13.4.*
127EKLYtiltaltti7.4.*
128Oriolustiltaltti16.4.*
130KHLYtiltaltti12.4.*
130KSLYtiltaltti8.4.*
130SSLTYtiltaltti13.4.*
133Hakkitiltaltti15.4.*
133PHLYtiltaltti10.4.*
139MLYtiltaltti12.4.*
140KPLYtiltaltti14.4.*
140RSLHtiltaltti5.4.*
140ÅFFtiltaltti30.3.*
143PiLYtiltaltti11.4.*
145KyLYtiltaltti5.4.*
146PSLYtiltaltti12.4.*
147PPLYtiltaltti18.4.*
147SpLYtiltaltti10.4.*
151PLYrytiltaltti4.4.*
152TLYtiltaltti29.3.*
136Kuusamopajulintu9.5.*
147LHLHpajulintu27.4.*
149LLYpajulintu1.5.*
153Xenuspajulintu5.5.*
154Hakkipajulintu25.4.*
157KLYrypajulintu1.5.*
159PHLYpajulintu23.4.*
160Apuspajulintu26.4.*
162Kuikkapajulintu27.4.*
163PKLTYpajulintu27.4.*
165KHLYpajulintu26.4.*
165Orioluspajulintu27.4.*
167SSLTYpajulintu28.4.*
168RSLHpajulintu22.4.*
170KSLYpajulintu26.4.*
173EKLYpajulintu24.4.*
173MLYpajulintu27.4.*
173ÅFFpajulintu23.4.*
174PiLYpajulintu24.4.*
175PPLYpajulintu28.4.*
177PSLYpajulintu26.4.*
179KPLYpajulintu27.4.*
181KyLYpajulintu24.4.*
181SpLYpajulintu27.4.*
191Tringapajulintu19.4.*
192PLYrypajulintu25.4.*
192TLYpajulintu21.4.*
11LHLHhippiäinen1.1.
16Oriolushippiäinen1.1.
19Kuikkahippiäinen1.1.
19PKLTYhippiäinen1.1.
21Apushippiäinen1.1.
21SSLTYhippiäinen1.1.
22Hakkihippiäinen1.1.
22SpLYhippiäinen1.1.
23RSLHhippiäinen1.1.
24KSLYhippiäinen1.1.
25EKLYhippiäinen1.1.
25MLYhippiäinen1.1.
25PSLYhippiäinen1.1.
27PHLYhippiäinen1.1.
28KHLYhippiäinen1.1.
28KPLYhippiäinen1.1.
29KyLYhippiäinen1.1.
31PiLYhippiäinen1.1.
31Xenushippiäinen2.1.
31ÅFFhippiäinen1.1.
33PPLYhippiäinen1.1.
37PLYryhippiäinen1.1.
39KLYryhippiäinen3.1.
49Tringahippiäinen1.1.
57TLYhippiäinen1.1.
58LLYhippiäinen25.1.
60Kuusamohippiäinen3.4.*
206Tringatulipäähippiäinen26.4.*
261TLYtulipäähippiäinen31.5.*
166Kuusamoharmaasieppo20.5.*
167LHLHharmaasieppo10.5.*
178Xenusharmaasieppo17.5.*
182Hakkiharmaasieppo9.5.*
183Kuikkaharmaasieppo10.5.*
184Apusharmaasieppo8.5.*
184LLYharmaasieppo15.5.*
185Oriolusharmaasieppo9.5.*
186KHLYharmaasieppo9.5.*
188KLYryharmaasieppo15.5.*
188PHLYharmaasieppo7.5.*
189SSLTYharmaasieppo11.5.*
192KSLYharmaasieppo8.5.*
195RSLHharmaasieppo13.5.*
197PiLYharmaasieppo7.5.*
198EKLYharmaasieppo6.5.*
198ÅFFharmaasieppo7.5.*
199MLYharmaasieppo12.5.*
199PKLTYharmaasieppo10.5.*
200KPLYharmaasieppo9.5.*
204SpLYharmaasieppo10.5.*
206KyLYharmaasieppo4.5.*
207PPLYharmaasieppo11.5.*
209PSLYharmaasieppo9.5.*
213PLYryharmaasieppo6.5.*
213TLYharmaasieppo1.5.*
220Tringaharmaasieppo2.5.*
181Kuusamopikkusieppo1.6.*
185LHLHpikkusieppo22.5.*
188Orioluspikkusieppo11.5.*
190Apuspikkusieppo12.5.*
193PKLTYpikkusieppo9.5.*
194Hakkipikkusieppo17.5.*
194KLYrypikkusieppo18.5.*
195KHLYpikkusieppo13.5.*
196PHLYpikkusieppo10.5.*
199Kuikkapikkusieppo15.5.*
201EKLYpikkusieppo7.5.*
201KSLYpikkusieppo11.5.*
201RSLHpikkusieppo16.5.*
201SSLTYpikkusieppo17.5.*
202PiLYpikkusieppo10.5.*
203ÅFFpikkusieppo9.5.*
209LLYpikkusieppo30.5.*
210PSLYpikkusieppo9.5.*
216KyLYpikkusieppo7.5.*
218KPLYpikkusieppo17.5.*
218MLYpikkusieppo22.5.*
219PPLYpikkusieppo16.5.*
221Tringapikkusieppo2.5.*
224TLYpikkusieppo6.5.*
225PLYrypikkusieppo11.5.*
228SpLYpikkusieppo22.5.*
204ÅFFsepelsieppo9.5.*
219TLYsepelsieppo3.5.*
234Tringasepelsieppo7.5.*
129Kuusamokirjosieppo7.5.*
143LLYkirjosieppo30.4.*
145Xenuskirjosieppo2.5.*
146Hakkikirjosieppo21.4.*
148LHLHkirjosieppo27.4.*
150Apuskirjosieppo22.4.*
154KLYrykirjosieppo30.4.*
157KHLYkirjosieppo23.4.*
157Orioluskirjosieppo25.4.*
157SSLTYkirjosieppo24.4.*
160Kuikkakirjosieppo26.4.*
160PKLTYkirjosieppo26.4.*
161PHLYkirjosieppo24.4.*
165KSLYkirjosieppo24.4.*
166EKLYkirjosieppo22.4.*
171PiLYkirjosieppo23.4.*
173KPLYkirjosieppo25.4.*
173PSLYkirjosieppo25.4.*
174MLYkirjosieppo27.4.*
174RSLHkirjosieppo26.4.*
176PPLYkirjosieppo28.4.*
179ÅFFkirjosieppo26.4.*
182KyLYkirjosieppo25.4.*
182SpLYkirjosieppo27.4.*
187PLYrykirjosieppo24.4.*
192Tringakirjosieppo19.4.*
193TLYkirjosieppo22.4.*
50Tringaviiksitimali1.1.
58Hakkiviiksitimali10.1.
58MLYviiksitimali6.1.
58TLYviiksitimali1.1.
62PSLYviiksitimali8.1.
64SpLYviiksitimali6.1.
67ÅFFviiksitimali3.1.
68RSLHviiksitimali8.1.
71PLYryviiksitimali2.1.
72KPLYviiksitimali12.1.
83KyLYviiksitimali15.1.
84PPLYviiksitimali11.1.
152KHLYviiksitimali20.4.*
226Apusviiksitimali19.10.*
17Orioluspyrstötiainen1.1.
20Kuikkapyrstötiainen1.1.
20PKLTYpyrstötiainen1.1.
22Apuspyrstötiainen1.1.
22SSLTYpyrstötiainen1.1.
23Hakkipyrstötiainen1.1.
25KSLYpyrstötiainen1.1.
26EKLYpyrstötiainen1.1.
26MLYpyrstötiainen1.1.
26PSLYpyrstötiainen1.1.
28PHLYpyrstötiainen1.1.
29KHLYpyrstötiainen1.1.
29KPLYpyrstötiainen1.1.
30KyLYpyrstötiainen1.1.
32PiLYpyrstötiainen1.1.
32ÅFFpyrstötiainen1.1.
33LHLHpyrstötiainen2.1.
34PPLYpyrstötiainen1.1.
38PLYrypyrstötiainen1.1.
40KLYrypyrstötiainen3.1.
50RSLHpyrstötiainen2.1.
51Tringapyrstötiainen1.1.
54LLYpyrstötiainen14.1.
59SpLYpyrstötiainen5.1.
59TLYpyrstötiainen1.1.
59Xenuspyrstötiainen6.3.*
183Kuusamopyrstötiainen4.6.*
8Xenussinitiainen1.1.
9Kuusamosinitiainen1.1.
10KLYrysinitiainen1.1.
12LHLHsinitiainen1.1.
13LLYsinitiainen1.1.
18Oriolussinitiainen1.1.
21Kuikkasinitiainen1.1.
21PKLTYsinitiainen1.1.
23Apussinitiainen1.1.
23SpLYsinitiainen1.1.
23SSLTYsinitiainen1.1.
24Hakkisinitiainen1.1.
24RSLHsinitiainen1.1.
26KSLYsinitiainen1.1.
27EKLYsinitiainen1.1.
27MLYsinitiainen1.1.
27PSLYsinitiainen1.1.
29PHLYsinitiainen1.1.
30KHLYsinitiainen1.1.
30KPLYsinitiainen1.1.
31KyLYsinitiainen1.1.
33PiLYsinitiainen1.1.
33ÅFFsinitiainen1.1.
35PPLYsinitiainen1.1.
39PLYrysinitiainen1.1.
52Tringasinitiainen1.1.
60TLYsinitiainen1.1.
9Xenustalitiainen1.1.
10Kuusamotalitiainen1.1.
11KLYrytalitiainen1.1.
13LHLHtalitiainen1.1.
14LLYtalitiainen1.1.
19Oriolustalitiainen1.1.
22Kuikkatalitiainen1.1.
22PKLTYtalitiainen1.1.
24Apustalitiainen1.1.
24SpLYtalitiainen1.1.
24SSLTYtalitiainen1.1.
25Hakkitalitiainen1.1.
25RSLHtalitiainen1.1.
27KSLYtalitiainen1.1.
28EKLYtalitiainen1.1.
28MLYtalitiainen1.1.
28PSLYtalitiainen1.1.
30PHLYtalitiainen1.1.
31KHLYtalitiainen1.1.
31KPLYtalitiainen1.1.
32KyLYtalitiainen1.1.
34PiLYtalitiainen1.1.
34ÅFFtalitiainen1.1.
36PPLYtalitiainen1.1.
40PLYrytalitiainen1.1.
53Tringatalitiainen1.1.
61TLYtalitiainen1.1.
10Xenuskuusitiainen1.1.
14LHLHkuusitiainen1.1.
20Orioluskuusitiainen1.1.
23Kuikkakuusitiainen1.1.
23PKLTYkuusitiainen1.1.
25Apuskuusitiainen1.1.
25SpLYkuusitiainen1.1.
25SSLTYkuusitiainen1.1.
26Hakkikuusitiainen1.1.
26RSLHkuusitiainen1.1.
28KSLYkuusitiainen1.1.
29EKLYkuusitiainen1.1.
29MLYkuusitiainen1.1.
29PSLYkuusitiainen1.1.
31PHLYkuusitiainen1.1.
32KHLYkuusitiainen1.1.
32KLYrykuusitiainen2.1.
32KPLYkuusitiainen1.1.
33KyLYkuusitiainen1.1.
35PiLYkuusitiainen1.1.
35ÅFFkuusitiainen1.1.
37PPLYkuusitiainen1.1.
41PLYrykuusitiainen1.1.
46Kuusamokuusitiainen26.1.
46LLYkuusitiainen5.1.
54Tringakuusitiainen1.1.
62TLYkuusitiainen1.1.
11Xenustöyhtötiainen1.1.
12KLYrytöyhtötiainen1.1.
15LHLHtöyhtötiainen1.1.
15LLYtöyhtötiainen1.1.
21Oriolustöyhtötiainen1.1.
24Kuikkatöyhtötiainen1.1.
24PKLTYtöyhtötiainen1.1.
26Apustöyhtötiainen1.1.
26SpLYtöyhtötiainen1.1.
26SSLTYtöyhtötiainen1.1.
27Hakkitöyhtötiainen1.1.
27RSLHtöyhtötiainen1.1.
29KSLYtöyhtötiainen1.1.
30EKLYtöyhtötiainen1.1.
30MLYtöyhtötiainen1.1.
30PSLYtöyhtötiainen1.1.
32PHLYtöyhtötiainen1.1.
33KHLYtöyhtötiainen1.1.
33KPLYtöyhtötiainen1.1.
34KyLYtöyhtötiainen1.1.
36PiLYtöyhtötiainen1.1.
38PPLYtöyhtötiainen1.1.
39Kuusamotöyhtötiainen10.1.
42PLYrytöyhtötiainen1.1.
55Tringatöyhtötiainen1.1.
57ÅFFtöyhtötiainen2.1.
63TLYtöyhtötiainen1.1.
72EKLYviitatiainen15.1.
79KyLYviitatiainen14.1.
219PKLTYviitatiainen20.5.*
11Kuusamohömötiainen1.1.
12Xenushömötiainen1.1.
13KLYryhömötiainen1.1.
16LHLHhömötiainen1.1.
16LLYhömötiainen1.1.
22Oriolushömötiainen1.1.
25Kuikkahömötiainen1.1.
25PKLTYhömötiainen1.1.
27Apushömötiainen1.1.
27SpLYhömötiainen1.1.
27SSLTYhömötiainen1.1.
28Hakkihömötiainen1.1.
28RSLHhömötiainen1.1.
30KSLYhömötiainen1.1.
31EKLYhömötiainen1.1.
31MLYhömötiainen1.1.
31PSLYhömötiainen1.1.
33PHLYhömötiainen1.1.
34KHLYhömötiainen1.1.
34KPLYhömötiainen1.1.
35KyLYhömötiainen1.1.
36ÅFFhömötiainen1.1.
37PiLYhömötiainen1.1.
39PPLYhömötiainen1.1.
43PLYryhömötiainen1.1.
56Tringahömötiainen1.1.
64TLYhömötiainen1.1.
12Kuusamolapintiainen1.1.
17LLYlapintiainen1.1.
31KSLYlapintiainen1.1.
40PPLYlapintiainen1.1.
56KLYrylapintiainen28.1.
85KPLY