Retkeile vähän retkeillyillä alueilla

Tiira-lintutietopalveluun on kirjattu vuosilta 2007–2018 yli 15 miljoonaa havaintoa. Ne ovat nyt lintuyhdistysten havaintoarkistona kaikkien lintuharrastajien tarkasteltavissa. Vaikka havaintoja on runsaasti, ne eivät jakaudu tasaisesti kaikkialle Suomeen. Joiltakin alueilta havaintoja on hyvin runsaasti, mutta joiltakin hyvin vähän. Eniten havaintoja on karkeasti ottaen niiltä alueilta, joilla asuu eniten ihmisiä, ja niilläkin alueilla havainnot keskittyvät tunnettujen hyvien lintupaikkojen läheisyyteen.

Havainnot ovat tärkeitä. Alueellinen lintutietämys perustuu pääosin harrastajien havaintoihin. Mitä paremmat ja kattavammat tiedot yhdistyksellä on alueestaan, sitä paremmin se pystyy palvelemaan jäseniään ja toimimaan tavoitteidensa mukaisesti.

Tietojen kartuttamisessa voi auttaa suuntaamalla linturetkiä myös vähemmän retkeillyille alueille ja kirjaamalla havainnot Tiiraan. Varsinkin Pohjois-Suomessa on pinta-alaan nähden vähän harrastajia ja siksi myös vähän havaintoja. Esimerkiksi kotimaan lomamatkojen suunnittelussa voi käyttää hyväkseen tietoa alueista, joilta on vähän havaintoja.

Alla on kuvattu Tiiraan kirjattujen havaintojen jakautuminen 100 neliökilometrin ruutuihin (10 km x 10 km, koordinaatisto: ETRS-TM35FIN). Tarkastelussa ei ole mukana piha- ja pönttöbongaustapahtumien havaintoja ja paikka on valittu havainnoijan paikan mukaan.

Koko Suomen havaintokartta

Kartan ruudun väri ilmentää ruudulta kirjattujen havaintojen lukumäärä aikavälillä 2007-2019. Punaisilta ruuduilta on vähiten havaintoja ja mustilta ja sinisiltä eniten.

Alueelliset kartat

Suomi on jaettu alla olevissa tarkemmissa kartoissa seitsemään alueeseen. Kartoissa on myös lintuyhdistysten toimialueiden rajat. Karttakuvia suurentamalla pystyy tarkasti paikantamaan alueet, joilta havaintoja on vähemmän.

Etelä-Suomi (länsiosa) [1,6 MB], Etelä-Suomi (itäosa) [1,8 MB], Länsi-Suomi [1,8 MB], Keskinen Suomi [2,1 MB], Itä-Suomi [1,8 MB], Pohjois-Pohjanmaa – Kainuu [1, 7 MB] ja Pohjois-Suomi [1,5 MB].

Nollaruutuja maalla ja merellä

Vuoden 2020 aikana Tiiraan kirjattiin havaintoja kolmesta nollaruudusta (Sodankylä Törmäsvaara, Ilomantsi Ahvenlamminsuo ja Inari Kivi-Lompola). Muiden ruutujen osalta tämän sivun tiedot ovat ajan tasalla.

Suomen maa-alueille sijoittuu viisi kokonaista sadan neliökilometrin ruutua, joilta ei ole vuosilta 2007–2019 yhtään havaintoa. Näiden lisäksi raja-alueille sijoittuu 20 vähintään pieneltä osin Suomeen kuuluvaa ruutua, joista ei ole yhtään havaintoa. Näistä ruuduista seitsemän pinta-ala ei ole ihan pieni.

Ketkä ottavat haasteen vastaan ja kirjaavat tänä vuonna havaintoja maa-alueiden nollaruuduilta?

Nollan havainnon maa-alueruutujen karttoja (lihavoidut kokonaisia ruutuja): Enontekiö NierivaaraEnontekiö Salttijärvi ja Hietakero, Utsjoki BizusmarasInari Jänkäjärvi ja Laanaselkä, Sodankylä Törmäsvaara, Muonio Kaalamovuoma, Pelkosenniemi Kummitsoiva, Kuusamo HämeensuoSuomussalmi PurasIlomantsi Ahvelamminsuo.

Nollan havainnon ruutuja, joiden Suomeen kuuluva pinta-ala on hyvin pieni on kolmetoista. Valtaosa ruuduista sijaitsee joko kokonaan tai osittain rajavyöhykkeellä, minkä takia niiltä on vaikea tehdä havaintoja: Enontekiö BossovarriEnontekiö MarkkinaEnontekiö VallivaaraInari RovavaaraInari Kivi-Lompola, Savukoski Iso Kokkopää, Savukoski SiuloivanselkäSalla VarpuoivaKuhmo Mäntyvaara, Kuhmo Palonen ja Sikovaara, Ilomantsi Emä-Jorkka ja Kitee Koivusuo.

Merialueilla on hieman alle 200 ruutua, joilta ei ole havaintoja. Ne sijaitsevat ulkomerellä valtaosin Suomen sisäisen aluevesirajan ulkopuolella, joko kokonaan tai osittain Suomen ulkoisen aluevesirajan sisäpuolella. Suomen sisäisen aluevesirajan sisäpuolella ei ole yhtään kokonaista havainnotonta ruutua, mutta noin kolmekymmentä tyhjää ruutua sijaitsee osin (valtaosa pieneltä osin) sisäisen aluevesirajan sisäpuolella. Merialueella on ainakin kaksi sadan neliökilometrin ruutua, joilla on maata (luotoja tai saaria) ja joilta ei ole Tiirassa yhtään havaintoa: Lemland Flötjan ja Kökar Lägnoma.

Havaintojen jakautuminen kuukausittain

Alla olevista linkeistä voi tarkastella, minkä verran havaintoja on kirjattu kunakin kuukautena yhteensä.

Alla olevaan karttaan on kuvattu, kuinka monelta vuoden kuukaudelta ruudulta on havaintoja. Koko maan karttaa voi tarkastella myös tarkempana.

Havaintojen jakautuminen vuosien lukumääränä

Alla oleva kartta ilmentää kunkin vuoden havaintovuosien lukumäärää vuosina 2007-2019. Mustilta alueilta on havaintoja kaikilta vuosilta, mutta punaisilta vain yhdeltä vuodelta. Suuresta osasta ruutuja on kirjattu havaintoja kaikilta vuosilta. Myös tätä karttaa voi käyttää avuksi retkien suunnittelussa ja suunnata alueille, joilla havaintovuosia on vähän.

Kiitos kaikille Tiiraan havaintoja kirjanneille. Ilman teitä tiedot Suomen linnustosta olisivat merkittävästi heikommat, eikä näitäkään karttoja olisi ollut mielekästä tehdä.