Barnens fågelvecka

Barnens fågelvecka logo

Barnens fågelvecka  (Lasten lintuviikko) är ett fågelevenemang för skolor, daghem och övriga barngrupper. Idén med evenemanget är att bekanta sig med fåglar och fågelskådning genom att leta efter tecken på att fåglarna häckar. Det kallas häckning när fåglarna bygger bo och får ungar. Vi uppmuntrar alla barngrupper att bege sig på fågelutflykt oberoende av tidigare kunskap! Ni behöver inte känna igen fågelarter och vi lottar ut fina priser med fågeltema bland alla som deltar!

Barnens fågelvecka arrangeras igen 11−17.5.2020.
Skolklasser kan delta också på Outdoor Classroom Day

Du behöver inte känna igen fågelarter för att gå på utflykt i Barnens fågelvecka. Tanken är att tillsammans iaktta vad fåglarna gör. Hittar vi tecken på att de häckar? Fågelhäckningen intresserar både barn och vuxna. Att leta efter tecken på att fåglarna häckar är nästan som en detektivlek! Det finns gott om kostnadsfritt material för gruppens ledare. Evenemanget är kostnadsfritt, utan åldersgränser och ingen förhandsanmälan behövs.

I slutet av maj håller många fågelarter som bäst på med sin häckning och då är det lätt att få syn på och höra fåglar i alla miljöer. Ni kan gå på utflykt vart som helst t.ex. i trädgården, i närskogen, på åstranden eller fast på skolgården.

Delta

 • Hitta en trevlig grupp att delta med, t.ex. en skolklass, en klubb eller en familj.
 • Välj en lämplig dag under Barnens fågelvecka (11−17.5.)
 • Bekanta dig med materialet och skriv ut det du vill ha med.
 • Gör en utflykt och leta efter tecken på att fåglarna häckar.
 • Meddela era observationer via blanketten (öppen under evenemanget)

Evenemanget är kostnadsfritt och utan åldersgräns och ingen förhandsanmälan behövs.

Teckningar och foton

Skicka teckningar och foton från Barnens fågelvecka via evenemangets Facebook-sida eller till BirdLife (inka.plit@birdlife.fi eller BirdLife Suomi, Barnens fågelvecka, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors). Material som skickas in kan publiceras på evenemangets webbsajt och i andra av BirdLifes, Luonto-Liittos och Natur och Miljös publikationer.

Dela med dig av bilder och upplevelser i sociala medier med taggen #barnensfagelvecka (och #lastenlintuviikko).

lastenlintuviikko-piirros-kottarainen-PetriKuhno

Material

Övrigt material

Vilka tecken på häckning letar vi efter?

Det gör ingenting fastän ni inte hittar ett enda fågelbo. Det går att hitta många slags tecken på att fåglarna häckar fastän det inte finns ett bo i närheten:

 • Fågeln hämtar eller bär på bomaterial (t.ex. kvistar, gräs, mossa)
 • Fågeln bygger bo (t.ex. en hackspett hackar i ett träd)
 • Fågeln varnar eller anfaller ett rovdjur (t.ex. en kråka)
 • Fågeln besöker ofta en möjlig boplats (t.ex. under en takkant)
 • Fågeln bär på föda (t.ex. larver)
 • Fågeln ruvar i boet (sitter stilla)
 • Det hörs ljud av fågelungar från ett bo eller en holk
 • Fågelungarna har lämnat boet.

Ni kan hitta tecken på att fåglarna häckar fastän ni inte känner igen en enda fågelart! Läs mera i materialet här på webbsajten.

Hur beter man sig nära bon och ungar?

Om ni hittar ett fågelbo eller ungar:

 • Gå en bit bort så att fåglarna inte blir störda.
 • Rör er sakta och undvik oljud.
 • Om fågeln upptäcker er och börjar varna, gå längre bort.
 • När föräldrarna bara koncentrerar sig på boet och ungarna och inte bryr sig om er är ni tillräckligt långt borta.
 • Om det finns ungar i boet hämtar föräldrarna mat åt dem med upp till ett par minuters mellanrum.
 • Om det finns ägg i boet flyger inga fåglar nödvändigtvis ut och in, men i ett öppet bo kan man få syn på en ruvande fågel.
 • Rör inte bon, ägg eller ungar.
 • Alla fågelbon är fridlysta så man får inte störa eller förstöra dem.
 • Titta gärna på fåglarna på avstånd med kikare utan att störa dem.lastenlintuviikko-piirros-valkoposkihanhi-PetriKuhno


Barnens fågelvecka har arrangerats sedan år 2004 (på svenska sedan år 2019). Årligen deltar flera tusen barn och vuxna i evenemanget. Evenemanget arrangeras i samarbete av BirdLife Finland, Luonto-Liitto och Natur och Miljö.