Kuikka- ja kaakkurityöryhmät

BirdLife Suomen kuikka- ja kaakkurityöryhmien toimintaan kuuluu:

  • Kaakkurin ja kuikan kannan ja poikastuoton seuranta
  • Lajeihin liittyvä tutkimus, kuten pesimäbiologian ja muuttokäyttäytymisen selvittäminen
  • Tutkijoiden yhdyssiteenä toimiminen ja kuikkalintujen seurannan edistäminen
  • Kuikkalintujen ja niiden elinympäristöjen suojelu yhteistyössä BirdLifen kanssa
  • Kansainvälinen yhteistyö

Tutkimus

Kuikka ja kaakkuri olivat vuoden linnut 2010, jolloin lajien pesimäkanta selvitettiin koko maassa.

Kaakkurin muutosta, talvehtimisesta ja lintujen pesimäaikaisesta liikkumisesta on saatu tietoa muun muassa lukurenkain ja geologgerein. Kuikkien muuttoa on selvitetty satelliittiseurannan avulla. Maailman ensimmäiset satelliittikuikat saivat lähettimen syksyllä 2015.

Ryhmät järjestivät syksyllä 2013 kansainvälisen kuikkalintututkijoiden tapaamisen.

Työryhmä on myös julkaissut kuikka-ja kaakkuriaiheisia tutkimuksia ja uutisia Gavia-lehdessä.

Julkaisuja

Eklöf, K., Kosonen, L. & Virta, P. 2011: Vuoden laji – kaakkuri – Linnut-vuosikirja 2010: 36–39.

Virtanen, J., Lehtonen, P. & Kauppinen, J. 2012: Suomen kuikkakanta vuonna 2010 sekä arvioita poikastuotosta ja runsastumisen syistä – Linnut-vuosikirja 2011: 124–133.

Eklöf, K. 2013: Kaakkurin (Gavia stellata) rengastus ja rengaslöydöt Kanta-Hämeessä – Kanta-Hämeen linnut 32: 43–49.

Gavia-lehti nro1 | nro2 | nro3 | nro4 | nro5 | nro6

Yhteystiedot

Kaakkurityöryhmä
Kalevi Eklöf
juha.eklofmiukugmail.com
p. 0500 774 688

Kuikkatyöryhmä
Pekka Lehtonen
pelehtonenmiukugmail.com
p. 040 5211 538