Harvinaisuushavaintojen ilmoittaminen

Harvinaisuushavainto kannattaa ilmoittaa tuoreeltaan Tiira-lintutietopalveluun, kuten muutkin havainnot. Näin havainto on heti lintuharrastajien ja yhdistysten tiedossa, mikä voi auttaa esimerkiksi riittävän dokumentaation saamisessa.

Mahdollisimman pian havainnon tekemisen jälkeen harvinaisuushavainnoista täytetään harvinaisuus- eli RK-lomake, johon kirjataan perustiedot havainnoista, kuten paikka, aika ja havainnoitsijat sekä kuvataan havaintotilanne ja tuntomerkit, joiden perusteella laji tunnistettiin. Ilmoitukseen (lomakkeeseen) voi liittää myös kuvia, videolinkkejä tai äänitteitä.

Ilmoitukset alueellisista harvinaisuuksista lähetetään alueelliselle harvinaisuuskomitealle.

Valtakunnallisia suurharvinaisuuksia koskevat BirdLife Suomen rariteettikomitealle tarkoitetut havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea [at] birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle. Käsin täytetyt lomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta.

  • Lataa harvinaisuuslomake (RK-lomake):
    • RTF -tarkoitettu tietokoneella täytettäväksi
    • PDF -tarkoitettu tulostettavaksi ja käsin täytettäväksi
  • Lomakkeen täyttöohjeet