Harvinaisuushavaintojen ilmoittaminen

Harvinaisuushavainto kannattaa ilmoittaa tuoreeltaan Tiira-lintutietopalveluun, kuten muutkin havainnot. Näin havainto on heti lintuharrastajien ja yhdistysten tiedossa, mikä voi auttaa esimerkiksi riittävän dokumentaation saamisessa.

Mahdollisimman pian havainnon tekemisen jälkeen harvinaisuushavainnoista täytetään harvinaisuus- eli RK-lomake, johon kirjataan perustiedot havainnoista, kuten paikka, aika ja havainnoitsijat sekä kuvataan havaintotilanne ja tuntomerkit, joiden perusteella laji tunnistettiin. Lomakkeeseen voi liittää myös kuvia, videolinkkejä tai äänitteitä.

  • Lataa harvinaisuuslomake (RK-lomake):
    • RTF -tarkoitettu tietokoneella täytettäväksi
    • PDF -tarkoitettu tulostettavaksi ja käsin täytettäväksi
  • Lomakkeen täyttöohjeet

Valtakunnallisia suurharvinaisuuksia koskevat BirdLife Suomen rariteettikomitealle tarkoitetut havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea [at] birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle. Käsin täytetyt lomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta.

Ilmoitukset alueellisista harvinaisuuksista lähetetään alueelliselle harvinaisuuskomitealle.