Lintulive: metson soidin

Metsokukko soidinpaikalla 19.4.2022

Live-kameran lähetys metson soitimelta on päättynyt ja palaa keväällä 2023. Kiitos kaikille lähetystä seuranneille.

Kallioisella männikköalueella sijaitseva soidinpaikka on ollut käytössä vähintään yli 30 vuotta. Vuonna 1991 paikalla oli ainakin viisi soivaa metsokukkoa. Viime vuonna kolme kukkoa taisteli soidinpaikan hallinnasta, kunnes suurin ja komein kukko jäi lopulta kukkulan kuninkaaksi (ks. kooste viimevuotisista riistakameran videoista).

Metson soidin on kiihkeimmillään huhtikuun lopun ja toukokuun alun varhaisina aamuina. Koiraat saapuvat soidinpaikalle aamuhämärissä. Voimakkain kukko asettuu soidinpaikan keskelle. Ryhmäsoitimella metsokukot mittelevät voimiaan ja naaraat eli koppelot valitsevat parittelukumppaninsa soitimella parhaiten menestyneistä kukoista. Koppelot tarkkailevat aluksi soidinta kauempaa, mutta tulevat lähemmäs soitimen edetessä. Päivällä soidinpaikka on hiljainen.

 

Peitteisten metsien laji

Metso on suurin kanalinnuistamme: koiraan pituus nokasta pyrstön kärkeen on 75–90 senttimetriä ja naaraan noin 60 senttimetriä. Metso on peitteisten metsien laji, ja elinvoimaisten soidinpaikkojen verkosto on sille elämän edellytys.

Metsokannan hyvinvointia edistetään parhaiten huomioimalla metso metsäsuunnittelussa. Soidinpaikan keskeisintä osaa voi hakata enintään hyvin varovaisesti, jotta paikka säilyy metsolle sopivan peitteisenä. Myös soidinkeskusta ympäröiviä kukkojen päiväreviirejä on käsiteltävä varoen, jotta riittävä metsäpeitteisyys sekä kulkuyhteydet soidinkeskukseen säilyvät. Laajemmassa mittakaavassa on otettava huomioon metsäiset kulkuyhteydet soidinpaikkojen välillä, jotta yksittäiset soitimet eivät eristy muista.

Niin sanottu hullu metso on yleensä metsien pirstoutumisen vuoksi muista metsoista erilleen jäänyt yksilö, jonka hormonitoiminta on häiriintynyt lajikumppanien puutteen vuoksi. Hullut metsot käyttäytyvät pelottomasti ja saattavat soidinkamppailuja etsiessään käydä ihmisenkin kimppuun.

 

Tue BirdLifen lintukameroita

Lintuliveä metson soidinpaikalta tukee Elenia Oy.

 

Videotallenteita metson soitimelta:

Lisää tallenteita BirdLife Suomen YouTube-kanavalla