Pönttöbongauksen tuloksia

Kirjosieppo on vuodesta toiseen runsain Pönttöbongauksessa ilmoitettu pönttöpesijä. Kuva: Petri Vainio

Pönttöbongaus on järjestetty vuodesta 2013 alkaen. Vuosittain tapahtumaan osallistutaan noin 3 000 paikalla ja ilmoitetaan noin 30 000 pöntön tiedot. Noin puolet pöntöistä on vuosittain asuttuja ja pesimähavaintoja saadaan noin kolmestakymmenestä eri lintulajista.

Pönttöbongauksen tulokset kertovat yleisimpien pönttölintujemme, kuten kirjosiepon, tali- ja sinitiaisen ja kottaraisen pesimäkannan vaihtelusta, pesintöjen ajoittumisesta ja niiden onnistumisesta. Mitä pitempään pönttölintujen seuranta jatkuu, sitä arvokkaammaksi kerätyt havainnot muuttuvat.


Vuoden 2021 havainnot ja kartat lintujen pesinnöistä ja pesinnän vaiheesta

Tutustu aiempien Pönttöbongausten tuloksiin: