Linnut-vuosikirja 2020

Pääkirjoitus: Linnut ilmentävät luonnon kuntoa – Petri Ahlroth

Linnustonseuranta

Vuoden lintu 2020: Peltosirkku – esiintyminen, runsaus ja kannankehitys – Markus Piha & Tuomas Seimola

Talvilintujen alueelliset runsausmuutokset – Aleksi Lehikoinen & Ina Tirri

Ruokintapaikkojen linnuston talvenaikaiset vaihtelut 1991–2020 – Risto A. Väisänen

Vesilintujen keskitalven kannanarviot Suomessa tammikuun 2020 laskentojen perusteella – Aleksi Lehikoinen, Kim Kuntze, Mauri Leivo, Markku Mikkola-Roos & Tero Toivanen

Rengastusvuosi 2020 – rengastajat ahkeroivat huipputuloksen – Jari Valkama, Markus Piha & Ina Tirri

Petolintuvuosi 2020 – ei aihetta juhlaan – Juha Honkala, Markus Piha, Pertti Saurola & Jari Valkama

Viisi vuosikymmentä Suomen sääksikannan seurantaa: historiaa ja alustavia tuloksia – Pertti Saurola

Pitkäaikaissairaat mukana sääksien muutolla ja pesällä – Raimo Uusitalo

Harvalukuiset lintulajit Suomessa 2020 – Teemu Lehtiniemi

Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2020 harvinaisuushavainnot – Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kuitunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Tero Toivanen & William Velmala

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2020 – Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aleksi Mikola, Tarja Pajari & Mikael Rytkönen

Tiedonannot

Kaikkien aikojen sinipyrstövuosi 2020 – Ari Rajasärkkä

Eräiden lintulajien havaittavuus Lappeenrannan Vainikkalassa 1999–2018 – Seppo Löfgren

Maakotkan ravinto monipuolistumassa? – Pertti Koskimies & Seppo Sulkava (†)

Kaakkurin pesimätulos ja parimäärä Keski-Suomessa 2009–2020 – Jukka Virtanen

Lintuharrastajat kunnostavat ja hoitavat lintuvesiä – Tatu Itkonen

Tutkimus

Lintujen alueellinen uhanalaisuus 2021 – Teemu Lehtiniemi, Aleksi Lehikoinen, Aili Jukarainen, Markku Mikkola-Roos, Ari Rajasärkkä, Päivi Sirkiä, Juha Tiainen, Antti Below, Andreas Lindén, Jorma Pessa & Jari Valkama

Suomen tuulihaukkakanta on elpynyt epätasaisesti – Tapio Solonen

Talitiaisen elämä numeroina – Esa Lehikoinen

Lintulajien havaittavuus pesimäaikaisissa laskennoissa. Metsälajit – Pertti Koskimies