Linnut-vuosikirja 2019

Pääkirjoitus: Ikihongan leveät juuret – Aki Arkiomaa

Linnustonseuranta

Suomen maalintulajien tiheyssiirtymät – Aleksi Lehikoinen, Raimo Virkkala & Risto A. Väisänen

Sisämaan seurantapyynti (SSP): varpuslintujen kannanvaihtelu ja poikastuotto Suomessa ja Ruotsissa 1987–2019 – Markus Piha & Thomas Wenninger

Rengastusvuosi 2019 – punarintojen runsaus ilahdutti – Ina Tirri, Jari Valkama & Markus Piha

Petolintuvuosi 2019 oli kohtalainen – Heidi Björklund, Pertti Saurola & Jari Valkama

Suomen merikotkakanta elinvoimaisena 2020-luvulle – Jouko Högmander, Heikki Lokki, Toni Laaksonen & Torsten Stjernberg

Suomen räyskäkannan historia ja suojelutilanne sekä uudet tiedot talvehtimisesta – Patrik Byholm, Antti Below & Markus Piha

Suomen lintuasemien toiminta 2017–2019 – Kim Kuntze (toim.)

Harvalukuiset lintulajit Suomessa 2019 – Teemu Lehtiniemi

Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2019 harvinaisuushavainnot – Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kuitunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen & William Velmala

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2019 – Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aki Aintila & Mikael Rytkönen

Tiedonannot

Ravintoketjukunnostusta linnustonsuojelualueella – Ilkka Sammalkorpi, Pekka Rintamäki & Arto Hautala

Lintuharrastus elää PLY:ssä – Markku Saiha

Seilin lintuhavaintojen muutokset 1981–2018 – Miro Pietilä, Jari Hänninen, Katja Mäkinen & Jasmin Inkinen

Satelliittisääksien muuttoa voi seurata myös Facebookissa – Raimo Uusitalo

Kaksi kuikanpesää samalla luodolla – Matti Halttunen & Pekka Lehtonen

Tutkimus

Tunturihaukan ravinto Lapissa – Pertti Koskimies & Seppo Sulkava (†)

Ilmentävätkö isolepinkäiset myyräkantojen vaihteluja? – Tapio Solonen

Puurijärven kunnostuksen linnustovaikutukset – Markku Mikkola-Roos, Ilkka Sammalkorpi, Aili Jukarainen, Tapio Aalto & Risto Vilén

Suomen lintulajien ensihavaintojen aika- ja paikkatarkastelu – Teemu Paavola