BirdLife: punasotka rauhoitettava nyt

Punasotka. Kuva: Pertti Rasp

Mediatiedote 17.3.2018

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi. Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on kuitenkin vain välttämätön ensiapu. Vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

”Monen riistavesilintulajin väheneminen ja uhanalaistuminen on ollut vuosia tiedossa. Silti päättäjät ovat olleet haluttomia rajoittamaan edes kaikkein uhanalaisimpien lajien metsästystä. Myös luonnonsuojelualueiden hoidon rahoitus on pienentynyt, vaikka lintuvesien kunnostuksen tarve on tuotu tutkimuksissa toistuvasti esiin”, kommentoi BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

Punasotkan kannankehitys vuodesta 1994

 

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: brunand (punasotka), skrattmås (naurulokki), vigg (tukkasotka), sothöna (nokikana), stjärtand (jouhisorsa), bläsand (haapana), årta (heinätavi)

VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä

KUVA punasotkan kannankehityksestä vuodesta 1994

 

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 0400 749 786, teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry