Punasotka rauhoitettava

Punasotkan kannankehitys vuodesta 1994

Julkilausuma BirdLife Suomen edustajiston kevätkokous 2018:

Punasotka on yksi nopeimmin vähentyneitä lintulajeja Suomessa ja koko Euroopassa. Vähenemisen takia punasotka on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi ja maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi. Vaikka punasotkan väheneminen on laajalti tiedostettu, ei sen lainsäädännöllistä asemaa ole muutettu: punasotka on edelleen riistalintu, jota saa metsästää 20.8.–31.12.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt yli 90 prosenttia 1990-luvun puolivälistä. Suomen pesimäkannan tarkkaa kokoa ei tunneta. Mikäli taantumaa ei saada pysäytettyä, punasotka voi hävitä Suomen pesimälinnustosta lyhyessä ajassa.

Suomi on sitoutunut ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja toimimaan vähentyneiden eliölajien tilanteen parantamiseksi. Myös metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti siten, etteivät riistaeläinkannat vaarannu. Rajusti vähenevän lintulajin metsästäminen ei ole koskaan kestävää.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat Suomen hallitusta ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin vuoden 2018 linnun punasotkan rauhoittamiseksi. Lisäksi lintuasiantuntijat edellyttävät Suomelta merkittävää panostusta punasotkalle tärkeiden elinympäristöjen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesikohteiden hoitoon.

Punasotkan hyväksi tehtävä luonnonhoitotyö auttaa myös muita uhanalaisia riistavesilintuja. Niidenkin metsästystä on silti rajoitettava. Rajoituksia tarvitaan ainakin nokikanan, tukkasotkan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästykseen.

Maarianhaminassa BirdLife Suomen edustajiston kokouksessa 17.3.2018

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat