2021 ennätysmäärä sinipyrstöjä

Suomessa on vuonna 2021 havaittu ennätysmäärä sinipyrstöjä. Tiira-lintutietopalveluun kirjattujen havaintojen perusteella lajin runsaus on vuonna 2021 miltei kaksinkertainen verrattuna edelliseen ennätysvuoteen 2020 – ja yli kuusinkertainen verrattuna viime vuosien keskiarvoon.

Sinipyrstö on itäinen laji, joka pesii Suomessa levinneisyysalueensa länsireunalla. Lajin esiintymisessä on vuosien välillä huomattavaa vaihtelua, johon vaikuttaa erityisesti muuttoaikana toukokuussa vallitseva säätila. Lajin kanta on runsastunut Suomessa viime aikoina, joskin osa muutoksesta selittyy tehostuneella havainnoinnilla.

Sinipyrstöjen runsausindeksi (1.1.-14.6.) Suomessa vuosina 2007-2021. Indeksi on laskettu Tiiraan kirjattujen havaintojen perusteella tarkastelemalla runsautta 10×10 kilometrin ruuduissa. 

Sinipyrstöjä on vuonna 2021 havaittu poikkeuksellisen laajalla alueella. Laji runsaimmat esiintymät ovat vuosittain Koillismaan suunnilla, mutta vuonna 2021 havaintoja on kertynyt runsaasti koko lähes koko itäisestä Suomesta. Poikkeuksellisen laajasta esiintymisestä kertoo se, että reviiriä kuuluttavia lintuja on havaittu useita myös Oulun seudulla, Keski-Suomessa ja eteläisimmät aina Hämeessä asti.

Tiiran sinipyrstöhavainnot 14.6. mennessä vuosilta 2021, 2020 ja 2015.

Lajin esiintymistä Suomessa pitkään seurannut Ari Rajasärkkä arvioi Suomessa vuonna 2021 16.6. mennessä havaittujen sinipyrstöreviirien määräksi noin 850. Uusia reviirejä löytyy kuitenkin päivittäin ja tuhannen reviirin ”haamuraja” menee todennäköisesti rikki vielä myöhemmin kesällä. Lintujen todellinen määrä harvaan retkeillyssä itäisessä ja pohjoisessa Suomessa on varmasti vielä huomattavasti korkeampi.