Ennätysmäärä kaukomuuttajia huhtikuun alussa

Leppälintu. Kuva: Micha Fager.

Huhtikuun alkupuolella 2024 Suomessa havaittiin poikkeuksellisen runsaasti kaukomuuttajia. Moni laji myös saapui ennätysaikaisin. Erityisen paljon ajankohtaan nähden havaittiin esimerkiksi kirjosieppoja, leppälintuja ja haarapääskyjä. Nämä meillä pesivät pitkänmatkan muuttajat talvehtivat Afrikassa ja niiden päämuutto ajoittuu toukokuun alkupuoliskolle. Lajien keskimääräistä vuosiesiintymistä voi tarkastella täällä.

Kevään 2024 poikkeusesiintymistä selittää muutolle otolliset olosuhteet. Säätila oli Euroopassa huhtikuussa jo hyvin kesäinen, ja hellelukemia mitattiin Baltiaa myöten jo kuun alkupuoliskolla. Kuumassa kelissä ja etelänpuoleisissa virtauksissa lintujen muutto Afrikasta Suomeen eteni tavallista nopeammin. Uusia saapumisennätyksiä kirjattiin esimerkiksi leppälinnulle (Pyhtää 1.4.), pensastaskulle (Raisio 11.4.) ja ruokosirkkalinnulle (Helsinki 14.4.).

 

Leppälintu

Kevään ensimmäinen leppälintu havaittiin Pyhtäällä jo 1.4. – kyseessä on Suomen kautta aikain varhaisin saapuminen.

Yhteensä leppälintuja havaittiin 1.–15.4. yli 20. Määrä on lajille poikkeuksellisen suuri: esimerkiksi kolmena edellisenä keväänä lajista ei tehty lainkaan havaintoja huhtikuun alkupuoliskolla. Edellisenä ennätyskeväänä 2016 leppälintuja havaittiin samalla ajanjaksolla seitsemän.

Kevään 2024 leppälintuhavainnot painottuivat eteläiseen Suomeen, pohjoisin havainto tehtiin Vaasassa.

 

Kirjosieppo

Kevään ensimmäinen kirjosieppo kuvattiin Kouvolassa 3.4. Havainto on kautta aikain Suomen toiseksi aikaisin.

Kirjosieppohavaintoja kertyi huhtikuun alkupuoliskolla yhteensä 37. Määrä on ylivoimaisesti suurin tällä ajanjaksolla Suomessa Tiiran käyttöönoton (2006) jälkeen. Tyypillinen havaintomäärä lajille on huhtikuun alkupuoliskolla ollut yhdestä kahteen yksilöä, ja monina vuosina lajia ei ole havaittu lainkaan kuun ensimmäisellä puoliskolla.

Myös kirjosiepon osalta havainnot painottuvat eteläiseen Suomeen pohjoisimman havaintopisteen ollessa Vöyrissä.

 

Haarapääsky

Kevään ensimmäinen haarapääsky havaittiin Raaseporissa 1.4.

Huhtikuun alkupuoliskolla haarapääskyistä kirjattiin Tiiraan yhteensä 64 havaintoa yli 70 yksilöstä. Määrä on suurin tällä ajanjaksolla Suomessa havaittu. Edellisenä ennätysvuotena 2018 havaintoja kertyi vajaa 50. Keskimäärin haarapääskyjä on havaittu huhtikuun alkupuoliskolla vain kymmenisen yksilöä vuosittain.

Haarapääskyhavaintoja kertyi lähes koko maasta, ehtipä useampi yksilö aina Lappiin asti. Pohjoisin havainto tehtiin Inarissa.

 

Tuloksia tarkastellessa on hyvä tiedostaa, että Tiiran käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti alkuvuosien jälkeen ja myös havaintojen määrä on kasvanut, minkä vuoksi kaikkien vuosien aineisto ei ole aivan samanlainen. Tarkastellusta aineistosta ei myöskään ole poistettu kaikkia päällekkäisyyksiä eli samoja lintuja koskevia havaintoja.