Punasotkan väheneminen jatkuu

Punasotkat. Kuva: Petri Vainio

Punasotka on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi lintulajiksi. Valtakunnallisen vesilintukantojen seurannan mukaan sen pesimäkanta on vähentynyt vajaassa 40 vuodessa jopa 96 prosenttia ja kymmenessä vuodessa 69 prosenttia. Punasotka oli BirdLifen vuoden lintu vuonna 2018, jolloin niitä arvioitiin pesivän Suomessa enää 600–750 paria.­

Tiira-lintutietopalvelun havaintoaineisto vuosilta 2007–2024 kertoo punasotkan vähenemisen jatkuvan edelleen. Punasotkan keväiset yksilömäärät ovat jakson aikana pudonneet noin kolmannekseen, ja kevät 2024 oli lajille jakson huonoin. Päällekkäisten havaintojen poistamiseksi vertailussa on käytetty 5 x 5 kilometrin suuruisilla ruuduilla 1.3.–15.5. havaittuja maksimiyksilömääriä.

 

Punasotkan vähentyessä myös suuret kevätkerääntymät käyvät yhä harvinaisemmiksi. Kevään 2024 suurin punasotkakerääntymä oli 54 yksilöä Salon Isosuolla 21.4. Jaksolla 2007–2024 punasotkia on havaittu enimmillään 263 yksilöä Kouvolan Pyhäjärvellä 20.4.2010. Viimeisen kerran yli sadan punasotkan kevätkerääntymä on havaittu Suomessa vuonna 2019.