Ennätyksellisesti viiriäisiä, ruisrääkällä ja sirkkalinnuilla nousua

Ruisrääkkä. Kuva: Petri Vainio

Lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamien havaintojen perusteella Suomeen saapui touko-kesäkuun vaihteessa 2024 tavallista runsaammin yölaulajia. Laulajien runsaus johtunee harvinaisen lämpimästä loppukeväästä. Erityisen hyvä esiintyminen on ollut viiriäisellä.

Kesäkuun puoleenväliin mennessä viiriäisiä on kuultu Suomessa yhteensä noin 170 yksilöä. Lähes 20 viiriäisreviiriä on löytynyt niin Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Pirkanmaalta, Päijät-Hämeestä kuin Pohjois-Karjalastakin. Vuosien 2007-2024 Tiira-havaintojen vertailussa alkukesän esiintyminen on ylivoimaisesti paras. Kahteen viime vuoteen verrattuna viiriäisiä on havaittu noin nelinkertaisesti.

15.6. mennessä Tiira-lintutietopalveluun kirjatut viiriäisreviirit vuosina 2007–2024. Päällekkäisten havaintojen poistamiseksi vertailulukuna on käytetty neliökilometrin suuruisilla ruuduilla havaittujen maksimimäärien summaa. Viiriäisen kaltaisella kuuluvalla ja säännöllisesti paikkaa vaihtavalla lajilla menetelmä tuottaa lievän yliarvion: vuoden 2024 todellinen määrä on noin 170 eri yksilöä.

 

Myös ruisrääkällä on viime aikojen tasoon nähden ollut hyvä vuosi. Kahteen edellisvuoteen verrattuna rääkkiä on kuultu noin kolminkertaisesti. Havaintomäärä jää kuitenkin selvästi vuosista 2013–2014, jolloin monen yölaulajalajin kannat olivat huipussaan. Ruisrääkkiä oli huomattavan paljon myös aivan 2000-luvun alkuvuosina.

15.6. mennessä Tiira-lintutietopalveluun kirjatut ruisrääkkäreviirit vuosina 2007–2024. Vertailulukuna on käytetty neliökilometrin suuruisilla ruuduilla havaittujen maksimimäärien summaa.

 

Ruisrääkän tavoin myös viitasirkkalintu oli vuosina 2013–2014 huomattavan yleinen. Näistä huippuvuosista lajin reviirimäärät ovat sittemmin pudonneet noin neljäsosaan. Alkukesä 2024 on ollut lajille pitkästä aikaa hyvä: esiintyminen on paras vuoden 2016 jälkeen.

Sukulaislaji pensassirkkalinnun kanta on Suomessa ollut pitkään laskusuunnassa. Niukan linjalaskenta-aineiston perusteella lajin on arveltu vähentyneen noin kolmanneksen 40 vuoden aikana. Alkukesällä 2024 pensassirkkalintuja on havaittu hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna.

15.6. mennessä Tiira-lintutietopalveluun kirjatut pensas- ja viitasirkkalintureviirit vuosina 2007–2024. Vertailulukuna on käytetty neliökilometrin suuruisilla ruuduilla havaittujen maksimimäärien summaa.