BirdLifen kultainen ansiomerkki Matti Tynjälälle

Matti Tynjälä. Kuva: Annikki Tynjälä

BirdLife Suomi on myöntänyt kultaisen ansiomerkin oululaiselle Matti Tynjälälle yli 40 vuotta kestäneestä ansiokkaasta järjestö- ja tutkimustoiminnasta Oulun seudulla. Ansiomerkki luovutettiin eilen Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) 45-vuotisjuhlassa Oulussa.

Tynjälä on toiminut aktiivisesti PPLY:ssä sen perustamisesta saakka. Hän on hoitanut yhdistyksen ylläpitämää Tauvon lintuasemaa Mikko Ojasen kanssa 1970-luvulta lähtien. Tynjälä on itse aktiivinen rengastaja, ja hän on kouluttanut myös useita uusia rengastajia Tauvon lintuasemalla. Yhteensä Tynjälä on rengastanut yli 100 000 lintua. Tauvon lisäksi hän rengastaa lintuja Oulun Kempeleenlahdella. Tynjälä nimettiin vuoden rengastajaksi 2014.

Rengastuksen ohessa Tynjälä on tutkinut pajulinnun syysmuuttoa sekä merihanhen pesimäbiologiaa Perämerellä. Hän on ollut myös mukana tutkimassa pajulinnun ja hömötiaisen veriloisia. Joka vuosi hän inventoi Oulun Kempeleenlahden suojelualueen linnuston. Hän on ollut aktiivisesti mukana myös niin sanotuissa atlaskartoituksissa.

Vuonna 2001 hän oli mukana tekemässä yhteenvetoja Oulun arvokkaista luontokohteista ja kolme vuotta myöhemmin hän toimitti Oulun pesimälinnusto -kirjan ja oli mukana tuottamassa samasta aineistosta verkkosivuja.

Tynjälä oli perustamassa PPLY:n havaintoarkistoa 1970-luvulla ja on siitä lähtien ollut pitämässä sitä yllä. Hän on laatinut havaintokatsauksia, Tauvon lintuaseman raportteja sekä useita muita artikkeleita yhdistyksen lehteen. Lehden toimituskunnassa hän on ollut eri tehtävissä 1980-luvulta lähtien, ja yhdistyksen hallituksessa hän on ollut 10 vuotta.

Tynjälälle on myönnetty BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki vuonna 1998. Eilen hopeiset ansiomerkit luovutettiin Ari-Pekka Auviselle, Jari Kostetille, Petri Lampilalle, Ville Suorsalle ja Tapani Tapiolle.

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti poikkeuksellisen menestyksellisestä sekä hyvin pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintuharrastuksen, -tutkimuksen tai -suojelun edistämiseksi.

 

 

VALOKUVA Matti Tynjälästä vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä (kuva: Annikki Tynjälä)

LISÄTIETOJA

Matti Tynjälä, p. 041 433 8158, matti.tynjala(at)gmail.com

Esa Hohtola, puheenjohtaja, p. 040 751 5572, esa.hohtola(at)oulu.fi
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry