Tiira-lintutietopalvelun vuosi 2019 lukuina

Vuoden 2019 lopussa Tiiralla oli noin 33 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. Rekisteröityneet käyttäjät kirjautuivat järjestelmään vuoden aikana yli kaksi miljoonaa kertaa.

Vuonna 2019 Tiiraan kirjattiin noin 1,85 miljoonaa havaintoa. Vuoden lopussa palvelussa oli yhteensä yli 19,8 miljoonaa havaintoa 479 luonnonvaraisesta ja 43 ei-luonnonvaraiseksi tulkitusta lajista.

Havaintoja kirjasi lähes 27 000 eri henkilöä. Eniten havaintoja kirjannut käyttäjä kirjasi palveluun yli 40 000 havaintoa. Havaintoihin liitettiin noin 24 000 kuvaa tai muuta tallennetta. Vuoden lopussa Tiirassa oli yli 142 000 tallennetta.

Havaintoja kirjattiin lähes kaikkialta Suomesta. Sadan neliökilometrin (10 km x 10 km) ruutuja, joilta ei kirjattu Tiiraan yhtään havaintoa, oli lähinnä Pohjois-Suomen erämaissa. Alla olevaan kuvaan on koottu vuoden 2019 havaintojen jakauma sadan neliökilometrin ruuduilla. Mitä tummempi ruutu on, sitä enemmän ruudulta kirjattiin havaintoja. Kiitos kaikille Tiiraan havaintoja kirjanneille!

Pohjakartta: Maanmittauslaitos