Valkoposkihanhitilanne

Valkoposkihanhi. Kuva: Jan Södersved

Muutto etenee hitaasti

12.10.2021

Kulunut viikko toi vain vähän uutta valkoposkihanhitilanteeseen. Ennustetta huonommissa lentosäissä muutto edistyi vain vähän.

Suomessa on edelleen noin puolet arktisesta valkoposkihanhikannasta. Vaikuttaa siltä, että määrät ovat pienentyneet sekä idässä (Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa) että Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan aukeilla. Jakson suurin paikallisten hanhien määrä arvioitiin 9.10. Hollolan Sairakkalanjärvellä, 60 000 valkoposkihanhea. Jakson päivittäiset muuttajamäärät ovat olleet varsin pieniä, enimmillään muutamia tuhansia havainnointipaikkaa kohti. Suurin muuttajamäärä laskettiin 11.10. Karkkilan Pyhäjärvellä, noin 19 000 valkoposkihanhea.

Suomalaisen GPS-projektin valkoposkihanhet ovat myös hiukan siirtyneet lounaaseen. Keväällä asennetuista lähettimistä seitsemän hanhea on Saksassa, Ruotsissa ja Virossa, 16 Etelä-Suomessa ja enää viisi Itä-Suomessa. Noin 15 on edelleen mobiiliverkon ulkopuolella.

Hollantilaisprojektin GPS-hanhista vain kolme on enää pimennossa ja noin kymmenen on käynyt mobiiliverkon kantaman sisäpuolella, mutta nämä hanhet ovat edelleen Vienanmeren tienoilla. Kartassa näkyy länteen siirtyneiden 19 hanhen paikat, Suomessa on edelleen suurin osa näistä. Voidaan otaksua, että satojatuhansia valkoposkihanhia on edelleen Vienanmeren ja Novaja Zemljan välillä.

Alkanut viikko ei näytä muuttosäiden suhteen hyvältä, mutta syksyn edetessä linnut alkavat puskea talvialueita kohti vastatuuleenkin. Vienanmereltä Novaja Zemljalle asti on ollut viime päivinä enimmäkseen kohtalaista tai kovaa lounaistuulta. Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen ennustaa:

”Torstain kuluessa lännestä saapuu voimakas matalapaine kovien etelä- ja länsituulien sekä sateen kera, mikä taas tulppaa muuton viikonloppuun asti. Vasta maanantaina matalapaine siirtyy kunnolla Suomen itäpuolelle, jolloin muutolle todella hyvä pohjoinen kylmänpurkaus näyttäisi alkavan ainakin pariksi päiväksi. Silloin viimeistään Suomi tyhjenee isoista hanhiparvista.”

Lisätietoja:

Verkkosivu ajankohtaisesta hanhitilanteesta perustuu BirdLifen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteistyöhön. Satellittiseurantatiedot: NIOO-KNAW, Nelleke Buitendijk (n.buitendijk@nioo.knaw.nl) ja Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto. 


Valkoposkihanhet edelleen lähtövalmiina

5.10.2021

Kulunut viikko edisti ennusteiden mukaisesti vain vähän valkoposkihanhien muuttoa. Jonkin verran vaihtoa oli: uusia hanhia saapui arktisilta alueilta, Suomessa lintuja siirtyi lounaaseen ja osa jatkoi matkaansa ulkomaille.

Valkoposkihanhien painopiste on siirtynyt yhä selvemmin Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueelle. Yli 50 000 yksilön paikallisparvia arvioitiin kuudella paikalla Askolassa, Hollolassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa ja Orimattilassa. Jakson suurimmat määrät arvioitiin 2.10. Kouvolan Teutjärvellä (120 000 hanhea) ja 4.10. Lapinjärven Lapinjärvellä (100 000 hanhea). Suurin muuttajamäärä laskettiin 3.10. Raaseporin Pohjassa, 35 000 valkoposkihanhea. Arktisilta alueilta lintuja on tullut kuluneen viikon aikana vähemmän kuin Suomesta on muuttanut lintuja pois.

Suomalaisten ja hollantilaisten satelliittiseurannan valkoposkihanhet vahvistavat arviota: muutama lintu on jättänyt Suomen, Itä-Suomesta on jatkunut pakkautuminen Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen pelloille ja edelleen vajaa kolmasosa lähetinlinnuista on mobiiliverkon ulkopuolella. Yhdistetyssä aineistossa (jossa ei ole mukana syksyllä 2021 kiinnitettyjä lähettimiä) Suomen on ohittanut kymmenen, Etelä-Suomessa on 27 sekä Karjalassa ja Savossa kymmenen GPS-hanhea. Mobiiliverkon ulkopuolella olevista osa lienee kuollut tai GPS-lähetin on sammunut, joten tarkkaa käsitystä vielä arktisilla alueilla olevien hanhien määrästä ei ole.

Syksyn edistyessä linnut voivat muuttaa huonoimmillakin säillä, joten ruuhkapäivien ennustaminen on vaikeampaa. Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen:

”Voimakkaat ja lämpimät vastatuulivirtaukset estävät valkoposkihanhien muuttoa Suomessa ja Venäjällä parina lähipäivänä. Perjantain-lauantain tienoilla ennusteissa vahvistuu uusi korkeapaine Suomen pohjoispuolelle, jolloin hanhien lähtöalueiden tuuli heikkenee ja sää on hyvä niiden loppuryntäykselle. Sen jälkeen sää mahdollisesti taas huononee.”

Verkkosivu ajankohtaisesta hanhitilanteesta perustuu BirdLifen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteistyöhön. Satellittiseurantatiedot: NIOO-KNAW, Nelleke Buitendijk (n.buitendijk@nioo.knaw.nl) ja Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto. 


Valkoposkihanhia suuria määriä Suomessa

28.9.2021

Viikon aikana valkoposkihanhen muutto eteni Suomessa, mutta arktisilta alueilta ei lintuja juuri saapunut lisää. Sateiset säät ja vastatuulet ovat pidätelleet suurinta osaa arktisesta kannasta Kaakkois- ja Itä-Suomessa.

Maamme rajojen sisällä siirtymistä on tapahtunut koko ajan. Valkoposkihanhien painopiste on siirtynyt selvemmin Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan peltoalueille, Pohjois-Karjalassa määrät ovat puolestaan selvästi pienentyneet. Syksyn 2020 tapaista hanhien leviämistä pohjoisemmaksi ei ole tapahtunut. Tällöin tuhansia valkoposkihanhia havaittiin Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata myöten.

Suurimmat paikalliskerääntymät on ilmoitettu perinteisiltä yöpymisjärviltä: 22.9. Iitin Sääskjärveltä ilmoitettiin peräti 200 000 valkoposkihanhea ja Kouvolan Teutjärveltä samana päivänä 150 000 lintua. Etelä-Karjalassa suurin yhdeltä paikalta havaittu määrä samalla jaksolla oli 30 000 ja Pohjois-Karjalassa enää 20 000 valkoposkihanhea.

Muutto piristyi sateen jälkeen sunnuntaina ja maanantaina 26.–27.9., jolloin useassa havaintopisteessä Helsingistä Etelä-Savoon havaittiin yli 10 000 valkoposkihanhen muuttoja. Osa Suomessa oleilleista valkoposkihanhista siirtyi tällöin rajojemme lounaispuolelle. Esimerkiksi 26.9. Viron Pôôsaspeassa laskettiin 38 000 muuttavaa valkoposkihanhea ja Pohjois-Saksaankin on ehtinyt jo kymmeniä tuhansia valkoposkihanhia.

Satelliittilähetinhanhista suurin osa on edelleen Suomessa. Maanantaina suomalaisprojektin noin 45 valkoposkihanhesta kuusi oli Saksassa, Ruotsissa ja Virossa, hollantilaisprojektin noin 25 hanhesta kaksi oli Ruotsissa ja Virossa. Yhdistetyssä aineistossa Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan alueella oli 21, Pohjois-Karjalassa seitsemän, Etelä-Karjalassa viisi, Etelä-Savossa kaksi ja Pohjois-Savossa yksi GPS-valkoposkihanhi. Mobiiliverkon ulkopuolella lienee vielä parikymmentä valkoposkihanhea.

Kiteellä asennettiin 20.9. kaksikymmentä uutta GPS-lähetintä valkoposkihanhille. Lähettimen saaneet valkoposkihanhet hajaantuivat melkoisesti, sillä jo tiistaina viisi oli matkannut Kymenlaakson tienoille. Osa on edelleen kiinniottoalueella, osa Etelä-Karjalassa.

Perinteinen päämuuttoaika on nyt käsillä, mutta riittääkö arktisilta alueilta enää isoja muuttoja? Havaittujen määrien ja GPS-hanhien perusteella noin kolmasosa kannasta lienee vielä arktisilla alueilla. Myöskään muita hanhilajeja ei ole nähty päämuuton veroisesti, joten lumettomalla tundralla lepäilee vielä paljon hanhia.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen ennustaa:

”Valkoposkihanhien muuttoa jarruttava sääjakso jäi ennustettua lyhyemmäksi, kun Suomeen asettautui vahva korkeapaine viikonloppuna. Hyvä muuttosääjakso huononee vähitellen näinä päivinä, mutta hanhia ehtii vielä lähteä Suomesta pois. Korkeapaine siirtyy kaakkoon ja Suomessa voimistuu viikonlopuksi melko lämmin etelänpuoleinen vastatuulivirtaus. Sen takia viikonloppuna ja ensi viikon alussa ei hanhimuuttoa ole odotettavissa. Jäljellä oleva loppujoukko pysyttelee samoilla seuduilla paikallisina.”

Verkkosivu ajankohtaisesta hanhitilanteesta perustuu BirdLifen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteistyöhön. Satellittiseurantatiedot: NIOO-KNAW, Nelleke Buitendijk (n.buitendijk@nioo.knaw.nl) ja Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto. 

 


Valkoposkihanhien muutto pari viikkoa etuajassa

21.9.2021

Valkoposkihanhet käyttivät hyväkseen myötätuulta ja muuttivat viikon aikana Venäjän arktisilta alueilta suurin joukoin kohti talvialueitaan.

Keskiviikkoaamuna 15.9. koettiin ajankohtaan nähden harvinaisen kova muuttorynnistys. Aamuvarhaisella muuttajat törmäsivät Tohmajärven ja Kiteen päällä sadealueeseen, jolloin ne lähtivät kiertämään sadealuetta lännen puolelta. Suurin muuttajalukema laskettiin Tohmajärven Nikunvaarassa: 46 000 muuttavaa. Seuraavina päivinä muutto jatkui heikentyneenä ja lintuja laskeutui edelleen paikalliseksi etenkin Keski-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson isoille peltoaukeille. Jakson suurimmat paikalliskertymät olivat 16.9. Lappeenrannan Joutsenon 62 000 ja 17.9. Iitin Sääksjärven 70 000.

Seuraava voimakas muuttoaalto tapahtui itäkoillistuulessa 18.–19.9. Muuttoviuhka oli edellistä leveämpi ja ulottui syvälle Savoon. Suurimmat muuttajalukemat laskettiin Puruvedeltä Savonlinnasta lauantaina 72 000 ja sunnuntaina 79 000. Paikallismäärät eivät kasvaneet, sillä iso osa aiemmin laskeutuneista jatkoi muuttoaan. Viikonlopun suurimmat paikallisparvet käsittivät Iitin Sääksjärven 50 000 ja Tohmajärven Värtsilän 45 000 valkoposkihanhea.

Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen valkoposkihanhitutkimuksen GPS-hanhet kertoivat samaa tarinaa: yli puolet lähetinhanhista oli Suomessa tai ohittanut sen, loput ovat edelleen arktisilla alueilla. Tiistaiaamuna neljä oli jättänyt Suomen, nopeimmat olivat jo Tanskassa. Kymenlaakson, Itä-Uusimaan ja Päijät-Hämeen rajojen tuntumassa oli yhdeksän, Etelä-Savossa kolme, Etelä-Karjalassa neljä, Pohjois-Savossa yksi ja Pohjois-Karjalassa seitsemän GPS-valkoposkihanhea. Kaikkiaan keväällä Pohjois-Karjalassa 50 lähettimillä pannoitetuista valkoposkista noin 45 on edelleen toiminnassa.

Mitä on odotettavissa säiden puolesta tutkija Jarmo Koistinen Ilmatieteen laitokselta:

Hyvä muuttosää kestää keskiviikkoon asti. Torstaista viikonloppuun melko lämmin kaakkoisvirtaus vallitsee Pohjois-Venäjällä ja viikonloppuna lämmin ja sateinen lounaisvirtaus. On odotettavissa, että keskiviikon jälkeen muutto lähes pysähtyy. Hanhet, jotka ovat vielä jääneet ruokailemaan Suomeen tai Venäjälle voivat olla paikallisina vähintään viikon verran, koska sopivia myötätuulia ei ole näköpiirissä. Mitään kiirettähän niillä ei vielä ole muuttamiselle.”

Verkkosivu ajankohtaisesta hanhitilanteesta perustuu BirdLifen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteistyöhön. Satellittiseurantatiedot: NIOO-KNAW, Nelleke Buitendijk (n.buitendijk@nioo.knaw.nl) ja Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto. 

 


Valkoposkihanhien muutto alkoi

16.9.2021

Arktisten valkoposkihanhien muutto alkoi varsin rauhallisesti perjantaina 10.9. jatkuen sunnuntaihin. Eniten havaittiin Pohjois-Karjalassa, jossa määrät jäivät muutamiin tuhansiin. Ensimmäinen suuri muuttoryntäys tapahtui keskiviikkona 15.9., jolloin Suomeen saapui runsaasti lisää hanhia. Parhailla muutontarkkailupaikoilla valkoposkihanhimäärät nousivat jo kymmeniin tuhansiin. Eniten 46 000 muuttavaa ymmättiin Tohmajärvellä. Hanhet laskeutuivat valtaosin Suomeen ruokailemaan ja määrät nousivat muutamilla kohteilla nopeasti viisinumeroisiksi. Eniten laskettiin Kouvolan Muhniemestä, missä ruokaili 15.9. iltapäivällä jo 50 000 valkoposkihanhea.

Sadonkorjuu on kesken ainakin pohjoisimmissa maakunnissa, joissa laskeutumista hillinnee siellä korkea kasvusto. Tutkimusten mukaan valkoposkihanhi ei laskeudu mielellään yli 12 cm korkeaan kasvustoon petojen  saalistuksen välttämisen vuoksi. Etelämpänä sen sijaan iso osa pelloista on jo puitu.

Suomen pesimäkantaan lukeutuvia valkoposkihanhia on viime päivinä havaittu eniten Helsingissä, Mynämäellä ja Porissa, joissa kaikissa yli 4000.

Pesimätuloksesta arktisella alueella ei ole tietoa, mutta saksalaisvenäläinen retkikunta raportoi valkoposkihanhen tärkeimmällä pesimäalueella Kolguevin saarella olleen kesällä poikkeuksellisen kuivaa ja hanhia nähtiin tavallista vähemmän. Onko kuivuus vaikeuttanut pesimäaikaista ja sen jälkeistä ravinnonsaantia jää nähtäväksi. Voi olla, että pesimättömät ja pesinnässään epäonnistuneet hanhet aloittavat muuttonsa hiukan varhemmin ja isommalla joukolla.

Syksyn valkoposkihanhiseurannassa auttaa satelliittilähetinhanhien paikannukset. Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston projektissa asennettiin keväällä Pohjois-Karjalassa 50 lähetintä, joista muutama on hiljennyt. Näistä hanhista kymmenen on havaittu Suomessa. Hollantilaisessa projektissa on jäljellä ilmeisesti noin 30 toimivaa lähetintä. Yhdistetyllä aineistolla pystyy arvioimaan muuton kulkua jo varsin hyvin.

Ilmatieteen laitoksen tutkijan Jarmo Koistisen muuttoennuste: ”Valkoposkihanhien syysmuuton tavanomainen huippuvaihe alkaa vasta viikon päästä, mutta Pohjois-Venäjällä on sattumalta juuri nyt viikoksi eteenpäin oikein sopivaa kylmää myötätuulivirtausta. Linnut lähtevät tulemaan Barentsinmeren rannikoilta kohti Vienaa ja Suomea. Niinpä tämän viikon aikana on odotettavissa hanhimäärien selvä kasvu.

Pohjoistuuli vienee ennusteen mukaisilla tuulilla suuren osan lounaaseen pyrkivistä valkoposkihanhista Venäjän puolelta ohi Suomen ja voi olla, että iso osa hanhista matkaa hyvällä myötätuulella kauemmaksi kuin tavallisesti. Kyseessä on kuitenkin vasta ensimmäinen huippu, varsinainen päämuutto tapahtunee syyskuun lopussa ja lokakuun alussa.

 

Verkkosivu ajankohtaisesta hanhitilanteesta perustuu BirdLifen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteistyöhön. Satellittiseurantatiedot: NIOO-KNAW, Nelleke Buitendijk (n.buitendijk@nioo.knaw.nl) ja Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto.