Vesilintujen talvikanta selvitetään – osallistu laskentoihin tammikuussa!

Micha Fager

Suomen talvehtivat vesilinnut lasketaan 1.-18.1.2016. Laskentaa tarvitaan, koska Suomessa talvea viettävien vesilintujen kokonaismäärää tai linnuille tärkeimpien alueiden sijaintia ei tunneta. Laskentatuloksia voidaan käyttää esimerkiksi suojelualueverkoston täydentämisessä.

Laskennat järjestävät BirdLife Suomi, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suomen ympäristökeskus.

Tammikuussa selviää, paljonko alleja Suomessa nykyisin talvehtii.

 

Miten osallistut?

Retkeile vesistöjen äärellä 1.-18.1., laske vesilinnut valitsemistasi pisteistä ja ilmoita havainnot Tiiraan.
Ennen laskentaa kannattaa katsoa Tiirasta, mistä päin ei ole vielä ilmoitettu vesilintuhavaintoja ja valita retkikohde sen mukaan.
Laskennat kannattaa keskittää sisä- ja välisaaristoon ja jäätilanteen mukaan myös sisämaahan.
Turun (TLY) ja Helsingin seudun Lintutieteellinen Yhdistyksen (Tringa) alueilla voit ilmoittautua etukäteen ja varata laskenta-alueen.
Jos sinulla on talvilintulaskentareitti, sillä tehdyt havainnot kelpaavat, vaikka laskenta olisikin tehty ennen vuodenvaihdetta.

Miten havainnot ilmoitetaan?

Ilmoita kaikki havainnointipisteestä havaitsemasi vesilinnut (mukaan lukien nokikana ja ruokkilinnut) Tiiraan.
Havainnointipisteeksi merkitään se piste, josta katsoit merelle tai järvelle. Muista merkitä myös havainnointipaikan tarkkuus.
Kirjaa havainnon lisätiedoksi koodi ”VLL”, joka kertoo, että kyseisestä pisteestä on laskettu kaikki siitä havaitut vesilinnut. Muista merkitä koodi kaikkiin pisteestä tehtyihin havaintoihin. Huomaa, että koodi laitetaan lomakkeen alaosassa olevaan lisätietokenttään, ei havaintoriville.
Jos johonkin pisteeseen ei näy ainuttakaan vesilintua, ilmoita havainto ”vesilintu 0” (lajiksi vesilintu, lukumääräksi 0) ja kirjoita lisätietoihin koodi ”VLL”.
Merkitse ainakin isoille parville ja harvalukuisille lajeille myös linnun paikka ja paikan tarkkuus, sillä yksi projektin tavoitteista on selvittää linnuille tärkeitä talvehtimisalueita.
Mikäli yhteen pisteeseen näkyy useita saman lajin suuria parvia, jotka sijaitsevat toisistaan huomattavasti erillään, kannattaa ne ilmoittaa omina havaintoinaan. Tällöin on tärkeää, että havainnoissa on myös kellonaika, joka kertoo parvien näkyneen samaan aikaan.
Jos samaan pisteeseen näkyy yksi suuri parvi ja lisäksi tätä selvästi pienempiä ryhmiä, merkitään linnun paikaksi isomman parven sijainti. Kun linnut ovat hajallaan isolla alueella, voidaan linnun paikaksi kirjoittaa niiden summittainen keskipiste ja linnun paikan tarkkuudella (esim <1 km) kerrotaan, että linnut olivat hajallaan.
Myös sukupuoli- ja ikäjakaumia on hyvä ilmoittaa.
Jokainen ilmoitettu havainto, myös nollatieto, on tärkeä!

Kysy lisätietoja:

Luomuksen linnustonseuranta
linnustonseuranta(at)luomus.fi

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, BirdLife Suomi
tero.toivanen(at)birdlife.fi