Suomessa talvehtivien vesilintujen laskenta meneillään

Tukkasotkaparvi. Kuva: Aleksi Lehikoinen

Mediatiedote 3.1.2020

Leudon alkutalven ansiosta Suomeen on jäänyt talvehtimaan runsaasti vesilintuja. Vuodenvaihteessa käynnistyneissä lintuharrastajien toteuttamissa laskennoissa selvitetään talvehtivien vesilintujen lukumäärä. Laskenta on osa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Tammikuussa vesilintulaskentoja tehdään Suomen lisäksi laajalti eri puolilla maailmaa, mikä tuottaa hyvän kokonaiskuvan lintukantojen koosta ja talvilevinneisyyden muutoksista. Itämeren alueen kattavat laskennat toteutettiin edellisen kerran neljä vuotta sitten. Tällöin Suomesta löytyi noin 175 000 talvea uhmaavaa vesilintua. Vesilintujen talvehtimisalueet ovat siirtyneet kohti pohjoista ilmaston lämpenemisen myötä.

Leuto alkutalvi on ollut talvehtiville vesilinnuille suotuisa. Tämän vuoden vesilintumäärä onkin todennäköisesti neljän vuoden takaista suurempi”, kertoo suojeluasiantuntija Tero Toivanen BirdLife Suomesta.

Laskentoja koordinoivat Suomessa BirdLifen lisäksi Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus sekä Suomen ympäristökeskus. Ensimmäiset laskentatiedot on jo kirjattu BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalveluun. Esimerkiksi Ahvenanmaan saaristossa on monin paikoin havaittu tuhansien tukkasotkien parvia. Suuria laulujoutsenparvia viivyttelee vielä Etelä-Suomen sisämaassakin.

Vesilintulaskentoja tekevät vapaaehtoiset laskijat ja kuka tahansa voi osallistua. Tieto Suomen linnuston muutoksista perustuu lintuharrastajien vapaaehtoistyöhön useiden vuosikymmenten ajalta”, intendentti Aleksi Lehikoinen Luomukselta kiittelee.

Laskentojen alustavaa yhteenvetoa voidaan odottaa jo lopputalvesta, mutta lopulliset kannanarviot laaditaan vasta, kun avomerellä tehtävien lentolaskentojen tulokset on analysoitu. Vuoden 2016 vesilintulaskentojen tulokset on julkaistu BirdLife Suomen Linnut-vuosikirjassa.

 

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: vigg (tukkasotka), sångsvan (laulujoutsen)

VALOKUVA tukkasotkaparvesta julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Aleksi Lehikoinen) mainittava

LISÄTIETOJA

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 010 406 6203, tero.toivanen@birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

intendentti Aleksi Lehikoinen, p. 045 137 5732, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus