Vuoden lintuyhdistys on Lapista

Pohjakuva (Yrjö Kokko -lintutorni, Enontekiö): Eija Leppänen

Mediatiedote 21.3.2021

BirdLife Suomi on valinnut vuoden 2021 lintuyhdistykseksi Lapin lintutieteellisen yhdistyksen. Valinta perustuu esimerkillisesti toteutettuihin lintukartoituksiin laajalla toimialueella sekä aktiiviseen yleisötoimintaan.

 

Lapin lintutieteellinen yhdistys on vuodesta toiseen toteuttanut esimerkillisesti lintukartoituksia huolimatta siitä, että yhdistyksen toimialue on hyvin suuri. Siihen kuuluu Lapin maakunta Meri-Lappia lukuun ottamatta.

Esimerkiksi tietyn lajin esiintymistä kartoittavat vuoden lintu -hankkeet on suunniteltu hyvissä ajoin, niistä on tiedotettu selkeästi ja tuloksilla on saatu kattava kuva kyseisen lajin esiintymisestä koko Lapin alueella.

Yhdistys on myös järjestänyt runsaasti opastettuja retkiä sekä muita yleisötapahtumia. Esimerkiksi Lasten lintuviikolla toukokuussa on tehty kymmeniä koululaisretkiä ja uusille harrastajille tarkoitetuilla lintuharrastuskursseilla on ollut useamman kerran yli 100 osallistujaa. Lapin asukaslukuun suhteutettuna myös Pihabongaukseen ja muihin valtakunnallisiin lintutapahtumiin on alueella osallistuttu aktiivisesti.

Viime vuodesta lähtien yhdistyksessä on toiminut myös nuorisojaosto, jota luotsaa viime syksynä vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittu Akseli Myllyneva.

Lapin lintutieteellinen yhdistys on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. Se on perustettu vuonna 1973, ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 400 jäsentä.

BirdLife Suomi on maamme lintuyhdistysten keskusjärjestö, jolla on 30 jäsenyhdistystä. Vuoden lintuyhdistys on nimetty vuodesta 1980 lähtien. Lapin lintutieteellinen yhdistys on valittu vuoden lintuyhdistykseksi aiemmin vuonna 1999.

 

LISÄTIETOJA

puheenjohtaja Olli-Pekka Karlin, p. 050 4414 784, puheenjohtaja(at)lly.fi
Lapin lintutieteellinen yhdistys ry

järjestökoordinaattori Inka Plit, p. 010 406 6201, inka.plit(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry