BirdLife Suomi Linturetkellä. Kuva: Lauri Hänninen.  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Rariteettikomitea
Rariteettikomitea (RK) aloitti toimintansa edesmenneen Suomen Lintutieteellisen yhdistyksen toimeksiannosta vuonna 1975. Tällainen asiantuntijaelin kansallisten lintuharvinaisuuksien arvioimiseksi oli perustettu Iso-Britanniassa jo vuonna 1958, Tanskassa 1965 ja Ruotsissa 1972. Lintumies-lehdessä julkaistussa RK:n perustamista taustoittavassa artikkelissa RK:n tavoitetta kuvattiin näin: ”Rariteettikomitean päätehtävänä on tarkastaa yhdenmukaisella tavalla Lintumies-lehdessä tai Ornis Fennicassa julkaistaviksi tarkoitetut havainnot niin ettei tämä työ ole enää toimittajien vastuulla. Samalla komitean tarkoituksena on kohottaa havaintojen luotettavuustasoa kouluttamalla tuntomerkkien ja havaintotilanteen mahdollisimman tarkkaan tallentamiseen, antamalla asiantuntevaa opastusta havainnoitsijoille tiedottamalla uusista tuntomerkeistä ja entisten käyttökelpoisuudesta ja yleensä tähdentämällä suurta kriittisyyttä maastomäärityksissä. Lisäksi se voi antaa määritysapua hankalissa määritystapauksissa, osallistua suomenkielisen nimistön tarkistustyöhön jne.

RK:lle tarkoitetut havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (osoitteeseen rariteettikomitea [at] birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle. Paperilla palautettavat lomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta.

Maakunnallisesti merkittävät havainnot tarkastetaan BirdLife Suomen jäsenyhdistysten alaisissa aluerariteettikomiteoissa (ARK).