BirdLife Suomi Linturetkellä. Kuva: Lauri Hänninen.  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Minimisuositus lintuhavaintojen ilmoittamiselle
Lintuyhdistykset keräävät ja julkaisevat oman alueensa lintuhavaintoja. Sen vuoksi yhdistykset ovat kiinnostuneita harrastajien yhdistyksen toimialueella tekemistä lintuhavainnoista.

Tämä suositus antaa valtakunnalliset minimiohjeet siitä, millaisten havaintojen ylöskirjaaminen ja ilmoittaminen yhdistykselle on suositeltavaa.

Internet-aikakautena Tiira-lintutietopalvelun avulla voit pitää omaa sähköistä lintuhavaintokirjaa ja samalla havaintosi ovat myös yhdistyksen käytössä eli ilmoitettu yhdistykselle. Mitään muuta ei tarvitse tehdä kuin kirjoittaa havainto Tiiraan. Koska Tiira on jokaisen harrastajan oma havaintopäiväkirja, voi kukin harrastaja kirjata järjestelmään ihan mitä - oikeita - lintuhavaintoja vain haluaa.

Tiiraan on suositeltavaa kirjata vähintään:

Kaikki havainnot seuraavista lajeista:
Pikkujoutsen, lyhytnokkahanhi, harmaasorsa, allihaahka, viiriäinen, pikku-uikku, kattohaikara, haarahaukka, merikotka, arosuohaukka, niittysuohaukka, sinisuohaukka, piekana, maakotka, tunturihaukka, muuttohaukka, kiiruna, luhtakana, luhtahuitti, ruisrääkkä, liejukana, keräkurmitsa, merisirri, etelänsuosirri, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, heinäkurppa, mustapyrstökuiri, rantakurvi, leveäpyrstökihu, tunturikihu, isolokki, pikkukajava, pikkutiira, mustatiira, etelänkiisla, turkinkyyhky, turturikyyhky, tunturipöllö, hiiripöllö, lapinpöllö, kehrääjä, kuningaskalastaja, harjalintu, harmaapäätikka, valkoselkätikka, pikkutikka, pohjantikka, kangaskiuru, tunturikiuru, lapinkirvinen, sitruunavästäräkki, virtavästäräkki, koskikara, sinipyrstö, mustaleppälintu, sepelrastas, kirjokerttu, pikkukultarinta, idänuunilintu, lapinuunilintu, taigauunilintu, viiksitimali, pyrstötiainen, lapintiainen (Lapin ulkopuolelta), pähkinänakkeli, vuorihemppo, kirjosiipikäpylintu, nokkavarpunen, pohjansirkku ja peltosirkku.

Pesintään/reviiriin viittaavat havainnot seuraavista lajeista:
Valkoposkihanhi, metsähanhi, ristisorsa, heinätavi, lapasotka, mustalintu, pilkkasiipi, alli, uivelo, riekko (ei Pohjois-Suomesta), peltopyy, kaakkuri, mustakurkku-uikku, merimetso, kaulushaikara, harmaahaikara, päiväpetolinnut (eli haukat ja kotkat), tylli, suosirri, lapinsirri, karikukko, suokukko, punakuiri, vesipääsky, merikihu, selkälokki, pikkulokki, riskilä, ruokki, uuttukyyhky, kaikki pöllöt, käenpiika, satakieli, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu, viitakerttunen, luhtakerttunen, rastaskerttunen, pikkusieppo, kuhankeittäjä, isolepinkäinen, kuukkeli, mustavaris ja tundraurpiainen.

  • reviirillä tarkoitetaan sopivassa elinympäristössä sopivaan aikaan tavattua yksilöä, jonka käyttäytyminen (esim. laulu) viittaa reviiriin.

Talviaikaiset havainnot seuraavista lajeista:
Peltopyy, merimetso, uuttukyyhky ja isolepinkäinen.

Sisämaahavainnot seuraavista lajeista:
Merihanhi, ristisorsa, räyskä ja riskilä.

Sisämaan reviiri-/pesimähavainnot seuraavista lajeista:
Kanadanhanhi, punajalkaviklo ja rytikerttunen.

Minimisuosituksen mukaisista havainnoista on syytä kirjata ylös mahdollisimman paljon lisätietoja, kuten linnun sukupuoli, ikä ja tila sekä erityisesti linnun paikka niin hyvällä tarkkuudella kuin mahdollista (ei tarvita muuttohavainnoista). Tämä helpottaa kokonaisyksilömäärien selvittämistä huomattavasti.

Edellisten minimivaatimusten lisäksi on syytä kirjata:

  • Kustakin muuttolintulajista kevään ensimmäiset havainnot.
  • Läpimuuttavista lajeista myös syksyn ensimmäiset havainnot.
  • Kustakin muuttolintulajista syksyn viimeiset havainnot.
  • Vuodenaikaan nähden poikkeukselliset havainnot.
  • Tietyltä paikalta tehdyt lajien muuton etenemistä koskevat havaintosarjat.
  • Havainnot harvinaisuuksista (valtakunnalliset ja alueelliset harvinaisuudet).
Alueellisilla lintuyhdistyksillä on lisäksi omia suosituksiaan. Oman retkeilyalueen yhdistyksen suositukset kannattaa tarkistaa yhdistyksen verkkosivulta.  Edellä mainitun suosituksen mukaisia havaintoja myös menneiltä vuosilta on hyvä kirjata, jos niitä ei ole toimitettu yhdistykselle tai ne eivät ole syystä tai toisesta enää yhdistyksellä tallessa.

Havaintojen tulkintaa ja kirjaamisohjeita voi tarkistaa valtakunnallisesta suosituksesta havaintojen kirjaamiseksi.