BirdLife vaatii välittömiä toimia Amazonin sademetsän pelastamiseksi

Kaljunaamahokko on yksi lukuisista uhanalaisista lintulajeista, joita Amazonian metsäpalot uhkaavat.
Kuva: Charles J. Sharp (Creative Commons)

 

Tuskin kukaan on välttynyt huomaamasta uutisia Amazonian alueella riehuvista metsäpaloista. Tänä vuonna Brasiliassa on syttynyt yli 70 000 metsäpaloa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Boliviassa palojen arvioidaan jo tuhonneen noin miljoona hehtaaria sademetsää ja ruohotasankoa. Palot ovat ihmisen aiheuttamia, ja niiden taustalla on Etelä-Amerikan maiden kestämätöntä maataloutta tukeva politiikka.

Amazonin sademetsä on maapallon suurin trooppinen sademetsä, ja sen arvioidaan pitävän sisällään vähintään 10 prosenttia koko maailman elonkirjosta. Amazonian alueella pesii noin 1 300 lintulajia, joista noin viidesosa on alueelle kotoperäisiä. Sademetsällä on myös erittäin suuri merkitys maapallon ilmaston säätelyssä. Toisin kuin pohjoinen havumetsä, trooppinen sademetsä ei palon jälkeen palaudu ennalleen – ainakaan ilman mittavia ennallistamistoimia.

Yli kuuden miljoonan neliökilometrin laajuisesta sademetsästä lähes viidennes on tuhoutunut viimeisen puolen vuosisadan aikana. Viime vuosina tahti on jälleen kiihtynyt. Tuhoutumisen syynä ovat laittomat hakkuut ja metsien poltto uuden viljelys- ja laidunmaan raivaamiseksi. Vastuun metsäkadosta kantavat paikalliset päättäjät, jotka suosivat lyhytnäköistä maataloutta – uuden alan raivaamista entisen ylläpidon sijaan – ja vaarantavat samalla ihmisten terveyden muun muassa metsäpaloista aiheutuvien päästöjen muodossa.

BirdLife yhdessä 48 muun ympäristöjärjestön kanssa vaatii Brasilian, Bolivian ja Paraguayn hallitusten ryhtyvän välittömiin toimiin metsäkadon pysäyttämiseksi. Järjestöt edellyttävät hallitusten

  • hankkivan välittömästi kansainvälistä apua palojen sammuttamiseen
  • ryhtyvän jatkotoimiin elinympäristöjen ennallistamiseksi ja haitallisten terveysvaikutusten minimoimiseksi
  • muuttavan nykyistä politiikkaansa, joka suosii kestämätöntä maataloutta ja siihen liittyvää metsän raivausta

Ympäristöjärjestöjen vaatimus Amazonian pelastamiseksi (BirdLife International)