Haahkan kevätmetsästys vie Suomen EU-oikeuteen

Haahka. Kuva: Micha Fager

Euroopan komissio vie Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen haahkakoiraiden kevätmetsästyksen vuoksi. Viranomaiset ovat hyväksyneet haahkakoiraiden metsästyksen Ahvenanmaalla muutaman vuoden tauon jälkeen vuodesta 2011 lähtien.

Lintudirektiivi kieltää luonnonvaraisten lintujen tappamisen. Joitakin lajeja, kuten haahkoja, voidaan kuitenkin metsästää, kunhan metsästys ei ajoitu pesimä- ja kevätmuuttokausiin tai muut erityiset perusteet poikkeukselle täyttyvät.

Suomessa perusteet poikkeamiseen eivät täyty. Haahka on lisäksi uhanalainen ja sen pesimäkanta on jo pitkään pienentynyt.

BirdLife Suomi kanteli kevätmetsästyskäytännöstä Euroopan komissiolle 1990-luvulla. Unionin tuomioistuin antoi joulukuussa 2005 tuomion, jossa Suomen todettiin rikkoneen lintudirektiiviä sallimalla kevätmetsästyksen. Kun haahkan kevätmetsästys aloitettiin Ahvenanmaalla uudelleen vuonna 2011, BirdLife vetosi kansallisiin päättäjiin haahkan kevät- ja kesäaikaisen metsästyksen lopettamiseksi. Aloitteisiin ei vastattu, ja BirdLife teki jälleen kantelun Euroopan komissiolle.