Kiurumuutto etuajassa

Tiira-lintutietopalveluun kirjattujen havaintojen mukaan tämän vuoden helmikuussa havaittiin kiuruja kymmenkertaisesti edellisen kahdentoista vuoden keskiarvoon nähden ja yli kaksinkertaisesti toiseksi parhaaseen vuoteen 2017 nähden. Peräkkäisten vuosien väliset erot aikaisten kevätmuuttajien saapumisessa voivat olla valtavia. Helmikuussa 2018 Tiiraan kirjattiin havainto yhdestä kiurusta, mutta tänä vuonna yli 1100 kiurusta.

Kaikki tänä vuonna kirjatut kiurut on havaittu eteläisessä Suomessa, valtaosa rannikkokunnissa. Ensimmäinen kevätkiuru havaittiin jo helmikuun 2. päivä, mutta varsinaisesti kevätmuutto alkoi 15.2., minkä jälkeen kiuruja havaittiin lämpimien säiden ansiosta useita päivittäin.

Kuva 1. Tiiraan helmikuulta (1.–28.2.) kirjattujen kiuruhavaintojen yksilömäärän summa vuosina 2007–2019. Vuosina 2010 ja 2011 helmikuussa ei havaittu yhtään kiurua.

Kuva 2. Kiuruhavaintojen yksilömäärän kertymä helmikuun kahdella viimeisellä kolmanneksella (10.2.–28.2.) vuonna 2019 (sininen viiva) ja keskimäärin vuosina 2007–2018 (oranssi viiva).