Etelä-Karjalan kuukkelit ahdingossa – UPM hakkasi yhden viimeisistä reviireistä

Kuukkeli. Kuva: Hannu Siitonen

Suomen eteläisimmät kuukkelit pesivät Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajaseudulla. Vielä viime vuosituhannen lopulla alueen kuukkelikannan arvioitiin olevan 10–15 paria. Nykyään seudulla on Etelä-Karjalan Lintutieteellisen Yhdistyksen selvitysten mukaan enää neljä reviiriä.

Marraskuussa UPM hakkasi Ruokolahden Petrankankaalla metsän, jossa kuukkeleita tavattiin säännöllisesti ja jossa kanahaukka oli pesinyt jo vuosia. Valtaosa yli 20 hehtaarin kuusivaltaisesta metsiköstä avohakattiin, kuukkelille jäi muutama hehtaari harvennushakattua kuusikkoa ja koivikkoa sekä nuorta metsää ja taimikoita. Tieto reviirin sijainnista oli toimitettu UPM:lle jo vuonna 2013.

Kuukkelimetsien käsittelysuosituksen mukaan kuukkelireviirin ydinalue on jätettävä metsätaloustoimissa käsittelemättä ja yli neliökilometrin suuruisesta reviiristä avointa aluetta saisi olla korkeintaan 15 prosenttia. Kuukkeli on Etelä-Karjalassa alueellisesti uhanalainen laji, jonka huomioimista edellytetään myös metsien FSC-sertifioinnissa.

2000-luvulla Etelä-Karjalan kuukkelireviirit ovat autioituneet yksi toisensa jälkeen metsänhakkuiden seurauksena. Vuonna 2015 UPM hakkasi suuren osan läheisestä Oritmäen alueesta, jota luonnonsuojelujärjestöt olivat esittäneet suojeltavaksi jo vuosia aiemmin. Etelä-Karjalan metsien suojelutilanne on Suomen heikoin: vain reilu prosentti maakunnan metsistä on lakisääteisesti pysyvästi suojeltu.

Nyt tuhottu kuukkelimetsä on esiintynyt myös palkitussa Metsän tarina -elokuvassa.

Kuukkelimetsä. Kuva: Hannu Siitonen

Ruokolahden kuukkelimetsää ennen hakkuita.

Lisätietoa kuukkelista BirdLifen sivuilla