Kevätmuutto vaihtuu pesintäkiireisiin

Pensaskerttu kerää pesäaineksia. Kuva: Petri Vainio

Lintutilanne 7.6.2024

Lintujen kevätmuutto alkaa olla lopuillaan ja viimeisetkin saapujat asettuvat pikkuhiljaa pesimään. Muun muassa kerttusia, sirkkalintuja ja ruisrääkkiä saapuu kuitenkin lisää aina kesäkuun lopulle asti, ja myöhäisintä muuttolintuamme lapinuunilintua ei ole tänä vuonna vielä havaittu Suomessa lainkaan.

Pesimäkauteen ei ole toistaiseksi osunut pitkiä sadejaksoja tai myrskytuulia äkillisine veden pinnan nousuineen, joten pesintöjen onnistumiselle on hyvät edellytykset. Kovimpien helteiden väistyminen voi myös olla hyödyksi esimerkiksi hyönteisravinnon riittävyyden kannalta.

Vaikka helle on vauhdittanut myöhäisten muuttajien saapumista, monen aikaisen muuttajan, kuten peipon, rastaiden ja punarinnan pesinnät lienevät nyt hieman myöhässä alkukevään kylmien jaksojen takia. Alkukesän lintulaskennoissa moni on kiinnittänyt huomioita myös rastaiden ja punarintojen vähyyteen, mikä voi kertoa takatalvien aiheuttamista tappiosta mutta myös pesinnän vaiheesta johtuvasta vaikeasta havaittavuudesta.

Tulevan viikonlopun Pönttöbongauksessa selvitetään jälleen, miten pönttölintujen kannat tänä kesänä voivat ja miten niiden pesinnät ovat edenneet.

Toisten lajien vasta käynnistellessä pesintää toiset elävät jo syksyä. Töyhtöhyypän syysmuutto alkaa toukokuun lopulla, ja haahka- ja telkkäkoiraat ovat kerääntyneet merialueille suuriksi parviksi sulkimaan. Suomessa alle kuukauden viihtyviä mustaviklonaaraita ja suokukkokoiraita voi jo nyt nähdä paluumuutollaan ruokailemassa eteläisen Suomen kosteikoilla.

Viikon mielenkiintoisin harvinaisuushavainto on ollut Lappeenrannassa sunnuntaina kuvattu petolintu, jonka tuntomerkit sopivat hyvin idänmehiläishaukkaan. Mikäli BirdLifen rariteettikomitea hyväksyy havainnon, on kyseessä ensimmäinen havainto Suomesta ja koko Pohjois-Euroopasta. Pitkään lintuharrastajia ilahduttaneista huippuharvinaisuuksista nokisorsa Porissa ja amerikantaivaanvuohi Inarissa viihtyvät yhä reviireillään.

 

Yleistietoa lintutilanteesta:

Lintutilanne päivitetään seuraavan kerran torstaina 20.6.