Linnut-vuosikirja 2016

Pääkirjoitus: Lintutietoa lintuharrastajille – Teemu Lehtiniemi

Vuosikirjan kirjoittajat

Linnustonseuranta

Suomen keskitalven vesilintukantojen kannanarviot vuonna 2016 – muuttuva Suomi osana kansainvälistä seurantaa – Aleksi Lehikoinen, Kim Kuntze, Teemu Lehtiniemi, Markku Mikkola-Roos & Tero Toivanen

Petolintuvuosi 2016, pesimistulokset ja kannankehitykset – Kalle Meller, Heidi Björklund, Pertti Saurola & Jari Valkama

Suomen sääkset 1971–2016 – Pertti Saurola

Ennätyksellinen rengastusvuosi 2016 – Jari Valkama & Markus Piha

Yleisten metsälintujen runsaus suhteessa elinympäristöjen piirteisiin – Aleksi Lehikoinen, Päivi Sirkiä & Ina-Sabrina Tirri

Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit Suomessa 2015 – Teemu Lehtiniemi

Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2016 harvinaisuushavainnot – Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kuitunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Jyrki Normaja & William Velmala

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2016 – Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aki Aintila, Aleksi Mikola & Pekka Rahko

Tiedonannot

Varsinais-Suomen suolinnusto taantunut – Kim Kuntze

Korppi ja sammakko – Teemu Lehtiniemi

Lintujen törmäysriski voimajohtoihin – Pertti Koskimies

Tutkimus

Miksi suojelu ei auta lintuvesillä? – Ilkka Sammalkorpi, Markku Mikkola-Roos, Hannu Pöysä & Martti Rask

Suomen lintuasemien toiminta vuosina 2010–2016 – Kim Kuntze (toim.)

Seuraavatko pohjoisten pöllöjen vaellukset myyrien kannanvaihteluja? – Tapio Solonen

Saaristolinnuston kehitys Turun saaristossa 1993–2016 – Roland Vösa, Mikael Nordström, Jouko Högmander, Emma Kosonen, Jarmo Laine, Mia Rönkä & Mikael von Numers

Aspskärin kiislakannan nousut ja laskut – Martti Hario

Selittävätkö vedenalaisen luonnon piirteet allien syyslevinneisyyttä? – Lasse Kurvinen, Olli Mustonen & Mats Westerbom

Oulun Sanginjoen metsän linnusto ja sen muutokset – Ari Rajasärkkä