Linnut-vuosikirja 2017

Pääkirjoitus: Merikallion jäljillä – vielä jalan – Markku Mikkola-Roos

Vuosikirjan kirjoittajat

Linnustonseuranta

Koskikaran pesimä- ja talvikannat Suomessa vuosina 2016–2017: Vuoden lintu -hankkeen 2016 tulokset – Tero Toivanen

Pikkutyllit hupenevat Suomessa: Vuoden lintu -hankkeen 2017 tulokset – Tero Toivanen

Suomen pesivän maalinnuston kannanvaihtelut 1975–2017 – Risto A. Väisänen, Aleksi Lehikoinen & Päivi Sirkiä

Ruokintapaikkojen linnuston muutokset 29 talvena 1989–2017 eri osissa Suomea – Risto A. Väisänen

Sisämaan seurantapyynti 1986–2017: varpuslintujen kannankehitys, poikastuotto ja elossasäilyvyys – Markus Piha

Kolea kevät koetteli petolintuja – Heidi Björklund, Pertti Saurola & Jari Valkama

Rengastusvuosi 2017 – jälleen uusi ennätys! – Jari Valkama & Markus Piha

Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit Suomessa 2016 – Teemu Lehtiniemi

Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2017 harvinaisuushavainnot – Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kuitunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen & William Velmala

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2017 – Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aki Aintila & Mikael Rytkönen

Tiedonannot

Kaakkurien kanssa 42 vuotta – Miten kaakkurit liikkuvat ja kuinka pesinnät onnistuvat? – Kalevi Eklöf & Pertti Koskimies

Karstulan varpuslaskennat 2007–2018 – Laskentatulosten vertailua – Santtu Ahlman

Tutkimus

Suomen linnuston tuntemuksen kehitys – Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Mia Rönkä

Maamme uusimman kansallispuiston Hossan linnusto – Ari Rajasärkkä

Kevätarktika Suomenlahdella 1970–2009 – Martti Hario, Gustaf Nordenswan, Jyrki Pynnönen & Petteri Tolvanen

Kertooko muuttohaukan ravinto kosteikkolintujen kannanmuutoksista? – Risto Tornberg, Seppo Sulkava, Kauko Huhtala, Veli-Matti Korpimäki & Pentti Rauhala

Kehrääjän tiheys ja kannankehitys Suomessa – Tapio Solonen

Lintulajien havaittavuus pesimäaikaisissa laskennoissa – Kosteikkolajit – Pertti Koskimies