Linnut-vuosikirja 2018

Pääkirjoitus: Suojele lintuja osallistumalla seurantoihin – Aleksi Lehikoinen, Heidi Björklund & Jari Valkama

Linnustonseuranta

Katsaus punasotkakannan nykytilaan ja kannankehitykseen eri osissa Suomea: Vuoden lintu -hankkeen 2018 tulokset – Tero Toivanen

Suomen lintujen uhanalaisuus 2019 – Juha Tiainen, Teemu Lehtiniemi, Aleksi Lehikoinen, Aili Jukarainen, Markku Mikkola-Roos, Antti Below, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Jukka Rintala, Pekka Rusanen, Päivi Sirkiä & Jari Valkama

Harvalukuiset lintulajit Suomessa 2017–2018 – Teemu Lehtiniemi

Suomen lintujen pesimäkantojen koot – Aleksi Lehikoinen, Antti Below, Aili Jukarainen, Toni Laaksonen, Teemu Lehtiniemi, Markku Mikkola-Roos, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Pekka Rusanen, Päivi Sirkiä, Juha Tiainen & Jari Valkama

Sisävesien vesilintujen kannanvaihtelut 1986–2018 – Toni Laaksonen, Aleksi Lehikoinen, Hannu Pöysä, Päivi Sirkiä & Katja Ikonen

Saaristolintukantojen kehitys vuosina 1980–2018 – Antti Below, Aleksi Lehikoinen, Markku Mikkola-Roos, Lasse Kurvinen & Toni Laaksonen

Rengastusjytky tuli – vuonna 2018 rengastettiin yli 295 000 lintua! – Jari Valkama & Markus Piha

Kuuma kesä suosi haukkoja – myyräkato masensi pöllöjä – Kalle Meller, Heidi Björklund, Pertti Saurola & Jari Valkama

Suomen sääkset 2017–2018 – Pertti Saurola

Suomen maakotkat vuonna 2018 – Onko pesintämenestys huonontumassa? – Tuomo Ollila

Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2018 harvinaisuushavainnot – Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kuitunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen & William Velmala

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2018 – Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aki Aintila & Mikael Rytkönen

Tiedonannot

Telkän ja isokoskelon pesintä tiheästi pöntötetyllä alueella Suomen etelärannikolla – Tapio Solonen, Carl-Gustav Ingman & Kimmo af Ursin

Satelliittisääksi Iitu pitkäaikaissairaiden seurannassa Neuroliiton suojeluksessa – Raimo Uusitalo

Tutkimus

Linnustovaikutusten seurantaa suomalaisissa tuulivoimapuistoissa – Ville Suorsa

Liikenteen vaikutus linnustoon. Kirjallisuuskatsaus – Pertti Koskimies

Suomen lintujen painot ja siipien pituudet – osa 2: ei-varpuslinnut ja varislinnut – Markus Piha, Jari Valkama & Esa Lehikoinen