No 1 Maatalous ja luonnon monimuotoisuus - Pitkänen, M. ja Tiainen, J. 2000

Maatalousympäristömme on muuttunut paljon viimeisten sadan vuoden aikana. Kuinka nämä muutokset ovat vaikuttaneet kasvien ja eläinten esiintymiseen ja runsauteen?

Tässä raportissa käsitellään maatalousympäristössä esiintyvien kasvien, lintujen ja eri hyönteisryhmien (perhoset, pölyttäjähyönteiset, lantakuoriaiset) monimuotoisuudessa tapahtuneita muutoksia ja niihin johtaneita syitä. Lisäksi esitellään lukuisten koti- ja ulkomaisten tutkimusten pohjalta keinoja, joilla on pyritty säilyttämään ja edistämään maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta. Raportissa esitetään toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla maatalousalueidemme kasvien ja eläinten monimuotoisuus voidaan turvata.