Valkoposkihanhilaskennat

Valkoposkihanhi. 1.10.2013. Kuva: Micha Fager

Valkoposkihanhen Suomen pesimäkanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt yhä laajemmalle. Laji pesii lähes koko rannikkoalueella ja paikoin sisämaassa. Myöhemmin syksyllä Suomessa levähtää myös jopa satoja tuhansia arktisella tundralla pesineitä valkoposkihanhia.

Lue lisää valkoposkihanhien pesintämenestyksestä kesällä 2023

 


Vuoden 2023 laskenta: valkoposkihanhien syyskanta pysyi edellisen vuoden tasolla

Vuoden 2023 syyslaskennassa 2.–3.9. havaittiin yhteensä noin 27 600 valkoposkihanhea. Määrä kasvoi aavistuksen edellisestä syksystä, mutta on edelleen selvästi pienempi kuin muutama vuosi sitten. Tänä vuonna kasvua havaittiin etenkin pohjoisella Pohjanlahdella, sen sijaan perinteisten jalansijojen pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen kanta todettiin edellisiä laskentoja alhaisemmaksi.

Vuonna 2008 alkanut seuranta kertoo valkoposkihanhen Suomen pesimäkannan kasvaneen tasaisesti koko viime vuosikymmenen ajan. Huippu saavutettiin vuonna 2019, minkä jälkeen kasvu on pysähtynyt ja kehityksen suunta on kääntynyt jopa laskuun.

Kesällä 2023 valkoposkihanhien pesinnät onnistuivat vaihtelevasti. Kesän kuivat jaksot heikensivät paikoin poikastuottoa. Suurta kuolleisuutta lintuinfluenssaan ei Suomessa pesivissä linnuissa ole talvella tai kesällä havaittu.

Pääkaupunkiseudulla valkoposkihanhet lasketaan hyvin tarkasti vuosittain. Nyt hanhia havaittiin noin 9 500 yksilöä. Lintujen määrä on pienentynyt viime vuosina: parhaimmillaan valkoposkihanhen syyskannan arvioitiin olevan jopa 15 000 yksilön luokkaa.

Kymenlaakson rannikolla valkoposkihanhia havaittiin harvinaisen vähän, mutta Porvoon seudun määrät olivat hyvää tasoa. Suomenlahdella pesivät linnut siirtyvät loppukesällä tyypillisesti länteen päin, ja loppukesän hanhimäärät itäisillä pesimäalueilla vaihtelevat suuresti.

Länsi-Suomessa valkoposkihanhien määrät ovat vaihdelleet vuosittain, mutta pitkällä aikavälillä kanta näyttää pysytelleen varsin vakaana. Kuitenkin esimerkiksi hanhien perinteisillä kerääntymispaikoilla Mynämäen Mietoistenlahdella ja Porin Yyterissä hanhiparvet ovat pienentyneet viime vuosina. Sen sijaan Merenkurkussa ja Oulun seudulla syksyiset hanhimäärät ovat kasvussa, mikä voin kertoa lajin levinneisyysalueen laajenemisesta.

Sisämaasta valkoposkihanhi ei näytä edelleenkään saavan vahvaa jalansijaa Hollolan–Lahden Vesijärveä lukuun ottamatta. Lahden seudun syyskanta on vakiintunut reiluun tuhanteen yksilöön: alueelle saapuu loppukesällä lintuja ilmeisesti myös muilta pesimäalueilta. Yksittäisiä pareja pesii eri puolilla sisämaata, ja pieni kanta on muodostunut esimerkiksi Kajaaniin ja Lappeenrantaan.

Elo–syyskuun vaihteen laskennassa seurataan Suomen pesimäkantaa. Syyskuun puolivälistä lähtien etenkin Itä-Suomen pelloilla muutollaan levähtävät valkoposkihanhet pesivät Jäämeren rannikolla.

BirdLife Suomi ja Suomen ympäristökeskus kiittävät kaikkia laskentoihin osallistuneita!