BirdLife vaatii Suomelta toimia lintujen uhanalaistumisen pysäyttämiseksi

Tukkasotka. Kuva: Micha Fager

Mediatiedote 8.3.2019

Uuden uhanalaisarvion mukaan puolet Suomessa pesivistä lintulajeista on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. BirdLife Suomi katsoo tulosten kertovan, että Suomi on epäonnistunut tavoitteessaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ja että tilanteen muuttaminen vaatii luonnon nykyistä parempaa huomioimista kaikessa toiminnassa. Myös luonnonsuojelualueverkostoa on laajennettava.

BirdLifen mukaan lintujen pelastamiseksi voidaan tehdä vielä paljon. Kolme keskeistä lyhyellä aikavälillä linnuston tilaa parantavaa keinoa ovat luonnonsuojelualueiden kosteikkojen hoito, luonnon monimuotoisuutta säilyttävien toimien lisääminen maatalouspolitiikassa sekä linnuston parempi huomioiminen metsätaloudessa.

Kosteikkojen umpeenkasvu on tunnistettu ongelmaksi jo kauan, mutta kosteikkoja on hoidettu tarpeeseen nähden aivan liian vähän. Esimerkiksi yksi runsaimmista vesilinnuistamme, riistalaji tukkasotka on arvioitu erittäin uhanalaiseksi lajin jatkuvan vähenemisen vuoksi. Suomen on viipymättä toteutettava koko maan kattava reheviin vesistöihin keskittyvä kosteikkoluonnon hoito-ohjelma.

Maatalouden tehostuminen on köyhdyttänyt linnustoa ja muuta maatalousluontoa. Erityisesti hyönteisiä syövien lintujen, kuten pääskyjen, jyrkkä taantuminen on huolestuttava osoitus tehotuotantoa suosivan maatalouspolitiikan vaikutuksista. BirdLifen mukaan Suomen on vaadittava EU:ssa luontoystävällisempää maatalouspolitiikkaa.

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien metsälajien joukossa on erityisesti suomalaisesta metsästä ympäri vuoden riippuvaisia paikkalintuja ja varttunutta metsää tai järeitä puita tarvitsevia lajeja. Jopa yksi tavallisimmista suomalaisista metsälinnuista, hömötiainen, on nyt arvioitu erittäin uhanalaiseksi. Metsälintujen tilan parantamiseksi tarvitaan luontoarvot paremmin huomioivaa metsätaloutta ja ennen kaikkea hakkuiden vähentämistä.

”Kultasirkun kohtalo ei saa toistua. Yhdenkään lajin ei saa enää antaa kadota Suomen linnustosta. Onneksi paljon on vielä tehtävissä kehityskulun muuttamiseksi”, linjaa BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

 

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi:  vigg (tukkasotka), talltita (hömötiainen), gyllensparv (kultasirkku)

 

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 010 406 6205, teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 010 406 6203, tero.toivanen(at)birdlife.fi