BirdLife Suomi vetoaa lyijyhaulikiellon puolesta

Harmaahanhia (Anser). Kuva: Pertti Rasp

Mediatiedote 29.5.2019

Lehtitietojen mukaan EU:n varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on ainoana komissaarina jarruttamassa uudistusta, joka toteutuessaan voisi säästää jopa miljoonia lintuja myrkytyskuolemilta.

Lyijy on myrkyllistä linnuille ja nisäkkäille – myös ihmisille. On arvioitu, että joka vuosi Euroopassa kuolee noin miljoona vesilintua suoraan lyijymyrkytykseen ja lisäksi kolme miljoonaa saa myrkytysoireita. Linnut saavat lyijyhauleja elimistöönsä nielemällä niitä kupuunsa jauhinkiviksi, vahingossa ravinnon mukana tai haavoittuessaan. Petolinnut puolestaan saavat lyijyä kuolleista tai myrkytyksestä kärsivistä saalislinnuista. Suomessa lyijymyrkytyksen on todettu olevan merikotkan yleisin kuolinsyy. Yhdenkin lyijyhaulin nieleminen voi olla kohtalokasta pienelle vesilinnulle.

Suomessa lyijyhaulit kiellettiin vesilinnustuksessa vuonna 1996, mutta niitä on edelleen saanut käyttää muussa metsästyksessä, myös kosteikoilla. Tämä on tehnyt valvonnasta hyvin vaikeaa.

Vastustus Suomessa perustuu siihen, että uudistuksessa käytetään kosteikoista laajaa Ramsarin sopimuksen mukaista määritelmää, joka pitää sisällään myös suot ja muut turvemaat ja kattaisi näin suuren osan Suomen pinta-alasta. Myrkyllisen lyijyn kylväminen ei kuitenkaan ole perusteltua mihinkään elinympäristöihin. Suosituimmilla vesilintujen metsästyspaikoilla hauleja voi olla maassa jopa satoja neliömetrillä.

”Lintujen uhanalaistuminen on ollut huolestuttavaa. Siksi kaikki keinot on käytettävä lintukantojen tilan parantamiseen. Lyijyhaulien käyttökielto vesistöillä on keinoista yksinkertaisimpia. Nyt pitää ajatella Euroopan etua, eikä Suomi saa olla jatkamassa ympäristön myrkyttämistä”, toteaa BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

 

LISÄTIETOJA

suojeluasiantuntija Petri Lampila, p. 010 406 6208, petri.lampila(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 010 406 6203, tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry