Anna linnuille pesimärauha juhannuksena

Kanadanhanhen poikaset. Kuva: Teemu Lehtiniemi.

BirdLife muistuttaa juhannuksen viettäjiä lintujen pesimärauhasta. Pesimäsaarille ja -luodoille ei pidä rantautua, ja juhannuskokon paikka on valittava linnut ja muu luonto huomioon ottaen.

Lintujen kannalta turvallisella juhannuskokon paikalla ihmistoimintaa on jatkuvasti muutenkin. Esimerkiksi uimarannat ovat yleensä sopivia paikkoja. Kokko kannattaa kasata vasta juuri ennen polttamista, jotta varpuslintuja ei pesisi sen sisään.

Arvokkaimpia lintujen pesimäpaikkoja ovat yleensä pienet, vähäpuustoiset tai puuttomat luodot. Niille ei pidä nousta, eikä veneillä niin lähelle, että linnut häiriintyvät. Vaikka yhtään pesää tai poikasta ei näkyisikään, ihmistä kohti varoitellen lentävät linnut ovat varma merkki pesinnästä. Tällaiselta paikalta on syytä poistua välittömästi. Lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen on luonnonsuojelulailla kielletty.

Lintuluodoilla pesivillä lokeilla, tiiroilla, sorsilla ja kahlaajilla on juhannuksena runsaasti sekä munapesiä että pieniä poikasia. Lyhytkin oleskelu pesimäpaikalla voi aiheuttaa merkittävää tuhoa, koska poikaset jäävät vaille emon suojaa. Luodolle kasatun juhannuskokon polttaminen tuhoaa yleensä pesimälinnuston täysin.

Maihinnousua lintujen pesimäpaikoille on suositeltavaa välttää vähintään heinäkuun lopulle asti. Pesimärauhan turvaaminen on tärkeää esimerkiksi useiden uhanalaisten vesilintu- ja lokkilajien suojelemiseksi. Pienet asiat huomioonottamalla voi turvata lintujen pesimämenestyksen ja saada samalla itselleenkin kesän viettoon hyvän mielen.

Lajinimet ruotsiksi: harmaalokki (gråtrut), kanadanhanhi (kanadagås), tiira (tärna).

 

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 010 406 6205

BirdLife Suomi ry

 

Luonnonsuojelulain 39 §:n pesinnän suojaa koskeva kohta:

Kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden:

1) tahallinen tappaminen tai pyydystäminen;

2) pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen; ja

3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.