Merihanhikantaa uhkaa jyrkkä väheneminen – metsästysrajoituksia tarvitaan

Merihanhi. Kuva: Micha Fager

Mediatiedote 17.7.2019

Merihanhien määrä on tuoreiden havaintojen mukaan romahtanut niiden tärkeimmillä sulkimisalueilla Pohjois-Pohjanmaalla. Vähenemisen taustalla voi olla viime elokuussa aikaistettu merihanhen metsästys pelloilta.

Suomen tärkeimmällä merihanhien sulkimisalueella Hailuodon Isomatalalla havaittiin heinäkuun alussa vain 1 350 merihanhea, mikä on alhaisin määrä sitten vuoden 1999 ja vain neljäsosa huippuvuodesta 2017 (5 610 yksilöä) ja alle kolmannes viime vuodesta. Hailuotoon kerääntyy alkukesällä merihanhia laajalta alueelta Perämereltä ja Pohjanlahdelta. Isomatalalla sulkivat hanhet ovat pääosin pesimättömiä esiaikuisia lintuja.

Toiseksi tärkeimmällä sulkimispaikalla Iin Krunneilla merihanhia laskettiin Metsähallituksen Rannikko-LIFE-hankkeen laskennoissa tänä kesänä poikueet mukaan lukien vain noin 500 yksilöä, kun niitä enimmillään on ollut ainakin 1 400.

Merihanhen metsästyssaaliit ovat kasvaneet viime vuosina. Vuonna 2017 ennätyssaaliiksi saatiin Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan 8 700 yksilöä ja toistaiseksi julkistamattoman tiedon mukaan viime vuonna jopa 15 000 yksilöä.

Viime vuoden kasvu johtui erityisesti peltometsästyksen aloittamisesta jo 10.8. Alustavien tietojen mukaan jopa 60 prosenttia merihanhista ammuttiin 10.–19.8. eli ennen perinteistä metsästyskautta. Suuri osa esiaikuisista merihanhista lähtee muutolle jo ennen varsinaisen metsästyskauden alkua.

Ennätyssuuren metsästyskuolleisuuden lisäksi merihanhikantaa on verottanut kolme peräkkäistä huonoa pesimävuotta. Tänä vuonna toukokuun lopun länsimyrsky tuhosi osan merihanhen pesinnöistä. Populaatiomallin perusteella pesivä merihanhikanta vähenee pelkästään viime vuoden kohonneella esiaikuisten kuolleisuudella 1 000–1 200 paria.

Jotta kannan romahdus voidaan estää, tarvitaan nopeita toimia metsästyksen rajoittamiseksi jo tänä syksynä. Uusi iso metsästyssaalis aiheuttaisi tässä tilanteessa merihanhikannalle vakavan syöksykierteen. Tässä tilanteessa 10.8. alkava peltometsästys ei ole kestävää ainakaan Perämeren alueella.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife Suomi edellyttävät metsästyksen rajoittamista. Lisäksi merihanhikannan kehitystä ja metsästyksen vaikutusta siihen on seurattava ja tiedot on saatava ajoissa viranomaisille, jotta metsästyksen sääntelystä voidaan päättää tuoreeltaan. Metsästyssaalistilastot on julkaistava välittömästi metsästyskauden päätyttyä, jotta epäkohtiin voidaan ajoissa tarttua.

 

Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: grågås (merihanhi)

VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Micha Fager) mainittava

 

LISÄTIETOJA

Juha Markkola, p. 0400 155 939, jmarkkol(at)gmail.com
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

tiedottaja Jan Södersved, p. 010 406 6202, jan.sodersved(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry