Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle

Metso. Kuva: Jyrki Mäkelä

Mediatiedote 22.10.2019

Yli 60 000 suomalaisen allekirjoittama Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle tänään tiistaina. Aloitteessa vaaditaan avohakkuiden lopettamista valtion metsissä. Siirtyminen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen edistäisi sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa että luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä.

 

Aloitteen takana olevat ympäristöjärjestöt vaativat, että aloite käsitellään eduskunnassa perusteellisesti. Metsähallituksen vastikään ilmoittama jatkuvapeitteisen kasvatuksen kokeilu on askel eteenpäin, mutta riittämätön sellainen. 15 000 hehtaaria noin yhdeksän miljoonan hehtaarin metsäalueella on häviävän pieni pala, eikä ole mitään syytä odottaa kokeilun tuloksia jatkuvapeitteisen kasvatuksen laajempaa käyttöönottoa varten.

”Aloite on käsiteltävä perusteellisesti maa- ja metsätalousvaliokunnassa, sillä valiokunnan käsittelyssä on mahdollista punnita eri näkökulmia ja kuulla asiantuntijoita. Yli 60 000 suomalaista on ilmaissut huolensa valtion metsien tulevaisuudesta, ja se huoli on kuultava”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Avohakkuiden kieltämiselle valtion metsissä on monia hyviä syitä. Viime vuonna Suomessa hakattiin enemmän metsää kuin aiemmin. Metsätalouden aiheuttamat muutokset metsissä ovat suurin yksittäinen syy lajien uhanalaisuudelle. Kaiken lisäksi kyselytutkimuksen mukaan 77 prosenttia suomalaisista rajoittaisi avohakkuita alueilla, joilla niistä on eniten haittaa.

”Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vaativat poliitikoilta nopeita ja suuria päätöksiä. Avohakkuukielto olisi sellainen. Kansalaisaloite myös tukee monia Metsähallitukselle laissa määriteltyjä yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta avohakkuut eivät”, Greenpeace Suomen maajohtaja Sini Harkki toteaa.

Eduskunnan luonto- ja ympäristökerhon tuore puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius muistuttaa, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ilmastonmuutoksen ohella maailman suurin ympäristöongelma. Petelius on mukana Avohakkuut historiaan -aloitteen luovutustilaisuuden yhteydessä järjestettävässä keskustelutilaisuudessa.

”Luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen vaikuttavat eniten ihmisen toiminta sekä metsien ja muiden elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen. Jos kansalaisaloitteen mukaisesti siirtyisimme jatkuvapeitteisen kasvatuksen menetelmään valtion metsissä, vahvistaisimme suomalaista luontoamme.”

 

LISÄTIETOJA

Harri Hölttä, p. 040 722 9224
Luonnonsuojeluliitto

maajohtaja Sini Harkki, p. 050 582 1107
Greenpeace Suomi

Bernt Nordman (erityisesti ruotsinkieliset mediat), p. 045 270 0313
Natur och Miljö

metsävastaava Lauri Kajander, p. 045 117 9610
Luonto-Liitto

toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa, p. 010 406 6207
BirdLife Suomi