Lintutornien suosio kasvaa – hoito takkuaa

Kuva: Jan Södersved

Mediatiedote 7.6.2020

Tänä keväänä on näkynyt erityisen selvästi, että luonto on ihmisille tärkeä. Luontokohteilla on liikkunut ihmisiä enemmän kuin koskaan, ja lintutornit ja muut retkeilyä helpottavat rakenteet ovat olleet entistäkin suositumpia. BirdLifen kevätkokoukseen tänään sunnuntaina osallistuneiden Suomen alueellisten lintuyhdistysten edustajat vaativat, että yhteiskunnan on pidettävä huolta lintutorneista samalla tavoin kuin muista harrastuspalveluista.

Lintutorneilla ohjataan tehokkaasti retkeilyä luontokohteilla. Muualla kuin torneille johtavilla poluilla liikutaan vähemmän, mikä vähentää maaston kulumista ja muita liikkumisesta aiheutuvia haittoja. Kun torni on sijoitettu oikein, kohteiden linnut ovat helposti havaittavissa mutta havainnointi häiritsee vähemmän linnustoa ja muuta luontoa.

Suomessa on noin 500 lintutornia. Ensimmäiset rakennettiin vuosina 1959 ja 1964, mutta suurin osa on rakennettu 1980- ja 1990-luvuilla. Nyt osa torneista alkaa olla korjauksen tarpeessa, ja uusiakin torneja kaivataan kanavoimaan kasvavien luontoharrastajajoukkojen liikkumista luontokohteilla.

Suuri osa lintutorneista sijaitsee luonnonsuojelualueilla, ja niiden pystyttämisestä ja ylläpidosta ovat vastanneet esimerkiksi Metsähallitus, ELY-keskukset ja kunnat. Monet tornit ja niihin liittyvät rakenteet on päästetty rapistumaan, ja vastuuta tornien ylläpidosta ei ole haluttu enää ottaa tai se on haluttu siirtää jopa paikallisille luonnonsuojelu- ja lintuharrastusjärjestöille. Luontoharrastuksen palvelurakenteiden säilyttämisen on kuitenkin oltava yhteiskunnan tehtävä.

”Lintutornien rakentaminen ja ylläpito on halpaa verrattuna moniin muihin kuntien tai valtion ylläpitämiin liikunta- ja muihin harrastuspalveluihin tai vaikka puistojen hoitoon”, toteaa BirdLifen edustajiston puheenjohtaja Petri Seppälä.

Useimmat maamme lintutorneista ovat kohteilla, jotka ovat tärkeitä pesimä- sekä muutonaikaisia lepäily- ja ruokailupaikkoja sekä Suomessa pesiville että Suomen kautta muuttaville linnuille. Retkeily näillä paikoilla tuottaa virkistysarvojen lisäksi tärkeää havaintoaineistoa, jota käytetään lintujen seurantaan ja suojeluun.

 

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 010 406 6205, teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry