Anna linnuille pesimärauha juhannuksena

Lapintiira poikasineen. Kuva: Micha Fager.

Mediatiedote 17.6.2020

Tulevan juhannuksen sää suosii ulkoilua ja vesillä liikkumista. BirdLife muistuttaa juhannuksen viettäjiä lintujen pesimärauhan kunnioittamisesta. Lintujen pesimäsaarille ja -luodoille ei pidä rantautua, ja juhannuskokon paikka on valittava niin, ettei se häiritse lintuja ja muu luontoa. Sattumalta löydetyt linnunpesät ja myös orvoilta vaikuttavat linnunpoikaset on syytä jättää rauhaan.

Arvokkaimpia lintujen pesimäpaikkoja ovat yleensä pienet, vähäpuustoiset tai puuttomat luodot. Niille ei pidä nousta, eikä veneillä niin lähelle, että linnut häiriintyvät. Vaikka yhtään pesää tai poikasta ei näkyisikään, varoitellen luodon yllä lentävät linnut ovat varma merkki pesinnästä. Tällöin paikalta on syytä poistua nopeasti. Lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen on luonnonsuojelulailla kielletty.

Lintuluodoilla pesivillä lokeilla, tiiroilla, sorsilla ja kahlaajilla on juhannuksena runsaasti sekä munapesiä että pieniä poikasia. Lyhytkin oleskelu pesimäpaikalla voi aiheuttaa merkittävää tuhoa, koska poikaset jäävät vaille emon suojaa. Luodolle kasatun juhannuskokon polttaminen tuhoaa yleensä pesimälinnuston täysin.

Maihinnousua lintujen pesimäpaikoille on suositeltavaa välttää vähintään heinäkuun lopulle asti. Pienet asiat huomioonottamalla voi turvata lintujen pesintöjen onnistumisen ja saada samalla itselleen kesän viettoon hyvän mielen.

 

VALOKUVIA median vapaaseen käyttöön (kuvaaja Teemu Lehtiniemi mainittava): harmaalokin poikanenkanadanhanhen poikasettiiran pesä.

Kuvien lajinimet ruotsiksi: harmaalokki (gråtrut), kanadanhanhi (kanadagås), tiira (tärna).

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, BirdLife Suomi ry.,  p. 010 406 6205

 

Luonnonsuojelulain 39 §:n pesinnän suojaa koskevat määräykset:

Kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden:

1) tahallinen tappaminen tai pyydystäminen;

2) pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen; ja

3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.