Suomen pienin tikka on vuoden lintu

Pikkutikkakoiras. Kuva: Micha Fager

Mediatiedote 9.4.2021

BirdLife Suomen vuoden lintu on pikkutikka. Vain peipon kokoinen pikkutikka on pienin tikkamme. Tämän sympaattisen naputtelijan voi tavata koko Suomessa.

Pikkutikka suosii lehtipuuvaltaisia metsiä, erityisesti lahopuustoisia rantametsiä. Mieleisiä elinympäristöjä ovat myös peltojen reunat ja metsäsaarekkeet. Pikkutikkaa tavataan myös taajamien lehtimetsissä.

”Jotkin seurannat osoittavat pikkutikan viime aikoina vähentyneen, vaikka laji on ilmeisesti hyötynyt leudoista talvista”, kommentoi Raimo Seppälä, joka koordinoi vuoden lintu -hanketta. Tämä viittaa siihen, että muutoksia on tapahtunut lajin tärkeimmissä elinympäristöissä. Pikkutikan elinympäristöjä voivat heikentää esimerkiksi energiapuun korjuu ja taajamametsien siistiminen.

Suomen pikkutikkakannan suuruus tunnetaan huonosti: kannaksi arvioidaan 1 400–5 000 paria. Vuoden lintu -hankkeen tavoitteena onkin selvittää pikkutikan nykyinen levinneisyys Suomessa, tarkentaa lajin kannanarviota ja auttaa pikkutikan elinympäristöjen säilyttämisessä. Vapaaehtoiset lintuharrastajat keräävät pikkutikasta havaintoja koko vuoden ajan.

”Pikkutikan seuranta olisi mahdotonta ilman lintuharrastajien korvaamatonta työpanosta”, kiittelee BirdLifen suojeluasiantuntija Aapo Salmela. BirdLifen jäsenyhdistysten toteuttamat alueelliset kartoitukset mahdollistavat lajin nykytilan arvioimisen koko maan tasolla.

 

Pikkutikka ruotsiksi: mindre hackspett

 

VALOKUVA pikkutikasta vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Micha Fager) mainittava

LISÄTIETOJA

vuoden lintu -koordinaattori Raimo Seppälä, p. 050 560 4861, raimo.seppala(at)nic.fi

suojeluasiantuntija Aapo Salmela, p. 010 406 6208, aapo.salmela(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry