Anna muuttolinnuille ruokailurauha

Pellolta lentoon nouseva tundrahanhiparvi. Kuva: Micha Fager

Mediatiedote 11.4.2024

Tänä keväänä lintuharrastajat ovat monin paikoin havainneet ihmisten ajavan lintuparvia lentoon. BirdLife muistuttaa lintujen tahallisen häirinnän olevan kiellettyä ja haittaavan lintujen valmistautumista pesintään.

 

Muuttolinnut ovat jälleen kerääntyneet suuriksi parviksi sulapaikoille ja pelloille. Viime viikkoina erityisesti pelloilla ruokailevien hanhien parvia on ajettu tarkoituksella lentoon jopa lentokoneen ja parvea kohti juoksemaan usutettujen koirien avulla. Tämä on laitonta, sillä luonnonsuojelulaki kieltää lintujen tahallisen häiritsemisen muun muassa muutonaikaisilla levähdyspaikoilla.

Kevät on vuoden kiireisintä aikaa linnuille. Niiden pitää kerätä riittävät ravintovarat sekä pesintää että muuttomatkaa varten. Lintujen ruokailun häirintä vaarantaa pesinnän onnistumisen ja viivästyttää muuttomatkan jatkoa.

”Turha lentäminen lisää lintujen energiankulutusta, minkä vuoksi ne joutuvat ruokailemaan enemmän ja pysyvät alueella kauemmin”, kertoo BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

BirdLife muistuttaa, että lintujen on annettava ruokailla rauhassa. Lintujen häiritsemistä on pyrittävä välttämään kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi varomaton lintujen valokuvaaja tai droonin lennättäjä voi aiheuttaa parvessa paniikin.

Ilmaston lämpenemisen vuoksi Suomi on nykyään paljon aikaisempaa tärkeämpi levähdyskohde esimerkiksi kurjen, joutsenien ja monien hanhilajien kevätmuutolla. Tällä hetkellä eteläisen Suomen pelloilla ruokailee kymmeniä tuhansia tundra- ja metsähanhia. Tärkeimmille paikoille hanhia on kertynyt tuhansittain.

Valtio korvaa viljelijöille rauhoitettujen lintujen aiheuttamia satovahinkoja. Lisäksi viljelijät voivat hakea Varsinais-Suomen ELY-keskukselta poikkeuslupaa lintujen karkottamiseksi vaurioille alttiilta peltolohkoilta.

 

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: bläsgås (tundrahanhi), sädgås (metsähanhi)

 

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 010 406 6205, teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry