Tiira-lintutietopalvelun vuosi 2021 lukuina

Vuoden 2021 lopussa Tiiralla oli noin 40 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Rekisteröityneet käyttäjät kirjautuivat järjestelmään vuoden aikana 2,5 miljoonaa kertaa.

Vuonna 2021 Tiiraan kirjattiin 2 miljoonaa havaintoa, joista 1,7 miljoonaa vuodelta 2021, ja noin 300 000 havaintoa aikaisemmilta vuosilta. Havaintoja kirjasi 19 000 henkilöä. Eniten havaintoja kirjannut käyttäjä tallensi yli 29 000 havaintoa.

Viime vuodelta kirjattiin havaintoja 356 lajista, mikä on Tiiran 16 vuoden toiminta-ajan korkein luku. Suurimmat kokonaisyksilömäärät kirjattiin tuttuun tapaan runsaista arktisista läpimuuttajista, kuten valkoposkihanhesta ja allista. Eniten havaintoja (40 000) kirjattiin puolestaan kansallislintu laulujoutsenesta. Havaintoihin liitettiin 30 000 kuvaa tai muuta tallennetta. Tallenteiden kokonaismäärä on jo yli 200 000.

Vuoden lopussa palvelussa oli 23,8 miljoonaa havaintoa 487 luonnonvaraisesta ja 39 ei-luonnonvaraiseksi tulkitusta lajista.

Havaintoja kirjattiin lähes kaikkialta Suomesta. Sadan neliökilometrin (10 km x 10 km) ruutuja, joilta ei kirjattu Tiiraan yhtään havaintoa, oli lähinnä Pohjois-Suomen erämaissa. Alla olevaan kuvaan on koottu vuoden 2021 havaintojen jakauma sadan neliökilometrin ruuduilla. Mitä tummempi ruutu on, sitä enemmän ruudulta kirjattiin havaintoja. Kiitos kaikille Tiiraan havaintoja kirjanneille!