Droonien lennättäminen linnuille tärkeillä alueilla kiellettävä

Kuva: Heikki Helle
BirdLife on tehnyt ympäristöministeriölle aloitteen droonien lennättämisen kieltämiseksi linnuille tärkeillä alueilla. Nykytilanne on ongelmallinen ja riski lintujen häirinnälle suuri. Lennättämisen kieltäminen linnuille tärkeillä alueilla selkeyttäisi tilannetta ja vähentäisi häirintäriskiä olennaisesti.

 

Droonien lennättäminen on yleistynyt viime vuosina, ja droonit häiritsevät tutkitusti lintuja. Häiriöherkkyys ja häiriöetäisyys vaihtelevat sekä lajien että lintuyksilöiden välillä, ja myös vuodenaika ja parvikoko vaikuttavat reagointiherkkyyteen. Droonin linnuille aiheuttaman häiriön toteaminen on usein lennättäjälle vaikeaa tai jopa mahdotonta, eivätkä lennättäjät yleisesti edes tiedosta droonien häiritsevän lintuja.

Lintujen häiritseminen, erityisesti niiden lisääntymisaikana ja levähdysalueilla, on kielletty luonnonsuojelulailla. Lennättämistä on rajoitettu joillakin luonnonsuojelualueilla, mutta useimpien luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksissä kieltoa ei ole. Drooniohjaajan on luonnonsuojelualueilla selvitettävä, onko droonin lennättäminen kielletty. Selvittäminen on useimmiten työlästä – toisinaan lähes mahdotonta. Vaikka luonnonsuojelualueella ei olisi kieltoa, on lennättäminen silti lainvastaista, mikäli se häiritsee lintuja.

Nykytilanne on ongelmallinen. Se johtaa lintujen tahattomaan häirintään niille tärkeillä alueilla, aiheuttaa pesintöjen tuhoutumisia ja vaikeuttaa lintujen valmistautumista muuttoon. Ylimääräiset lentoonlähdöt stressaavat lintuja, kuluttavat energiaa ja altistavat vaaroille, kuten törmäyksille voimajohtoihin.

Droonien lennättämisessä on runsaasti alueellisia ilmailulakiin perustuvia rajoituksia, ja kyseiset rajoitukset ovat karttapalvelun kautta kaikkien lennättäjien tiedossa. Vaikka luonnonsuojelu on yksi ilmailulain rajoitusperuste, ei luonnonsuojeluun perustuvia lentokieltoja ole lainkaan asetettu. Rajoituksista päättävä liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee päätökset hakemusten perusteella.

BirdLifen aloitteessa ympäristöministeriölle esitetään, että ministeriö ryhtyy pikaisesti toimiin droonien lennättämisen kieltämiseksi linnuille tärkeillä alueilla. Tämä selkeyttäisi tilannetta lennättäjille ja edistäisi luonnonsuojelua. Kun alueet ovat kaikkien lennättäjien tiedossa ja karttapalvelussa näkyvillä, riski tahattomaan häirintään pienenee olennaisesti.

 

Lisätietoja

Lintuvesiasiantuntija Heikki Helle, p. 010 406 6209, heikki.helle(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

 

Lisätietoja droonien vaikutuksista lintuihin

  • Jarrett, D., Calladine, J., Cotton, A., Wilson, M.W. & Humphreys, E. 2020. Behavioural responses of non-breeding waterbirds to drone approach are associated with flock size and habitat, Bird Study, 67:2, 190-196. https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808587
  • Weston, M.A., O’Brien, C., Kostoglou, K.N., Symonds, M.R.E. 2020. Escape responses of terrestrial and aquatic birds to drones: Towards a code of practice to minimize disturbance. J Appl Ecol.; 57: 777– 785. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13575