Heinäkurpilla ennätyskesä

Soitimella olevien heinäkurppien lukumäärät 15.6.2019 mennessä.

Tänä vuonna Suomessa on havaittu ennätysmäärä soitimella olevia heinäkurppia. Kevään ja kesän kokonaissumma on kesäkuun puoliväliin mennessä peräti 61 soidintavaa koirasta. Määrä on yli kaksinkertainen edelliseen ennätysvuoteen nähden.

Valtaosa heinäkurpista on löytynyt BirdLifen koordinoiman heinäkurppatyöryhmän jäsenten Etelä- ja Pohjois-Karjalassa tekemissä inventoinneissa. Soitimella olevia heinäkurppia on havaittu viime vuosia enemmän myös perinteisimmän esiintymisalueen Etelä- ja Pohjois-Karjalan ulkopuolella esimerkiksi Etelä-Savossa, Uudellamaalla ja Lapissakin saakka.

Heinäkurppien soidinaika jatkuu kesäkuun lopulle saakka. Soitimia on varmasti edelleen löytämättä, joten kannattaa suunnata yöaikaan kuuntelemaan erityisesti lajille optimaalisia veden vaivaamia niittyjä ja peltoja. Onnekkaimmille on tarjolla mystistä näppäilyä ja ilmaan soitimella hyppiviä heinäkurppia. Soidinääni kuuluu vain pari sataa metriä, minkä takia soidin jää helposti havaitsematta. Kaikki havainnot toivotaan tuoreeltaan Tiira-lintutietopalveluun mahdollisimman tarkkoine tietoineen.

Heinäkurppa luokiteltiin vielä vuosituhannen vaihteessa Suomesta hävinneeksi lajiksi. Nykyään uhanalaisuusluokka on äärimmäisen uhanalainen. BirdLifen heinäkurppahankkeessa edistetään lajin soidinpaikkojen säilymistä.