KHO: poikkeuslupia vain poikkeustapauksissa

Varis. Kuva Micha Fager.

Suomessa rauhoittamattomilla lintulajeilla on pesimäaikainen rauhoitusaika. Lintuja tapetaan kuitenkin yleisesti pesimäaikaisilla poikkeusluvilla. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksen mukaan suuri osa poikkeusluvista on ollut lainvastaisia.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys valitti riistakeskuksen Ouluun myöntämästä poikkeusluvasta. Luvan perusteluissa varislintujen todettiin syövän munia ja poikasia sekä voivan nokkia paaleja rikki. Siinä ei ole mitään erityistä. Samoin perustein poikkeuslupa olisi ollut myönnettävissä lähes kaikkialle.

KHO:n päätöksen mukaan se, että varikset ja harakat syövät lintujen munia ja poikasia, ei riitä poikkeuslupaperusteeksi. Poikkeusluvalle täytyy olla erityinen syy. Myöskään satunnaisia paalivahinkoja oikeus ei katsonut riittäväksi poikkeuslupaperusteeksi.

Päätös on linjassa EU:n lintudirektiivin soveltamisohjeen kanssa. Poikkeusluvat on tarkoitettu poikkeuksiksi, ei käytännöksi, jolla kierretään pesimäaikaista suojaa. Suomen riistakeskus on myöntänyt kymmeniä vastaavia lupia viime vuosina. BirdLife uskoo poikkeuslupien ja tätä kautta lintujen pesimäaikaisen tappamisen vähenevän KHO:n päätöksen myötä.

Tapauksessa oli myös sellainen ikävä piirre, että alkuperäisessä hakemuksessa ei ollut lainkaan paalivahinkoja, vaan ne lisättiin hakemukseen riistakeskuksen kehotuksesta (jotta olisi paremmat edellytykset luvan myöntämiseen). Alkuperäinen hakemus käsitti riistalajeistakin vain metsäkanalinnut, mutta riistakeskus kehotti puhelimitse lisäämään hakemukseen myös fasaanin ja vesilinnut. Viranomainen siis keksi lisähaittoja, mikä on toimintana arveluttavaa.

Korkeimman Hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:n sivuillla.

BirdLife Suomi on tehnyt rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvista selvityksen ja julkaissut niihin liittyvän kannanoton.