Lintutilanne 3.1.2020

The White-backed Woodpecker was saved thanks to conservation work. Photo: Micha Fager

Lintutilanne 3.1.2020

Lämpimien säiden myötä alkutalvi on ollut linnustollisesti varsin monipuolinen. Tiira-lintutietopalveluun on alkaneen vuoden aikana ilmoitettu havaintoja jo 137 lintulajista, joukossa runsaasti harvinaisuuksia ja harvalukuisia talvehtijoita. Enimmät sisävedet jäädyttäneiden pakkasjaksojen ja lähes koko maan välillä kattaneen lumipeitteen jäljiltä linnut kuitenkin keskittyvät nyt rannikon läheisyyteen ja saaristoon.

Suomessa talvehtivat vesilinnut lasketaan tammikuun alussa. Tällä hetkellä esimerkiksi Ahvenanmaalle on kerääntynyt kymmeniä tuhansia tukkasotkia, huippulukemana 28.12. Vårdössä havaitut 12 000 lintua. Sisäjärvillä vielä joulukuun alkupuolella monituhatpäisinä parvina kalastelleet isokoskelot ovat enimmäkseen jatkaneet matkaansa: Lohjan seudulla on silti viime päivinäkin havaittu yli tuhannen koskelon kerääntymiä. Kymmenien laulujoutsenten parvia tapaa vielä yleisesti Etelä-Suomen sisämaata ja Pohjanmaan rannikkoa myöten.

Tavallista runsaammin Suomessa on tänä talvena esimerkiksi urpiaisia, vihervarpusia ja mustarastaita. Suuria tilhi- ja räkättirastasparvia voi yhä tavata eteläisen Suomen suurissa asutuskeskuksissa – muualta marjat on syöty loppuun. Etelä- ja Lounais-Suomen pelloilla talvehtii paljon petolintuja, etenkin piekanoita: suurimmat viime päivien summat ovat Hyvinkäältä ilmoitetut 7 ja Porissa havaitut 6 piekanaa.

Viime syksyn voimakkaan tikkavaelluksen jäljiltä valkoselkätikkoja on nyt Suomessa tavattoman paljon. Viimeisen viikon aikana on havaittu lähes 200 yksilöä Kainuuta ja Lounais-Lappia myöten. Moni tikka on löytänyt tiensä ruokintapaikalle, mutta suosiossa ovat olleet myös tienvarsien puupinot. Puupinoilla voi nyt havaita myös pohjantikkoja jopa muutaman linnun parvina.

Joulun ja uuden vuoden tienoon harvinaisuuksia ovat olleet muun muassa mäntysirkku Raisiossa, valkopäätiainen Vaalassa, tulipäähippiäinen Eckerössä, isohaarahaukka Paimiossa ja jääkuikat Eckerössä ja Imatralla. Suomessa hyvin harvinaisia talvilintuja ovat puolestaan Paraisten Jurmossa havaittu isosirri, Jurmossa ja Uudenkaupungin saaristossa nähdyt suosirrit, luotokirvinen Paraisten Utössä sekä mustaleppälinnut Utössä ja Helsingissä.

 

Yleistietoa lintutilanteesta:

Lintutilanne päivitetään seuraavan kerran perjantaina 17.1.