Uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämistä ajava kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn

Alli. Kuva: Petri Vainio

Mediatiedote 12.2.2021

Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi on ylittänyt 50 000 allekirjoituksen rajan. Se tarkoittaa, että aloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Lajin uhanalaisuus ei nykyisen metsästyslain mukaan vaikuta siihen, saako lajia metsästää.

 

Suomessa on tällä hetkellä 17 kansallisesti, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi luokiteltua lajia, joita saa metsästää. Uhanalaiset metsästettävät lajit ovat pääasiassa lintuja.

Muutamat aktiiviset lintuharrastajat käynnistivät elokuussa aloitteen uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi. Muun muassa WWF ja BirdLife ovat edistäneet allekirjoitusten keräämistä. Molemmat järjestöt ovat jo pitkään vaatineet uhanalaisten riistalajien metsästyksen lopettamista.

”On hienoa, että asia etenee nyt päättäjien pöydälle”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

WWF:n marraskuussa TNS Kantarilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan selkeä enemmistö suomalaisista (63 prosenttia) kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen. Tutkimuksen perusteella vain kolmasosa (33 prosenttia) suomalaista ylipäätään tiesi, että uhanalaisten lajien metsästys on Suomessa sallittua.

Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

”Jos metsästyksen kohteena on uhanalainen laji, se ei voi olla kestävää, vaikka metsästys ei olisikaan lajin uhanalaisuuden ensisijainen syy”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Kansalaisaloite tai ympäristöjärjestöt eivät syyllistä metsästäjiä. Lakimuutoksella halutaan suunnata metsästys elinvoimaisiin lajeihin ja mahdollistamaan uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen.

”Aloitteen tarkoitus ei ole siirtää lajeja luonnonsuojelulakiin, vaan rauhoitus toteutettaisiin metsästyslailla. Lajit pysyisivät siis jatkossakin riistalajeina”, BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa toteaa.

”Lajien metsästys voitaisiin sallia jälleen, kun ne ovat toipuneet elinvoimaisiksi. Tämä olisi myös metsästäjien etu”, Arkiomaa perustelee.

Uhanalaisia lajeja, joita saa nykyisin metsästää, ovat muun muassa alli, tukkasotka, haahka, haapana, jouhisorsa, heinätavi ja nokikana.

 

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: alfågel (alli), vigg (tukkasotka), ejder (haahka), bläsand (haapana), stjärtand (jouhisorsa), årta (heinätavi), sothöna (nokikana)

 

LISÄTIETOJA

toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa, p. 010 406 6207, aki.arkiomaa(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, 0400 168 939, petteri.tolvanen(at)wwf.fi
WWF Suomi