Perämeren merihanhikanta edelleen heikko – metsästystä rajoitettava

Merihanhi. Kuva: Micha Fager

Mediatiedote 7.8.2020

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife Suomi vaativat merihanhen saalismäärän tarkempaa seurantaa ja metsästysverotuksen kestävyyden varmistamista.

Järjestöt kiinnittivät viime vuonna riistaviranomaisten huomion merihanhikannan romahdukseen Perämeren sulkasatoalueilla. Hanhimäärä Hailuodossa ja Krunneilla on laskenut huippuvuosista noin neljäsosaan. Hailuodon Isomatalalla pudotus oli aiempien vuosien tyypillisistä luvuista 4 000–5 600:sta 1 350:een ja Iin Krunneilla 1 400:sta 500:aan. Merihanhien määrä ei ole romahduksen jälkeen palautunut. Tänä vuonna Hailuodosta laskettiin 1 330 ja Krunneilta 555 merihanhea.

Merihanhen metsästystä on aikaistettu Suomessa ja tehostettu Keski-Euroopassa. Järjestöt vaativat viime vuonna nopeita toimia syksyn metsästyksen rajoittamiseksi, sillä peltometsästystä on aikaistettu vuodesta 2018 lähtien alkamaan 10.8. ennen varsinaisen jahtikauden alkua 20.8. Tänä vuonna Suomen riistakeskus on myöntänyt merihanhen karkotus- ja ampumislupia Perämeren alueen pelloille jo 17.7. lähtien.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife Suomi ovat edellyttäneet, että merihanhikannan kehitystä ja metsästyksen vaikutusta siihen on seurattava tarkemmin ja tiedot on saatava ajoissa viranomaisille, jotta metsästyksen sääntelystä voidaan päättää tuoreeltaan. Pieneen otokseen perustuva merihanhen saalistilastointi on epätarkka. Velvollisuus ilmoittaa saaliit tuottaisi tarkemman tiedon metsästettyjen hanhien määrästä.

 

Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: grågås (merihanhi)

VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Micha Fager) mainittava

 

LISÄTIETOJA

Juha Markkola, p. 0400 155 939, jmarkkol(at)gmail.com
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, p. 010 406 6207, aki.arkiomaa(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry