BirdLife julkisti kuntavaalitavoitteensa

Tornien taisto 2019, Maalahti. Kuva: Camilla HambergKuva

Mediatiedote 21.3.2021

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat vaativat, että kuntien on huomioitava luonnon monimuotoisuus ja turvattava luontoharrastusmahdollisuudet kaikessa päätöksenteossa.

 

Kesällä järjestettävät kuntavaalit ovat ympäristön kannalta tärkeät. BirdLife haluaa nostaa ympäristökysymykset kuntavaalikeskustelun ja päätöksenteon keskiöön. Järjestö julkisti kuntavaalitavoitteensa tänään edustajiston kevätkokouksessa. Kokoukseen osallistuneiden lintuyhdistysten edustajat vaativat kunnilta lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista, lintu- ja luontoharrastusmahdollisuuksien turvaamista sekä panostuksia ilmastotyöhön.

BirdLife toivoo tulevien kuntapäättäjien olevan rohkeita suunnannäyttäjiä aikamme ympäristöongelmien, kuten luonnon monimuotoisuuden hupenemisen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Luonnon monimuotoisuudella on suuri merkitys kuntalaisten terveydelle. Kuntien on lisättävä suojelualueita ja edistettävä päätöksissään luonnon monimuotoisuuden tilan parantumista. Kuntien kaikki päätökset pitää arvioida myös luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta. ”Ympäristöongelmien ratkaisu ei voi enää odottaa, vaan päätöksiä on tehtävä nyt. Kunnilla on asiassa iso vastuu, mutta myös suuret mahdollisuudet”, sanoo edustajiston puheenjohtaja Petri Seppälä.

Kunnilla on kaavoituksen ja maanomistuksen kautta mahdollisuus ja velvollisuus huolehtia siitä, että lähiluonto ja luontoharrastusmahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla. Kuntien on myös vastattava osaltaan lintutornien ja muiden luontoharrastusta palvelevien rakenteiden hoidosta. Samalla parannetaan edellytyksiä ympäristökasvatukselle, edistetään asukkaiden hyvinvointia ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. ”Monimuotoisesta lähiluonnosta nauttimisen pitää olla kaikkien kuntalaisten perusoikeus”, toteaa Seppälä.

 

LISÄTIETOJA

suojeluasiantuntija Aapo Salmela, p. 010 406 6208, aapo.salmela(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry